Anunț la procedura de atribuire a contractului de finanțare Cristina Prod Comimpex sRL

Anunț la procedura de atribuire a contractului de finanțare Cristina Prod Comimpex sRL

Anunț finalizare proiect

Anunț la procedura de atribuire a contractului de furnizare POC 2014-2020

Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectiv Tematic – Promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”.

Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
TITLUL PROIECTULUI: “Investiții în activități productive- CRISTINA PROD COMIMPEX SRL” cod SMIS 160440

1. Procedura aplicata: Procedura competititiva conform prevederilor Ordinului nr. 1284 / 08.08.2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

2. Obiectul contractului de furnizare:  POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APA + Kit complet de instalare+ Accesorii, PIF- 9 BUC, SISTEM DE PANOURI, FOTOVOLTAICE + kit instalare si accesorii aferente, PIF -16 PACHETE, VENTILO CONVECTOARE + kit instalare- 77 BUC

3. Locul de livrare al echipamentelor (locația implementării proiectului): Sat Căpăţânenii Ungureni,Comuna Arefu, nr. 190, Județ Argeş, România, cod poștal 117042;

4. Tipul și durata contractului:

 • Tipul contractului: contract de furnizare;
 • Durata contractului: perioada maxima de valabilitate a contractului de furnizare este de 9 LUNI, termen la care vor fi finalizate toate operatiile de: livrare, instalare si punere in functiune, efectuarea probelor functionale.

5. Valoarea estimată a contractului de furnizare este de 820.123,60 lei fara TVA. Cursul de referinta lei/euro aplicabil pentru compararea preturilor ofertelor: 4,9441 lei/euro, curs infoeuro iunie 2022.

6. Data și ora limită de depunere a ofertei: Termenul limită de depunere este 22.05.2023 ora 12:00. Depunerea ofertelor  se  va  face  la  urmatoarea adresa: Sat Căpăţânenii Ungureni,Comuna Arefu, nr. 190, Județ Argeş, România, cod poștal 117042 .

7. Limba de redactare a ofertei: română. Pentru ofertele depuse intr-o alta limba este obligatorie traducerea autorizata a ofertei in limba romana.

8. Documentele ce urmeaza a fi prezentate de ofertanti: conform Specificatiilor tehnice.

9. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare: pretul se va exprima in lei sau euro, fara TVA. Cursul de referinta lei/euro aplicabil pentru compararea preturilor ofertelor: 4,9441 lei/euro, curs infoeuro iunie 2022.

10. Numar de exemplare: 1 (un) exemplar original.

  Oferta se va prezenta într-un plic (colet) sigilat, marcat cu inscripţia:

  1. „CĂTRE: CRISTINA PROD COMIMPEX SRL: Sat Căpăţânenii Ungureni,Comuna Arefu, nr. 190, Județ Argeş, România, cod poștal 117042“

  Oferta pentru atribuirea contractului de furnizare

  „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 22.05.2023 ORA 16:00’’

  însoţit de Formularul nr. 1 – Scrisoare de înaintare.

  Ofertele pot fi transmise prin poştă/curier rapid sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată. Indiferent de modalitatea de depunere/ transmitere ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei până la data şi ora limită, inclusiv în situaţii de forţă majoră.

  Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei şi orei limită stabilită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului.

  Valabilitatea ofertei: minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  Ofertele alternative: interzise 

  Detalii suplimentare puteti obtine la:   Tel: 0740757400 Stanciu Cosmin; E-mail: cosmin@pensiuneadracula.ro

  Descarcă anunțul

  Descarcă anunțul privind finalizarea proiectului implementat cu fonduri nerambursabile în format PDF din această secțiune.

  Anunt finalizare proiect granturi pentru capital de lucru agri food Cistan Comimpex SRL

  Anunt finalizare proiect granturi pentru capital de lucru agri food Cistan Comimpex SRL

  Anunț finalizare proiect

  Anunț finalizare proiect „Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD’’ – CISTAN COMIMPEX S.R.L.

  CISTAN COMIMPEX S.R.L. anunta finalizarea proiectului cu titlul ” „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD” proiect nr. RUE 2445 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituite prin OUG nr 61/2022.

  Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finantare cu Ministerul Anteprenoriatului si Turismului (MAT) si Agentia pentru IMM, Atragerea de Investitii si Promovarea Exportului ( AIMMAIPE) CLUJ-NAPOCA,respectiv 22.06.2022

  Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea activitatii CISTAN COMIMPEX SRL, prin ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE, în conformitate cu prevederile OUG nr 61/2022 si cu prevederile Ordinului nr. 963/2022 de aprobare a procedurii de implementare a măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare. 

  Proiectul are printre principalele rezultate urmatoarele:

  • Mentinerea activitatii pe o perioada de minim 6 luni
  • Mentinerea/suplimentarea numarului locurilor de munca fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minimum 6 luni, de la data acordarii granturilor. 

  Valoarea proiectului este de 682810,20 (valoarea totala) din care 593748 lei grant si 89062,20 lei cofinanțare.

   Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020].

  Persoană de contact:

  Nume, prenume STANA GHEORGHE HOREA

  Telefon 0746183425

  e-mail: cistancistan@yahoo.com

  Descarcă anunțul

  Descarcă anunțul privind finalizarea proiectului implementat cu fonduri nerambursabile în format PDF din această secțiune.

  Anunț finalizare proiect Agri Food Silva Funghi

  Anunț finalizare proiect Agri Food Silva Funghi

  Anunț finalizare proiect

  31.03.2023

  Anunț finalizare proiect „Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD’’ – SILVA FUNGHI  S.R.L.

  SILVA FUNGHI S.R.L. anunta finalizarea proiectului cu titlul ” „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD” proiect nr. RUE M2-1591 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, instituite prin OUG nr 61/2022.

  Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului/A.I.M.M.A.I.P.E/20.06.2022 până la data de 31.03.2023.

  Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii din domeniul agroalimentar prevăzuți de O.U.G. nr. 61 din 06 mai 2022 a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19.

  Proiectul are printre principalele rezultate urmatoarele:

  • Mentinerea activitatii pe o perioada de minim 6 luni
  • Mentinerea/suplimentarea numarului locurilor de munca fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minimum 6 luni, de la data acordarii granturilor.

  Valoarea proiectului este de 534,462,3000 (valoarea totala) din care 454,292.9500 lei grant si 80,169.3500 lei cofinanțare.

  Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

  SILVA FUNGHI SRL

  Persoană de contact BUJOR GABRIEL-SORIN

  silvafunghi@yahoo.com

  0733775130

  Anunț finalizare proiect Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD AGRISOL CONSTRUCT SRL

  Anunț finalizare proiect Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD AGRISOL CONSTRUCT SRL

  Anunț finalizare proiect

  Anunț finalizare proiect „Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD’’ – AGRISOL CONSTRUCT S.R.L.

  AGRISOL CONSTRUCT S.R.L. anunta finalizarea proiectului cu titlul ”CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD ”, proiect nr. RUE M2-AGRI – 457/26.05.2022 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, instituită prin OUG nr 61/2022.

   Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Anteprenoriatului si Turismului (MAT) si Agentia pentru IMM, Atragerea de Investitii si Promovarea Exportului ( AIMMAIPE), respectiv 17.06.2022. 

  Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea beneficiarului AGRISOL CONSTRUCT S.R.L în combaterea efectelor negative ale crizei provocate de Covid 19 asupra activității societății prin intermediul ajutorului de stat acordat. 

  Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

  – menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

  – menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

  Valoarea proiectului este de 136 880.82 lei (valoarea totala) din care : 119 026.8 lei grant si 17 854.02 lei cofinanțare.

  Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]. 

  [Date de Contact]

   Persoană de contact:

  GIRIP FLORINEL

  TELEFON 0746 184 698

  Descarcă anunțul

  Descarcă anunțul privind finalizarea proiectului implementat cu fonduri nerambursabile în format PDF din această secțiune.

  Anunț demarare proiect Agri Food Silva Funghi SRL

  Anunț demarare proiect Agri Food Silva Funghi SRL

  Anunț finalizare proiect

  23.11.2022

  Anunț demarare proiect „Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD’’ – SILVA FUNGHI  S.R.L.

  SILVA FUNGHI S.R.L. anunta lansarea proiectului cu titlul ” „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD” proiect nr. RUE M2-1591 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, instituite prin OUG nr 61/2022.

  Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finantare cu Ministerul Anteprenoriatului si Turismului (MAT) si Agentia pentru IMM, Atragerea de Investitii si Promovarea Exportului ( AIMMAIPE) CLUJ-NAPOCA,respectiv 20.06.2022

  Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii din domeniul agroalimentar prevăzuți de O.U.G. nr. 61 din 06 mai 2022, a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19.

  Proiectul are printre principalele rezultate urmatoarele:

  • Mentinerea activității pe o perioadă de minim 6 luni
  • Menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioada de minimum 6 luni, de la data acordării granturilor.

  Valoarea proiectului este de 534.462.3000 (valoarea totala) din care 454,292.9500 lei grant si 80,169.3500 lei cofinanțare.

   Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

  SILVA FUNGHI SRL

  Persoană de contact:

  Nume, prenume BUJOR GABRIEL-SORIN

  silvafunghi@yahoo.com

  0733775130

  Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

  Pin It on Pinterest