Articole Accesare Fonduri Europene

Descoperă Articole și Resurse Utile pentru a Accesa mai Ușor Fonduri Europene și Naționale Nerambursabile.

Articole Accesare Fonduri Europene

UTILE grupate pe secțiuni

Învață termenii de bază

Oportunități de finanțare

lista Fonduri nerambursabile pentru pFA în 2022

lista Fonduri nerambursabile pentru pFA în 2022

Fonduri nerambursabile pentru PFA-uri se vor putea accesa, pe durata anului 2022, prin intermediul mai multor programe de finanțare. Astfel, persoanele fizice autorizate (PFA), dar și întreprinderile individuale (II) și întreprinderile familiale (IF) pot obține...

fonduri europene agricultură 2022

fonduri europene agricultură 2022

Fonduri Europene Agricultura 2022 Fermierii și întreprinderile ce derulează afaceri agricole vor putea obține, în cursul anului 2022, fonduri europene pentru realizarea de investiții, precum și pentru asigurarea capitalului de lucru. Cele mai importante finanțări...

Zece Sfaturi Utile pentru accesarea cu succes a Fondurilor Nerambursabile

Zece Sfaturi Utile pentru accesarea cu succes a Fondurilor Nerambursabile

Obținerea fondurilor nerambursabile presupune întocmirea unui plan de afaceri, obținerea finanțării, dar și implementarea sa cu succes. De aceea, accesarea fondurilor nerambursabile este un proces ce poate dura, în multe cazuri, mai mult de un an. De la ideea de...

Colectarea datelor statistice necesare întocmirii planului de afaceri

Colectarea datelor statistice necesare întocmirii planului de afaceri

În cadrul planurilor de afaceri întocmite pentru a accesa diverse programe de finanțare nerambursabilă trebuie să prezentăm date statistice pentru a fundamenta mărimea pieței de desfacere, cota de piață deținută sau analiza concurenței. Pentru a oferi în cadrul...

Ghidul fondurilor europene: Resursele implicate în realizarea proiectului

Ghidul fondurilor europene: Resursele implicate în realizarea proiectului

Unul dintre capitolele esențiale ale oricărui plan de afaceri îl constituie detalierea resurselor aflate la dispoziția proiectului. Acestea asigură implementarea cu succes a activităților planificate, fără depășirea bugetului alocat și a termenelor prevăzute. ...

Ghidul fondurilor europene: Ce este ajutorul de minimis?

Ghidul fondurilor europene: Ce este ajutorul de minimis?

Ajutorul de minimis este definit ca fiind ajutorul acordat unei întreprinderi unice, fiind stabilit la un nivel la care să nu distorsioneze concurența sau comerțul la nivelul Uniunii Europene pe durata a trei ani consecutivi. Definiția dată mai sus este preluată din...

Ghidul fondurilor europene: Întreprinderi autonome, partenere sau legate

Ghidul fondurilor europene: Întreprinderi autonome, partenere sau legate

Accesul societăților la finanțare nerambursabilă este condiționat de încadrarea întreprinderilor în anumite categorii, în funcție de numărul de angajați, cifra de afaceri sau activele totale. Totuși, relațiile complexe ce apar între două sau mai multe companii fac...

Ghidul fondurilor europene: Ce este studiul de fezabilitate

Ghidul fondurilor europene: Ce este studiul de fezabilitate

Studiul de fezabilitate reprezintă un document ce prezintă posibilitatea proiectului de a îndeplini într-un mod eficient toate cerințele tehnice necesare și de a asigura rentabilitatea investiției.  Structura cadru a studiului de fezabilitate este reglementată prin...

Ghidul fondurilor europene: Ce este cererea de finanțare

Ghidul fondurilor europene: Ce este cererea de finanțare

Cererea de finanțare reprezintă documentul prin intermediul căruia un antreprenor solicită sprijin financiar nerambursabil pentru acoperirea totală sau parțială a cheltuielilor necesare implementării unui proiect de investiții. Cererea de finanțare reprezintă un scurt...

Manualul de identitate vizuală și obligațiile beneficiarului

Manualul de identitate vizuală și obligațiile beneficiarului

Manualul de Identitate Vizuală reprezintă un document prin intermediul căruia finanțatorii stabilesc elementele de grafică, textele și materialele suport pentru realizarea comunicării în cadrul proiectului, în special cu utilizatorii externi. Manualul de identitate...

Etapele parcurse de un proiect finanțat din fonduri europene

Etapele parcurse de un proiect finanțat din fonduri europene

Indiferent de tipul de finanţare, de provenienţa fondurilor sau de forma de organizare a solicitantului finanţării, proiectul parcurge, de la apariţia ideii de proiect şi până la stingerea obligaţiilor contractuale, un număr de cinci etape: Etapa de identificare este...

Fonduri europene: Cum se calculează ajutorul financiar nerambursabil

Fonduri europene: Cum se calculează ajutorul financiar nerambursabil

Ajutorul financiar nerambursabil reprezintă contribuția finanțatorului la realizarea unei investiții și poate acoperi total sau parțial valoarea eligibilă a proiectului. Ajutorul financiar nerambursabil nu acoperă niciodată întreaga valoare a investiției, astfel că...

Fonduri nerambursabile: Ce sunt cheltuielile neeligibile

Fonduri nerambursabile: Ce sunt cheltuielile neeligibile

În categoria cheltuielilor neeligibile sunt incluse costurile necesare realizării investiției, dar care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de ghidul solicitantului pentru a fi decontate de către finanțator, ele fiind astfel suportate integral din fondurile proprii...

Cheltuieli eligibile în cadrul proiectului: definiție și exemple

Cheltuieli eligibile în cadrul proiectului: definiție și exemple

Cheltuielile eligibile reprezintă costurile aferente achiziției de bunuri și servicii, dar și prestării de lucrări de construcții, pe care solicitantul de fonduri nerambursabile le include în bugetul investiției sale și solicită decontarea lor totală sau parțială, în...

Microindustrializare 2020: Cum se întocmește bugetul proiectului

Microindustrializare 2020: Cum se întocmește bugetul proiectului

Procedura de implementare a programului de Microindustrializare 2020 a fost publicată în dezbatere publică, urmând ca persoanele interesate să poată transmite observații și propuneri până în data de 6 martie 2020. Ulterior, documentația finală va fi publicată pe...

Newsletter

Descoperă cele mai noi articole direct în emailul tău.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest