Anunț la procedura de atribuire a contractului de finanțare Cristina Prod Comimpex sRL

Anunț finalizare proiect

Anunț la procedura de atribuire a contractului de furnizare POC 2014-2020

Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectiv Tematic – Promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”.

Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
TITLUL PROIECTULUI: “Investiții în activități productive- CRISTINA PROD COMIMPEX SRL” cod SMIS 160440

1. Procedura aplicata: Procedura competititiva conform prevederilor Ordinului nr. 1284 / 08.08.2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

2. Obiectul contractului de furnizare:  POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APA + Kit complet de instalare+ Accesorii, PIF- 9 BUC, SISTEM DE PANOURI, FOTOVOLTAICE + kit instalare si accesorii aferente, PIF -16 PACHETE, VENTILO CONVECTOARE + kit instalare- 77 BUC

3. Locul de livrare al echipamentelor (locația implementării proiectului): Sat Căpăţânenii Ungureni,Comuna Arefu, nr. 190, Județ Argeş, România, cod poștal 117042;

4. Tipul și durata contractului:

 • Tipul contractului: contract de furnizare;
 • Durata contractului: perioada maxima de valabilitate a contractului de furnizare este de 9 LUNI, termen la care vor fi finalizate toate operatiile de: livrare, instalare si punere in functiune, efectuarea probelor functionale.

5. Valoarea estimată a contractului de furnizare este de 820.123,60 lei fara TVA. Cursul de referinta lei/euro aplicabil pentru compararea preturilor ofertelor: 4,9441 lei/euro, curs infoeuro iunie 2022.

6. Data și ora limită de depunere a ofertei: Termenul limită de depunere este 22.05.2023 ora 12:00. Depunerea ofertelor  se  va  face  la  urmatoarea adresa: Sat Căpăţânenii Ungureni,Comuna Arefu, nr. 190, Județ Argeş, România, cod poștal 117042 .

7. Limba de redactare a ofertei: română. Pentru ofertele depuse intr-o alta limba este obligatorie traducerea autorizata a ofertei in limba romana.

8. Documentele ce urmeaza a fi prezentate de ofertanti: conform Specificatiilor tehnice.

9. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare: pretul se va exprima in lei sau euro, fara TVA. Cursul de referinta lei/euro aplicabil pentru compararea preturilor ofertelor: 4,9441 lei/euro, curs infoeuro iunie 2022.

10. Numar de exemplare: 1 (un) exemplar original.

  Oferta se va prezenta într-un plic (colet) sigilat, marcat cu inscripţia:

  1. „CĂTRE: CRISTINA PROD COMIMPEX SRL: Sat Căpăţânenii Ungureni,Comuna Arefu, nr. 190, Județ Argeş, România, cod poștal 117042“

  Oferta pentru atribuirea contractului de furnizare

  „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 22.05.2023 ORA 16:00’’

  însoţit de Formularul nr. 1 – Scrisoare de înaintare.

  Ofertele pot fi transmise prin poştă/curier rapid sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată. Indiferent de modalitatea de depunere/ transmitere ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei până la data şi ora limită, inclusiv în situaţii de forţă majoră.

  Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei şi orei limită stabilită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului.

  Valabilitatea ofertei: minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  Ofertele alternative: interzise 

  Detalii suplimentare puteti obtine la:   Tel: 0740757400 Stanciu Cosmin; E-mail: cosmin@pensiuneadracula.ro

  Descarcă anunțul

  Descarcă anunțul privind finalizarea proiectului implementat cu fonduri nerambursabile în format PDF din această secțiune.

  Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

  Pin It on Pinterest

  Share This