fbpx
Granturi de investiții pentru IMM-uri: Interpretarea grilei de punctaj

Granturi de investiții pentru IMM-uri: Interpretarea grilei de punctaj

Întreprinderile mici și mijlocii afectate de pandemia Covid-19 vor putea accesa, până la data de 29 ianuarie 2021, granturi de investiții cuprinse între 50.000 de euro și 200.000 de euro. Măsura este instituită prin intermediul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 130/2020

După cum am arătat într-un articol recent, granturile pentru investiții vor fi atribuite în ordinea inversă a punctajelor obținute de solicitanți în etapa de evaluare a planurilor de afaceri. În cele ce urmează analizăm grila de punctaj propusă în cadrul ordonanței sus-amintită.

Criteriul 1: Rata internă de Rentabilitate (RIR)

După cum se poate observa în imaginea de mai sus, punctajul maxim va fi acordat acelor planuri de afaceri care demonstrează un RIR mai mic de 5%.

Pentru a înțelege acest indicator, vom reda mai jos definiția ratei interne de rentabilitate:

Rata internă de rentabilitate este o rată de actualizare financiară utilizată în cadrul proiectelor de investiții la care valoarea fluxului de numerar actualizat este egală cu valoarea actualizată a investiției.

Fiind vorba despre analize economice realizate în cadrul proiectului pentru viitor, consultanții vor încerca să obțină un RIR al investiției cât mai mic, astfel că acest criteriu de departajare nu va fi relevant.

Prin urmare, foarte multe proiecte vor obține un punctaj maxim în cadrul acestui criteriu.

Felul în care se calculează rata internă de rentabilitate este exemplificat în cadrul acestui articol.

Criteriul 2: Cofinanțarea proiectelor

În cadrul acestui criteriu de departajare se acordă punctaj suplimentar solicitanților care își asumă o contribuție proprie mai mare decât minimul impus de finanțator.

Metode similare de departajare a cererilor de finanțare au fost aplicate în anii trecuți pentru programele de Comerț-Servicii, Microindustrializare și chiar Programul Operațional Regional.

Având de ales între un punctaj superior și un procent de decontare a investiției mai mare, antreprenorii au preferat să-și sporească șansele de finanțare, asumându-și o contribuție proprie mai mare. Este de așteptat ca acest lucru să se întâmple și în cazul acestor granturi pentru investiții.

De asemenea, se poate observa faptul că proiectele implementate în regiunea București-Ilfov vor avea nevoie de o cofinanțare mai mare decât în cazul proiectelor realizate în restul țării.

În concluzie, este de așteptat ca acest criteriu să aibă cea mai mare influență în decizia finală de finanțare a proiectului de investiții depus.

Criteriul 3: Raportul dintre ajutorul financiar solicitat și profitul obținut în anul anterior

Punctajul aferent criteriului 3 se poate calcula încă din acest moment:

 • valoarea investiției și, implicit, a ajutorului financiar nerambursabil pot fi estimate foarte precis;
 • valoarea profitului obținut la data de 31.12.2019 este deja cunoscută și se poate prelua din formularul Contului de Profit și Pierdere (formularul 20 din contabilitate).

Din moment ce profitul deja este înregistrat, punctajul acordat în cadrul acestui criteriu se poate mări doar prin solicitarea unui ajutor financiar mai mic.

Punctajul maxim se va acorda doar dacă firma cere un ajutor financiar de până la trei ori profitul înregistrat în ultimul an. Dacă firma cere un ajutor financiar care depășește profitul din 2019 de trei ori, atunci proiectul de investiții depus va fi depunctat.

Criteriul 4: Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale

Pentru a permite solicitanților să-și estimeze foarte corect șansele de finanțare, dar și pentru a asigura un proces de departajare transparent, finanțatorul a publicat aceste informații sub forma unei anexe la ghidul solicitantului ce conține contribuția fiecărui cod / grupe CAEN la soldul negativ (sau pozitiv) al balanței comerciale.

Documentul poate fi descărcat de aici.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Cum poți începe o activitate de consultanță

Cum poți începe o activitate de consultanță

În cadrul acestui seminar live am discutat despre pașii pe care trebuie să îi parcurgi  pentru demararea unei activități independente de consultanță în accesarea fondurilor nerambursabile. Sunt prezentate succint cunoștințele și aptitudinile cerute, precum și calificările necesare unui consultant debutant.

Această activitate poate demara ca o activitate part-time,  însă poți lucra drept un colaborator al unei firme de consultanță sau în domenii de activitate în care are deja expertiză dovedită. 

După primul an de activitate, acest domeniu îți oferă perspective reale de dezvoltare în cadrul unei echipe de consultanță sau ca un specialist independent. 

Profesia de consultant nu este nici pe departe atât de reglementată pe cât sunt cele de contabil sau auditor financiar, spre exemplu.

Dacă aceștia dispun de corpuri profesionale dedicate, iar desfășurarea activității este condiționată de înscrierea în cadrul acestora, nu același lucru se poate spune despre consultanții pentru accesarea fondurilor nerambursabile.

Cursurile online, dar și articolele și celelalte resurse disponibile în cadrul Academiei de Finanțare oferă imaginea de ansamblu de care un consultant debutant are nevoie.

 

Cele mai importante informații pe care un consultant trebuie să le cunoască pentru a întocmi în mod corect documentația necesară accesării fondurilor nerambursabile:

Noțiuni economice

 • Cel care realizează prognozele economice în cadrul proiectului trebuie să fie familiarizat cu termeni economico-financiari de bază.

Noțiuni contabile

 • Realizarea planului de afaceri necesită colectarea unor informații din contabilitatea beneficiarului.

Noțiuni fiscale

 • Orice afacere datorează impozite și taxe pe durata sa de funcționare.

Noțiuni de marketing

 • Planul de afaceri necesită informații privind felul în care consumatorii percep produsul sau serviciul oferit în comparație cu cele existente în prezent pe piață.

Noțiuni de dreptul muncii 

 • Orice proiect finanțat prin intermediul fondurilor nerambursabile europene sau naționale necesită crearea de noi locuri de muncă.

Noțiuni tehnologice

 • De cele mai multe ori, informațiile tehnologice se obțin de la specialiști din exteriorul firmei de consultanță.

 

Cele mai importante formulare (documente absolut necesare în activitatea de consultanță) sunt următoarele:

Actul constitutiv

 • Este un document obligatoriu la înființarea unei societăți comerciale la Oficiul Registrului Comerțului.

Chestionarul de consultanță

 • Chestionarul de consultanță este un formular ce grupează întrebările pe care un consultant trebuie să le adreseze unui potențial solicitant de fonduri nerambursabile pentru a stabili eligibilitatea proiectului.

Oferta de consultanță

 • Oferta de consultanță va cuprinde serviciile pentru întocmirea documentației, depunerea proiectului și implementarea planului de afaceri.

Contractul de consultanță

 • După ce oferta de consultanță este discutată, negociată și acceptată, cele două părți vor semna un contract de consultanță care va stabili care sunt serviciile prestate, dar și care este contravaloarea acestora.

Machete de lucru

 • După semnarea contractului, firma de consultanță trebuie să întocmească bugetul investiției și planul de afaceri, să realizeze prognozele economice și să supravegheze implementarea proiectului după aprobarea sa.

 

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Granturi pentru investiții: Realizarea prognozelor și calculul RIR

Granturi pentru investiții: Realizarea prognozelor și calculul RIR

Ca urmare a cererilor de clarificare primite din partea antreprenorilor, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) a oferit o serie de lămuriri privind eligibilitatea cheltuielilor în cadrul măsurii 3 Granturi pentru investiții, dar și asupra realizării prognozelor economice

În cadrul ultimului seminar live organizat în cadrul platformei Academia de Finanțare am prezentat felul în care trebuie completate bugetul investiției, prognozele economice și calculul ratei interne de rentabilitate (RIR).

Întrebare: Indicatorii previzionați: venit (cifra de afaceri), profit brut, nr. angajați, flux numerar previzionat, trebuie calculați exclusiv pentru activitatea cuprinsă în codul CAEN pentru care se face investiția sau sunt previzionați pentru întreaga activitate a companiei?

Răspuns: Veniturile previzionate, respectiv cifra de afaceri previzionată, așa cum sunt prevăzute în formular, vor fi căutate automat la ANAF pentru respectarea procentelor de 50% în primii doi ani și 100% în anul trei și se referă la indicatorul cifrei de afaceri pentru întreaga activitate.

Întrebare: Care este modalitatea de îndeplinire a condiției de realizare a minimum 50% din valoarea cifrei de afaceri planificate în cadrul formularului de înscriere în primii 2 ani de durabilitate, existând două interpretări posibile și în această situație: în primii 2 ani (cumulat) să fie atinsă o cifră de afaceri reprezentând minimum 50% din suma cifrelor de afaceri planificate pentru anii N+1 și N+2 sau în primii 2 ani (cumulat) să fie atinsă o cifră de afaceri reprezentând minimum 50% din valoarea totală a veniturilor/cifrei de afaceri planificate pentru cei 3 ani de durabilitate? Iar în anul N+3 trebuie realizată diferența nerealizată în anii N+1 și N+2?

Răspuns: În primii 2 ani (cumulat) să fie atinsă o cifră de afaceri reprezentând minimum 50% din valoarea totală a veniturilor/cifrei de afaceri planificate pentru cei 3 ani de durabilitate, iar la sfârșitul anului 3 trebuie atinsă minim valoarea  totală previzionată pentru cei 3 ani de durabilitate.

Alte întrebări și răspunsuri au fost prezentate pe site-ul www.imm.gov.ro

Întocmirea bugetului, realizarea prognozelor economice, precum și calculul ratei interne de rentabilitate (RIR) au fost explicate în cadrul unui seminar live organizat de Academia de Finanțare.

Înregistrarea seminarului este disponibilă cursanților Academiei de Finanțare în secțiunea de mai jos, după logarea în cont:

Materialele prezentate în timpul seminarului pot fi descărcate de către cursanții Academiei de finanțare

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Ce este și cum se calculează rata internă de rentabilitate în cadrul proiectelor de investiții

Ce este și cum se calculează rata internă de rentabilitate în cadrul proiectelor de investiții

Proiectele finanțate prin intermediul fondurilor nerambursabile europene sau naționale provin din sectoare economice diferite și sunt caracterizate de riscuri diferite. Din aceste motive, analiza economico-financiară solicitată în cadrul planurilor de afaceri trebuie să ofere evaluatorilor instrumentele necesare pentru a evita risipa resurselor financiare. Astfel, pentru proiectele de investiții se vor calcula indicatori precum rata internă de rentabilitate și valoarea actualizată netă.

Definiția ratei interne de rentabilitate

Rata internă de rentabilitate este o rată de actualizare utilizată în analiza randamentului unei investiții. Analizând valorile acestui indicator în cadrul diverselor proiecte, evaluatorii vor putea aprecia eficiența investițiilor propuse spre finanțare. 

Rata internă de rentabilitate reprezintă o rată de actualizare la care valoarea actualizată netă a unor fluxuri de numerar viitoare este egală cu zero.

Prin urmare, pentru a putea stabili rata internă de rentabilitate a unei investiții va trebui să analizăm, de asemenea, valoarea actualizată netă a fluxurilor de numerar (încasări și plăți) pe care proiectul le va genera în viitor.

Matematic, formula de calcul a valorii actualizate nete este reprezentată mai jos:

Unde:

 • t – perioada de timp analizată, exprimată în ani;
 • CF – Cash Flow, respectiv Flux de Numerar;
 • r – rată de actualizare a fluxurilor viitoare de numerar;
 • C0 – Valoarea investiției inițiale.

După cum am menționat anterior, rata internă de rentabilitate reprezintă o rată de actualizare la care valoarea actualizată netă va fi egală cu zero. Astfel, formula de mai sus poate fi exprimată astfel:

Prin urmare, va trebui să aflăm valoarea ratei interne de rentabilitate la care această egalitate va fi atinsă.

Cu cât rata internă de rentabilitate este mai mare, cu atât proiectul de investiții va fi mai de dorit să se întâmple, respectiv să fie finanțat.

Cu toate acestea, unele programe de finanțare, așa cum este cazul granturilor de stat pentru investiții oferă un punctaj mai mare acelor proiecte în care a fost estimată o rată internă de rentabilitate mai scăzută. Explicația constă în faptul că finanțatorul dorește sprijinirea acelor proiecte care nu ar putea fi realizabile în lipsa finanțării nerambursabile. Astfel, proiectele pentru care a fost determinată o rată internă de rentabilitate ridicată ar trebui să obțină surse alternative de finanțare, precum creditele bancare. 

Valoarea actualizată netă

Valoarea actualizată netă reprezintă un indicator ce exprimă surplusul de capital (sau deficitul de capital, într-o ipoteză nefavorabilă) la finalul duratei de viață a investiției.

Întrucât în cadrul definiției de mai sus am făcut referire la surplus sau deficit, trebuie menționat că valoarea actualizată netă se obține scăzând valoarea investiției inițiale din suma fluxurilor de numerar viitoare actualizate. 

Formula de calcul a valorii actualizate nete a fost prezentată anterior în cadrul acestui articol și poate fi detaliată astfel:

Rata de actualizare

Rata de actualizare este folosită în cadrul formulei de mai sus pentru a determina valoarea curentă a fluxurilor de numerar viitoare. 

Rata de actualizare reprezintă rata rentabilității folosită pentru a converti o sumă de bani, care trebuie plătită sau primită în viitor, în valoarea ei actualizată (sau prezentă). Teoretic, această rată de actualizare trebuie sa reflecte costul de oportunitate al capitalului.

Exemplu practic pentru estimarea ratei interne de rentabilitate

Pentru a estima valoarea actualizată netă și rata internă de rentabilitate în cadrul unui proiect de investiții, vom analiza următoarea situație:

O societate va realiza o investiție în valoare de 100.000 de lei și va genera un flux de numerar pozitiv pe întreaga perioadă de timp analizată, după cum se poate observa în tabelul de mai jos:


Pentru aceste valori, Rata internă de rentabilitate este de 16%. 

Dacă vom folosi această rată de actualizare, atunci valoarea actualizată netă a investiției va fi egală cu zero. 

Descarcă macheta de lucru folosită în cadrul acestui exemplu și estimează rata internă de rentabilitate pentru propriul tău proiect.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Tutorial: Crearea contului de utilizator pentru accesarea granturilor de stat

Tutorial: Crearea contului de utilizator pentru accesarea granturilor de stat

Antreprenorii ale căror societăți au fost afectate de Covid-19 pot accesa în perioada următoare granturi de stat pentru capital de lucru și investiții.

Prima măsură dintre cele anunțate de autorități se va lansa în data de 12 octombrie 2020, începând cu ora 10.00. Pentru a putea accesa un ajutor financiar nerambursabil de 2.000 de euro, antreprenorii vor fi nevoiți să-și creeze un cont de utilizator în cadrul platformei și să transmită cererea de finanțare în perioada în care sesiunea va fi păstrată activă.

În cadrul acestui articol am realizat un totorial pentru crearea contului de utilizator și completarea de către antreprenori a datelor necesare.

De asemenea, poți consulta și tutorialul publicat de oficialități, disponibil în această secțiune.

Pasul 1: Crearea contului de utilizator în cadrul platformei

Antreprenorii trebuie să își creeze conturi de utilizator în cadrul platformei, apăsând butonul Creează cont nou afișat în imaginea de mai jos:

În fereastra următoare, utilizatorii trebuie să introducă următoarele date:

 • o adresă de email;
 • o parolă;
 • să confirme politica de confidențialitate.

După confirmarea contului de utilizator, antreprenorii vor putea reveni în fereastra de autentificare în cadrul platformei pentru a începe completarea profilului.

Pasul 2: Completarea profiluliui de utilizator

După autentificarea în contul personal, utilizatorii vor putea completa datele solicitate în cadrul propriului profil:

În această etapă, utilizatorii trebuie să completeze, pe rând, datele solicitate în aceste secțiuni:

 • profilul meu;
 • identificare electronică;
 • gestionare persoane juridice.

Datele utilizatorului sunt afișate în trei secțiuni distincte:

 • date de identificare;
 • date de corespondență;
 • confidențialitate.

Date de identificare

Această secțiune necesită informații privind: 

 • nume și prenume;
 • contul numeric personal;
 • seria și numărul cărții de identitate.

Date de corespondență

În acestă secțiune se vor completa următoarele informații:

 • țara;
 • județul;
 • localitatea;
 • strada;
 • numărul;
 • bloc, scară, apartament, etc;
 • cod poștal;
 • telefon mobil;
 • adresa de e-mail.

Confidențialitate

În cadrul acestei secțiuni se vor accepta condițiile și termenii afișați, bifând celula de la finalul ferestrei, conform imaginii de mai jos:

Pasul 3: Meniul persoanelor juridice

 

Aplicația permite înregistrarea mai multor persoane juridice în cadrul aceluiași cont de utilizator și gestionarea mai multor cereri de finanțare, prin intermediul celor două secțiuni de mai jos:

Utilizatorul va trebui să înscrie una sau mai multe persoane juridice, accesând meniul din dreapta și completând secțiunea în întregime pentru fiecare firmă nou-introdusă.

Prin apăsarea butonului Înscrie se va afișa meniul de mai jos:

Completarea secțiunii va începe cu introducerea codului fiscal. După apăsarea butonului Caută, aplicația va genera automat următoarele date:

 • cod registru;
 • data înființării;
 • denumire.

În continuare, trebuie descărcat modeluld e declarație pentru reprezentant/împuternicit și semnat electronic. Declarația astfel semnată se va încărca în aplicație în cadrul aceleiași ferestre.

După încărcarea declarației, se confirmă datele introduse, iar aplicația va înregistra o nouă persoană juridică în cont. 

Pentru a utiliza aplicația în continuare, utilizatorul va trebui să aleagă societatea pentru care va solicita finanțare nerambursabilă, conform imaginii de mai jos:

 

Pasul 4: Editarea persoanei juridice

 După alegerea persoanei juridice, conform pasului anterior, aplicația va genera un meniu aferent socieății selectate:

Secțiunile afișate în meniul de mai sus vor trebui completate pe rând.

Informații persoană juridică

În prima secțiune se vor completa informațiile solicitate în imaginea de mai jos:

Datele solicitate în această secțiune sunt următoarele:

 • denumirea societății;
 • cod fiscal;
 • formă juridică;
 • categoria întreprinderii în funcție de dimensiune;
 • județul în care societatea este înregistrată;
 • localitate;
 • cod poștal;
 • stradă;
 • număr;
 • telefon;
 • email.

Datele reprezentantului legal

După completarea informațiilor privind societatea, se vor completa datele aferente reprezentantului legal, conform imaginii de mai jos:

În cazul în care cererea de finanțare va fi întocmită de către reprezentantul legal al societății, atunci se va bifa prima celulă din imaginea de mai sus.

Dacă aceeași persoană va completa cereri de finanțare pentru mai multe societăți, atunci va bifa opțiunea Împuternicit din imaginea de mai sus.

Locația implementării

În următoarea secțiune se vor completa informații privind locul în care proiectul propus se va implementa efectiv.

Locația implementării proiectului poate fi diferită de sediul social al întreprinderii.

Acționari sau asociați

Se vor completa informații privind acționarii sau asociații companiei, indicând procentele deținute în capitalul social:

Declarație ajutoare de stat

În următoarea secțiune se vor completa ajutoarele de stat de care societatea a beneficiat în trecut, apăsând butonul Adaugă afișat în colțul din drepta-sus al ecranului.

După ce toate ajutoarele de stat au fost adăugate, se va descărca declarația generată de aplicație, se va semna elecronic și se va încărca.

Declarația se va completa în mod obligatoriu și în cazul societăților care nu au beneficiat în trecut de ajutoare de stat.

Declarația va fi afișată la finalul secțiunii, după adăugarea în aplicație, conform imaginii de mai sus.

Pasul 5: Vizualizarea declarațiilor încărcate în aplicație

Aplicația va afișa într-o secțiune nouă toate declarațiile încărcate de utilizator, conform imaginii de mai jos. Declarațiile sunt grupate în 3 secțiuni:

 • declarație pe proprie răspundere;
 • declarație ajutor de stat;
 • alte documente.

Pasul 6: Cereri de finanțare

În cadrul acestei secțiuni, utilizatorul va putea adăuga în aplicație cereri de finanțare noi pentru cele trei măsuri de finanțare disponibile firmelor afectate de Covid-19;

 • microgranturi de 2.000 de euro;
 • granturi de stat pentru capital de lucru;
 • granturi de stat pentru investiții.

Cererile se pot introduce în sistem apăsând butonul Adaugă. 

Cererea va fi afișată în această secțiunea Ciorne pentru perioada în care ea se va afla în etapa de editare. 

După transmitere, cererea de finanțare va fi vizibilă în secțiunea Cereri transmise, conform imaginii de mai sus.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.