PNRR Managementul deșeurilor

PNRR Managementul deșeurilor

PNRR Managementul deșeurilor

Componenta 3

Componenta 3 din cadrul PNRR Managementul deșeurilor dispune de un buget total de 1.239.010.000 euro în scopul accelerării procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România.

Accentul se va pune pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Vezi și celelalte componente ale Programului Național de Redresare și Reziliență.

Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale și a capacităților instituționale de monitorizare publică.

1 reformă

3 investiții

1.239,01 milioane euro

Componenta 3 PNRR Managementul deșeurilor

Componenta 3 din cadrul PNRR Managementul deșeurilor face parte din Pilonul 1: Tranziție verde, domeniul de intervenție: Managementul deșeurilor.

Componenta 2 PNRR Păduri și protecția biodiversității Academia de Finanțare

Componenta 3 PNRR Managementul deșeurilor vizează realizarea următoarei reforme:

R1. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul gestionării deșeurilor în vederea accelerării tranziției către economia circulară

Componenta 3 PNRR Managementul deșeurilor urmărește realizarea a 3 investiții:

I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune.
I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile.
I3. Dezvoltarea capacităților instituționale de monitorizare publică și control pentru gestionarea deșeurilor și prevenirea poluării

PNRR Managementul deșeurilor

Investiția 1: Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale

Bugetul alocat: 956.010.000 euro

Investiția 3 din cadrul PNRR Managementul deșeurilor vizează dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor, precum și a infrastructurii de gestionare a deșeurilor provenite de la populație la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune.

people icon

Tipuri de proiecte

PNRR Managementul deșeurilor

 • colectarea separată a deșeurilor menajere;
 • insule ecologice digitalizate vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere;
 • centrele integrate de colectare prin aport voluntar;
 • reducerea efectelor negative ale deșeurilor asupra mediului și reducerea consumului de resurse primare.

dollar bill icon

Rezultat estimat

PNRR Managementul deșeurilor

 

 • cel puțin 815 de centre de colectare prin aport voluntar;
 • cel puțin 20.752 de insule ecologice digitalizate;
 • 26 de instalații de reciclare a deșeurilor

PNRR Managementul deșeurilor

Investiția 2: Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile

Bugetul alocat: 255.000.000 euro

Măsura de investiții vizează în principal dezvoltarea de sisteme de colectare și valorificare a gunoiului de grajd.

people icon

Autoritatea de implementare

PNRR Managementul deșeurilor

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor prin unitatea de implementare a proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi.

dollar bill icon

Rezultat estimat

PNRR Managementul deșeurilor

  Punerea în funcțiune a 254 de sisteme integrate de colectare a deșeurilor agricole compostabile.

  PNRR Managementul deșeurilor

  Investiția 3 : Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu

  Bugetul alocat: 13.000.000 euro

  Creșterea gradului de trasabilitate a deșeurilor, o vizibilitate sporită în traseul real al transporturilor de deșeuri și, implicit, reducerea cantităților de deșeuri transportate ilicit și/sau abandonate în natură.

  people icon

  Cine poate accesa?

  PNRR Managementul deșeurilor

  Garda Națională de Mediu.

  dollar bill icon

  Rezultat estimat

  PNRR Managementul deșeurilor

   400 de misiuni de control vor fi efectuate de comisariatele Gărzii Naționale de Mediu cu ajutorul noilor echipamente digitale.

   Consultanță fonduri europene PNRR

   PNRR Managementul deșeurilor

   Solicită o evaluare gratuită a proiectului tău în cadrul acestui program de finanțare.

   Despre Academia de Finanțare

   De ce să alegi Academia de Finanțare pentru accesarea componentei 1 PNRR Managementul apei.

   Consultanta Start Up Nation 2022 - Academia de Finantare

   Academia de Finanțare este o platformă dedicată accesării fondurilor nerambursabile europene și naționale.

   Serviciile oferite de noi sunt:

   • estimarea gratuită eligibilității solicitantului și proiectului de investiții;
   • întocmirea documentației solicitate;
   • depunerea cererii de finanțare;
   • servicii de management al proiectului;
   • servicii de audit financiar;
   • întocmirea documentației de plăți și decontări.

   Echipa de consultanță din cadrul Academiei de Finanțare are o experiență de peste 16 ani în pregătirea și implementarea unor proiecte finanțate prin intermediul:

   • SAPARD 2006;
   • Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – prezent;
   • Programul Operațional Regional;
   • Programul Operațional de Competitivitate;
   • Programul Comerț Servicii;
   • Programul Microindustrializare;
   • Programul Start Up Nation edițiile 1 și 2;
   • Granturi pentru firmele afectate de Covid;
   • Granturi pentru Horeca.
   Start Up Nation 2022: cum se calculează contribuția proprie a solicitantului

   Start Up Nation 2022: cum se calculează contribuția proprie a solicitantului

   Fonduri nerambursabile

   Cum se calculează contribuția proprie

   Cea de-a treia ediție a programului Start Up Nation ar trebui să debuteze la jumătatea lunii mai 2022, conform estimării făcute de autorități, iar una dintre problemele importante cu care ne confruntăm la momentul schițării ideii de proiect o reprezintă suma pe care trebuie să o susținem din fonduri proprii, așa numita contribuție proprie, raportată la valoarea totală a investiției realizate. Cu alte cuvinte, ce sumă de bani ne este necesară pentru a completa ajutorul financiar nerambursabil încasat de la autorități?

   Iată care sunt noțiunile pe care le vom folosi pentru a estima valoarea contribuției proprii:

   line icons 53 1

   Valoarea eligibilă

   Start Up Nation 2022 Cum se calculează contribuția proprie

   lifesaver 64px 1

   Valoarea neeligibilă

   Start Up Nation 2022 Cum se calculează contribuția proprie

   global 64px 1

   Valoarea ajutorului financiar nerambursabil

   Start Up Nation 2022 Cum se calculează contribuția proprie

   line icons 76 1

   Procentul ajutorului financiar nerambursabil

   Start Up Nation 2022 Cum se calculează contribuția proprie

   line icons 53 1

   Credit Bancar

   Start Up Nation 2022 Cum se calculează contribuția proprie

   lifesaver 64px 1

   surse proprii

   Start Up Nation 2022 Cum se calculează contribuția proprie

   Academia TV

   În cadrul Academiei TV poți urmări tutoriale video pentru accesarea programelor de finanțare lansate de autorități pe toată durata anului: fonduri europene și fonduri naționale.

   Descarcă sinteze, participă la seminarii live, află răspunsuri la întrebările tale și întocmește-ți propriul proiect cu suport din partea comunității.

   Start Up Nation 2022 Cum se calculează contribuția proprie

   Pentru a exemplifica acest calcul, am luat în calcul o investiție totală de 100.000 de lei, fără TVA. Pentru această valoare, TVA-ul aferent reprezintă 19.000 de lei, iar valoarea totală este, astfel, 119.000 de lei.

   Contribuția proprie a solicitantului reprezintă aportul financiar pe care acesta îl va aduce în completarea ajutorului financiar nerambursabil oferit de autorități. Contribuția proprie acoperă:

   • o parte a investiției eligibile, atunci când ajutorul nerambursabil este mai mic de 100%. Mai exact, contribuția proprie acoperă diferența până la 100% din valoarea eligibilă;
   • întreaga valoare neeligibilă a proiectulului.

   Start Up Nation 2022 Cum se calculează contribuția proprie a solicitantului

   Ipotezele de lucru pentru a estima contribuția proprie

   Contribuția proprie și valoarea ajutorului financiar nerambursabil au fost prezentate și  în cadrul acestui articol.

   Conform ghidului solicitantului Start Up Nation 2022, contribuția proprie trebuie să reprezinte cel puțin 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

   De asemenea, trebuie să cunoaștem dacă firma care solicită finanțare este plătitoare de TVA sau neplătitoare de TVA.

   Având în vedere faptul că cele mai multe firme care urmează să aplice în cadrul Start Up Nation sunt firme debutante, vom presupune că, în exemplul nostru, solicitantul este neplătitor de TVA. Acest lucru face ca valoarea TVA să fie eligibilă în cadrul proiectului.

   Contribuția proprie și ajutorul financiar nerambursabil Start Up Nation 2022

   Start Up Nation 2022 Contribuția proprie a solicitantului

   Aceste ipoteze ne vor conduce către următoarele date obținute în cadul planului financiar al proiectului pentru Start Up Nation 2022:

   • valoarea totală a investiției este de 119.000 de lei, așa cum am estimat-o încă de la început;
   • valoarea eligibilă este identică, având în vedere că TVA-ul este o cheltuială eligibilă pentru firmele neplătitoare de TVA;
   • ajutorul financiar nerambursabil de 5% se aplică întotdeauna valorii eligibile, ceea ce face ca, pentru exemplul nostru, suma să fie de 113.050 de lei. Diferența, respectiv 5% este contribuția proprie pe care antreprenorul trebuie să o dețină. Va fi obligat să dovedează această sumă (prin extras de cont sau credit bancar) înainte de a semna contractul de finanțare.

   Dacă modificăm ipotezele inițiale obținem următoarele date finale:

   • atunci când mărim procentul contribuției proprii, pentru a obține un punctaj mai mare, valoarea ajutorului nerambursabil se va reduce
   • de asemenea dacă firma care aplică pentru finanțare este plătitoare de TVA, întreaga sumă va fi neeligibilă, ceea ce va face, ca ajutorul nerambursabil să se aplice unei valori eligibile mai mici, iar contribuția proprie să crească pentru a acoperi și suma de 19.000 de lei.
   Cum se calculează contribuția proprie

   Cum se calculează contribuția proprie în cadrul Start Up Nation 2022

   Învață să accesezi fonduri nerambursabile

   Acest tutorial video este inclus în cadrul Academiei TV pentru pregătirea, depunerea și implementarea proiectelor de investiții reale. 

   Înscrie-te la seminarii live și întocmește-ți proiectul de investiții în cadrul comunității Academiei de Finanțare.

   Tutoriale video

   microindustrializare întrebări și răspunsuri

   microindustrializare întrebări și răspunsuri

   Fonduri nerambursabile

   Microindustrializare Întrebări și răspunsuri

   Participă la acest seminar live Microindustrializare Întrebări și răspunsuri pentru a afla pașii necesari întocmirii unui proiect de investiții.

   Află care sunt criteriile de selecție, documentația necesară, categoriile de cheltuieli eligibile și criteriile de selecție ale proiectelor de investiții depuse în cadrul sesiunii din acest an a programului Microindustrializare 2022.

   Participă alături de ceilalți membrii ai comunității Academia de Finanțare și află răspunsuri la toate întrebările tale.

   În cadrul acestui seminar Microindustrializare Întrebări și răspunsuri vom discuta despre:

   line icons 53 1

   Cine sunt solicitanții eligibili?

   Microindustrializare Întrebări și răspunsuri

   lifesaver 64px 1

   Care sunt criteriile de selecție?

   Microindustrializare Întrebări și răspunsuri

   global 64px 1

   Care sunt criteriile de selecție?

   Microindustrializare Întrebări și răspunsuri

   line icons 76 1

   Cum se întocmește bugetul?

   Microindustrializare Întrebări și răspunsuri

   line icons 53 1

   Care este documentația necesară?

   Microindustrializare Întrebări și răspunsuri

   lifesaver 64px 1

   care sunt obligațiile asumate?

   Microindustrializare Întrebări și răspunsuri

   Academia TV

   În cadrul Academiei TV poți urmări tutoriale video pentru accesarea programelor de finanțare lansate de autorități pe toată durata anului: fonduri europene și fonduri naționale.

   Descarcă sinteze, participă la seminarii live, află răspunsuri la întrebările tale și întocmește-ți propriul proiect cu suport din partea comunității.

   Microindustrializare Întrebări și răspunsuri

   După publicarea procedurii de implementare, membrii Academiei de Finanțare vor participa la sesiuni live de întrebări și răspunsuri în cadrul cărora vom analiza condițiile de eligibilitate și întocmirea documentației necesare accesării programului Microindustrializare 2022.

   Seminarul Microindustrializare Întrebări și răspunsuri este organizat live, iar înregistrarea întregii discuții va fi disponibilă în cadrul platformei tuturor membrilor Academiei de Finanțare.

   Microindustrializare Întrebări și răspunsuri seminar

   Microindustrializare Întrebări și răspunsuri

   Urmărește tutorialul video în Academia TV

   Acest tutorial video este inclus în cadrul Academiei TV pentru pregătirea, depunerea și implementarea proiectelor de investiții reale. 

   Înscrie-te la seminarii live și întocmește-ți proiectul de investiții în cadrul comunității Academiei de Finanțare.

   Tutoriale video

   Start Up Nation 2022 Depunere dosare în 10 pași

   Start Up Nation 2022 Depunere dosare în 10 pași

   Cea de-a treia sesiune a programului de finanțare Start Up Nation 2022 va fi lansată în curând, după ce procedura de implementare a fost lansată în dezbatere publică. Antreprenorii vor putea cere până la 200.000 de lei pentru achiziția de utilaje și echipamente, realizarea unor investiții pentru digitalizare, dar și achiziția de mașini electrice. 

   Iată cum are loc în cadrul programului Start Up Nation 2022 depunere dosare în doar zece pași:  

   Start Up Nation 2022 Citește ghidul solicitantului

   Ghidul solicitantului a fost publicat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului în consultare publică în data de 25 februarie 2022.

   Față de edițiile precedente, Start Up Nation 20222 depunere dosare va ține cont de următoarele modificări:

   • sunt eligibile întreprinderile mici și mijlocii înființate în România după data de 1 ianuarie 2020;
   • ajutorul financiar nerambursabil nu va mai acoperi integral valoarea eligibilă a investiției, fiind necesară, pentru prima dată, o contribuție proprie de cel puțin 5%;
   • crearea unui loc de muncă va permite obținerea unui ajutor financiar nerambursabil de până la 100.000 de lei;
   • ajutorul financiar maxim de 200.000 de lei va putea fi solicitat doar de către antreprenorii care își asumă crearea a două noi locuri de muncă;
   • vor fi obligatorii cheltuielile pentru digitalizare care presupun, printre altele, realizarea unui site de prezentare, achiziția semnăturii electronice, achiziția de software necesar derulării activității.

   La finalul celor zece zile de consultare publică, autoritățile vor lansa procedura de implementare finală (cu modificări sau în aceeași formă) și vor anunța perioada de depunere a dosarelor în format electronic.

   Consultă ghidul solicitantului lansat în dezbatere publică.

   Start Up Nation 2022 Ghidul solicitantului și resurse

   Start up nation 2022

   Toate resursele necesare sunt acum disponibile într-un singur loc:

   • Curs practic pentru scrierea proiectelor Start Up Nation 2022;
   • Curs antreprenoriat acreditat ANC;
   • Idei de afaceri reale, implementate cu succes în edițiile precedente Start Up Nation;
   • Articole și tutoriale video explicative pentru Start Up Nation 2022;
   • Realizare site web de prezentare;
   • Înființare firme online;
   • Servicii de contabilitate pentru firme debutante.

   Start Up Nation 2022 Verifică codul CAEN

   Autoritățile au publicat grila de evaluare a proiectelor în funcție de care va avea loc depunerea dosarelor, iar activitățile de producție și industriile creative vor avea cea mai mare șansă de a fi selectate pentru finanțare.

   Spre deosebire de edițiile precedente, în cadrul programului Start Up Nation 2022 depunere dosare se va face în funcție de ponderea pe care anumite activități economice o vor avea în cifra de afaceri totală a activităților eligibile, conform unei statistici a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

   Lista activităților eligibile, ponderea cifrelor de afaceri, dar și punctajul acordat pot fi consultate în cadrul anexei la ghidul solicitantului, numită criterii privind evaluarea online a planului de afaceri.

   Pentru ușurință, am realizat o mică aplicație care îți permite să verifici eligibilitatea și punctajul unei idei de afaceri, introducând codul CAEN în celula gri de mai jos:

   Start Up Nation 2022 Condiții de eligibilitate

   Ghidul solicitantului pentru Start Up Nation 2022 amintește condițiile de eligibilitate pe care solicitanții trebuie să le îndeplinească pentru a depune o cerere de finanțare în cadrul ediției ce va fi lansată în cursul acestui an.

   Astfel, în cadrul Start Up Nation 2022 depunere dosare se va realiza luând în considerare următoarele condiții de eligibilitate pentru firme:

   • să fie înființate după data de 1 ianuarie 2020, chiar și în cursul acestui an, înainte de depunerea proiectului;
   • să aibă capital integral privat;
   • își desfășoară activitatea oriunde în România, fără diferențiere în funcție de mediul urban/rural sau de județele în care sunt înregistrate;
   • se poate solicita finanțare doar pentru un singur cod CAEN, iar acesta este eligibil, conform anexei la ghidul solicitantului;
   • nu au datorii la bugetul general sau la bugetele locale.

   De asemenea, și antreprenorii trebuie să îndeplinească unele criterii de eligibilitate:

   • nu pot depune cereri noi de finanțare antreprenorii care au cesionat mai mult de 49% din părțile sociale ale firmelor care au fost selectate la finanțare în edițiile precedente ale programului Start Up Nation;
   • antreprenorii care au accesat edițiile precedente ale programului Start Up Nation, măsura 2 Granturi pentru capital de lucru sau programul Horeca nu pot solicita finanțare prin intermediul altor firme;
   • persoanele care au calitatea de asociați sau administratori în cadrul mai multor firme nu pot accesa Start Up Nation 2022 decât cu o singură societate.

   Start Up Nation 2022 Depunere dosare și cheltuieli eligibile

    

   Spre deosebire de edițiile precedente ale programului, Start Up Nation 2022 include, în mod obligatoriu, unele cheltuieli de digitalizare. Prin urmare, antreprenorii care vor dori să acceseze programul de finanțare ce va fi lansat în perioada următoare, vor trebui să-și structureze investiția în patru categorii:

   • investiția de bază;
   • cheltuieli cu serviciile suport;
   • cheltuieli operaționale;
   • pachetul digital (vouchere de digitalizare).

   Start Up Nation 2022 Calculează punctajul proiectului

   După ce ai structurat investiția conform prevederilor menționate în cadrul ghidului solicitantului, va trebui să verifici grila de punctaj și să-ți estimezi șansele reale de reușită ale proiectului tău. 

   Trebuie să reții faptul că proiectele depuse spre finanțare vor fi selectate în ordinea inversă a punctajului obținut de acestea, astfel că este foarte important să urmărești obținerea unui punctaj cât mai mare. În cea de-a doua ediție a programului Start Up Nation au fost depuse peste 33.000 de proiecte, din care doar 10.000 au fost selectate pentru a semna contractul de finanțare. 

   Verifică toate criteriile de selecție și calculează-ți punctajul în cadrul ediției Start Up Nation 2022.

   Start Up Nation 2022 Înregistrarea unui cont de utilizator

   La fel ca și în edițiile precedente, antreprenorii vor depune proiectele în format electronic, în intervalul în care sesiunea de depunere a proiectelor va fi activă.

   Astfel, antreprenorii vor trebui să parcurgă două etape:

   • în etapa 1 își vor înregistra un cont de utilizator în cadrul platformei Granturi IMM. Această etapă poate fi parcursă chiar și în prezent;
   • în etapa 2 este rezervată pentru depunere dosare spre finanțare după lansarea oficială a sesiunii.

   Data de la care va fi activă a doua etapă de înscriere în cadrul programului Start Up Nation 2022 se va comunica pe site-ul instituţiei cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

   Urmărește un tutorial video despre înregistrarea contului de utilizator în cadrul platformei Granturi IMM.

   Start Up Nation 2022 Cumpără o semnătură electronică

   Proiectele se vor depune în format electronic, iar documentele trebuie să fie semnate digital, folosind o semnătură electronică validă

   În cazul în care vei pregăti singur documentația, este obligatorie procurarea semnăturii electronice de la un furnizor acreditat. Achiziția semnăturii electronice reprezintă o cheltuială eligibilă în cadrul programului de finanțare și face parte din categoria cheltuielilor de digitalizare.

   În cazul în care proiectul va fi întocmit de o firmă de consultanță, atunci va fi necesar să împuternicești un reprezentant al acestei societăți, urmând ca documentele să fie semnate în format electronic de consultant.

   Start Up Nation 2022 Înregistrează firma la Registrul comerțului

   Cererea de finanțare va putea fi depusă doar în numele unei societăți comerciale înregistrată la ONRC după data de 1 ianuarie 2020. 

   Procesul de înregistrare al firmei este simplu de parcurs, necostisitor și are o durată de la trei până la cinci zile. Pentru ușurință, poți apela la serviciile unei firme specializată în înființarea online a societăților comerciale la Registrul Comerțului.

   În cazul în care vrei să parcurgi singur acest proces, te sfătuim să urmărești lista documentelor menționată pe site-ul ONRC.

   Start Up Nation 2022 Depunere dosare

   După înființarea firmei la Registrul Comerțului, va trebui să revii în platforma Granturi IMM pentru a continua procesul de înregistrare al firmei de această dată. Această procedură face parte din etapa 1 menționată mai sus și poate fi parcursă chiar și înainte de lansarea sesiunii de depunere a proiectelor. 

   Toți acești pași trebuie parcurși înaintea lansării sesiunii de depunere a proiectelor. Conform procedurii de implementare publicată de autorități pentru Start Up Nation 2022 depunere dosare va dura 30 de zile, începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere și pînă la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere. În cazul în care după această perioadă bugetul nu va fi complet epuizat, autoritățile vor prelungi perioada de depunere a proiectelor. 

   Start Up Nation 2022 Obligații contractuale pentru beneficiari

   Antreprenorii ale căror proiecte au fost selectate vor semna contractele de finanțare și își vor asuma o serie de obligații pentru perioada de implementare și monitorizare

   • vor crea în mod obligatoriu cel puțin un nou loc de muncă în cadrul societății pe care-l vor menține pentru o perioadă de minimum 2 ani;
   • vor asigura o cofinanțare proprie de cel puțin 5% din valoarea eligibilă a proiectului, însă șanse de finanțare maxime vor avea cei care contribuie cu cel puțin 15% din fonduri proprii sau credit bancar;
   • vor menține activitatea pentru care au primit finanțare pentru o perioadă de 3 ani după încasarea ajutorului financiar nerambursabil;
   • vor încheia polițe de asigurare pentru activele corporale achiziționate și le vor menține pe o perioadă de cel mult 4 ani (un an de implementare și trei ani de monitorizare);
   • nu au voie să înstrăineze bunurile achiziționate prin proiect;
   • nu au voie să cesioneze mai mult de 49% din părțile sociale ale firmei în perioada de monitorizare.

   Grupul Facebook -Academia de Finanțare

   Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

   fonduri europene agricultură 2022

   fonduri europene agricultură 2022

   Fonduri Europene Agricultura 2022

   Fermierii și întreprinderile ce derulează afaceri agricole vor putea obține, în cursul anului 2022, fonduri europene pentru realizarea de investiții, precum și pentru asigurarea capitalului de lucru. Cele mai importante finanțări nerambursabile sunt oferite prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală, însă fermierii pot accesa, de asemenea, și alte fonduri nerambursabile în acest an.

   Iată care sunt cele mai importante programe de finanțare care acordă fonduri europene pentru agricultură în anul 2022:

   1. Programul Național de Dezvoltare Rurală sprijină investițiile agricole

   Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) acordă fonduri europene în 2022 pentru o gamă diversificată de afaceri agricole:

   • cultura cerealelor;
   • cultivarea legumelor în spații protejate (sere și solarii);
   • creșterea animalelor;
   • creșterea albinelor;
   • plantații de pomi și arbuști fructiferi.

   Fondurile europene pot fi accesate de persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, dar și de societățile comerciale, cooperative sau forme asociative.

   În funcție de specificul exploatației agricole, fermierii pot accesa următoarele fonduri europene nerambursabile în 2022:

   2. Fonduri europene agricultură 2022 pentru modernizarea fermelor agricole

   Prin intermediul submăsurii 4.1. Investiții în exploatații agricole, fermierii pot obține fonduri europene pentru:

   • achiziția de utilaje și echipamente agricole;
   • realizarea de construcții agricole;
   • amenajarea unor unități de procesare a produselor pe care aceștia le obțin în fermă.

   De asemenea, sunt încurajate investițiile realizate în cultura ecologică, iar finanțările nerambursabile ajung la 1.500.000 de euro.

   Ultima sesiune de depunere a proiectelor a fost deschisă în 25 octombrie, însă fondurile europene pentru agricultură nu au fost consumate integral pentru toate sectoarele de activitate, astfel că este posibilă prelungirea perioadei de depunere a proiectelor sau redeschiderea unei sesiuni noi pentru:

   • investiții în fermele zootehnice;
   • procesarea în fermele zootehnice a produselor obținute;
   • procesare legume și cartofi.

   Bugetele  disponibile și valoarea proiectelor depuse se pot consulta în timp real pe site-ul Agenției  pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

   3. Fonduri europene pentru Procesarea produselor agricole în 2022

   Submăsura 4.2 Investiții pentru procesarea produselor agricole, unitățile alimentare pot obține fonduri europene pentru amenajarea, extinderea sau construcția de noi spații destinate procesării laptelui, fructelor, legumelor și a altor produse agricole primare.

   Unitățile de procesare alimentară pot solicita un sprijin financiar de până la 1.500.000 de euro, decontarea fiind de până la 50% din valoarea cheltuielilor eligibile.

   Sesiunile deschise în prezent pentru acest tip de proiecte sutn active până la jumătatea lunii februarie 2022, iar situația în timp real poate fi consultată pe pagina AFIR.

   4. Fonduri europene pentru tinerii fermieri în 2022

    

   Tinerii fermieri cu vârsta de până la 40 de ani pot accesa submăsura 6.1 Instalarea tinerilor fermieri, prin intermediul căreia pot primi 50.000 de euro pentru înființarea unei exploatații agricole. De asemenea, tinerii fermieri care realizează prin intermediul proiectului investiții pentru procesare alimentară sau agricultură ecologică pot obține suplimentar 20.000 de euro, ajungând la un ajutor financiar nerambursabil de 70.000 de euro / proiect.

   Ultima sesiune de depunere a proiectelor a fost deschisă la finalul anului 2021, însă măsura de finanțare va fi menținută până în 2027, conform planificării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

   Academia TV

   5. Dezvoltarea fermelor mici cu fonduri europene în 2022

   Fermele de mici dimensiuni sunt sprijinite prin intermediul submăsurii 6.3 Dezvoltarea fermelor mici cu granturi nerambursabile de 15.000 de euro / proiect.

   Fondurile acoperă toate cheltuielile identificate de fermier ca fiind necesare și pot fi utilizate pentru:

   • achiziția de utilaje;
   • achiziția de terenuri;
   • achiziția de animale;
   • plata unor cheltuieli curente;
   • aprovizionarea cu motorină, îngrășăminte sau material săditor.

   Pentru această linie de finanțare, fermierii nu trebuie să contribuie cu fonduri proprii pentru asigurarea cofinanțării.

   Pentru accesarea acestor fonduri europene, fermierii trebuie să dețină ferme de mici dimensiuni, conform clasificării exploatațiilor agricole pe baza suprafețelor de teren lucrate, a numărului de animale din fermă sau a tipului de culturi înființate.

   6. Fonduri europene pentru cooperare în agricultură în 2022

   Fermierii dispuși să coopereze cu agenți economici locali, în scopul comercializării produselor agroalimentare obținute în exploatațiile proprii, prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare, pot obține până la 250.000 de euro pentru investițiile planificate.

   Fondurile pot fi accesate prin intermediul submăsurii 16.4 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală și au rolul de a asigura cooperarea fermierilor pe plan local cu unități școlare, unități sanitare, hoteluri, restaurante și instituții publice în scopul comercializării fructelor și legumelor obținute în exploatațiile proprii.

   Măsura sprijină investițiile pentru:

   • realizarea unor construcții ce deservesc activitățile de procesare alimentară;
   • achiziția de utilaje și echipamente;
   • decontarea chiriilor;
   • cheltuieli de marketing pentru etichetare și ambalare.

   Acest tip de finanțări pot fi accesate până la finalul lunii februarie, conform planificării AFIR.

   7. Agro IMM Invest România 2022

   Investițiile în activități de producție sau procesare sunt susținute, de asemenea, prin acordarea unor facilități la contractarea de credite bancare.

   Astfel, fermierii și întreprinderile cu activitate în agricultură, pescuit, acvacultură şi sectorul alimentar, pot solicita garanții de stat pentru contractarea unor credite de investiții sau pentru asigurarea capitalului de lucru.

   Grantul acordat acestor categorii de solicitanți include şi o componentă nerambursabilă de cel mult 10% din valoarea finanţării garantate și poate avea următoarele valori:

   • până la 345.000 euro pentru sectorul pescuitului şi acvaculturii;
   • până la 290.000 euro pentru domeniul producţiei primare de produse agricole;
   • până la 2.300.000 euro pentru sectorul alimentar.

   Grupul Facebook -Academia de Finanțare

   Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

   Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

   Pin It on Pinterest