fbpx
PNRR Energie

PNRR Energie

PNRR Energie

Componenta 6

Componenta 6 din cadrul PNRR Energie dispune de un buget total de 1.620.000.000 euro în scopul de a  promova producția de energie electrică din surse regenerabile, eficiența energetică și tehnologiile viitorului.

Vezi și celelalte componente ale Programului Național de Redresare și Reziliență.

Obiectivul componentei este de a aborda principalele provocări ale sectorului energetic din România în ceea ce privește decarbonizarea și poluarea aerului.

6 reforme

5 investiții

1.620 milioane euro

Componenta 6 PNRR Energie

Componenta 6 din cadrul PNRR Energie face parte din Pilonul 1: Tranziție verde, domeniul de politică: energie.

componenta 6 PNRR Energie

Componenta 6 PNRR Energie vizează realizarea a 6 reforme:

R1. Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile
R2. Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic
R3. Bugetarea verde
R4. Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului, în special hidrogen și soluții de stocare
R5. Reducerea intensității energetice a economiei prin dezvoltarea unui mecanism sustenabil de stimulare a eficienței energetice în industrie şi de creștere a rezilienței
R6. Creșterea competitivității și decarbonnizarea sectorului de încălzire – răcire

Componenta 6 PNRR Energie urmărește realizarea a 5 investiții:

I1. Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile

I2. Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile (utilizând gazele naturale în combinație cu hidrogenul verde ca măsură de tranzitorie), precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice

I3. Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări adânci

I4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor şi panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), precum şi noi capacităţi de stocare a energiei electrice

I5. Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial

Investiția 1 Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile

Componenta 6 Energie

Bugetul alocat: 460.000.000 euro

Investiția 1 din cadrul PNRR Energie vizează instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile, printr-o licitație publică competitivă, neutră din punct de vedere tehnologic între diferite tehnologii (eoliană și solară).

people icon

Cine beneficiază de fonduri?

PNRR Energie

IMM-uri, investitorii mari din sectorul energiei, Ministerul Energiei.

dollar bill icon

Descriere

PNRR Energie

  Acordarea de finanţări pentru construcția instalațiilor selectate, cu scopul de a instala și pune în funcțiune 950 MW de capacitate de producere a energiei din surse regenerabile.

  Investiția 2 Infrastructura de distribuţie a gazelor precum şi capacităţile de producţie a hidrogenului verde

  Componenta 6 PNRR Energie

  Bugetul alocat: 515.000.000 euro

  Obiectivul acestei investiții este de a contribui la implementarea hidrogenului verde în conformitate cu Strategia UE pentru hidrogen.

  people icon

  Cine poate accesa?

  PNRR Energie

  Ministerul Energiei, operator de distribuţie gaz natural, întreprinderi producătoare energie electrică, întreprinderi producătoare hidrogen verde, UAT, asocieri/parteneriate.

  dollar bill icon

  Rezultat estimat

  PNRR Energie

   

  • 1.870 km de rețea pentru distribuția hidrogenului verde în regiunea Oltenia.
  • producția a cel puțin 10.000 de tone de hidrogen din surse regenerabile.

  Investiția 3 Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică

  Componenta 6 PNRR Energie

  Bugetul alocat: 300.000.000 euro

  Investiția va asigura furnizarea de energie termică consumatorilor, în contextul eliminării treptate a cărbunelui/lignitului din procesul de producţie a energiei electrice şi termice.

  people icon

  Cine poate accesa?

  PNRR Energie

  • Întreprinderile care produc energie electrică și termică în cogenerare (CHP) în termoficarea urbană;
  • Ministerul Energiei.

  dollar bill icon

  Rezultat estimat

  PNRR Energie

   Investițiile propuse vor înlocui cel puțin aceeași capacitate a unor centrale de generare a energiei electrice și / sau termice.

   Investiția 4 Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice

   Componenta 6 PNRR Energie

   Bugetul alocat: 280.000.000 euro

   Investiția urmăreşte să sporească flexibilitatea rețelei de energie electrică și să contribuie la integrarea capacităților suplimentare de producere a energiei din sursele regenerabile.

   people icon

   Cine poate accesa?

   PNRR Energie

   • întreprinderile producătoare a bateriilor;
   • întreprinderile producătoare de celule și panouri fotovoltaice;
   • întreprinderile din piața de stocare a energiei electrice;
   • Ministerul Energiei.

   dollar bill icon

   Rezultat estimat

   PNRR Energie

   • capacitate anuală totală de fabricație și de asamblare a bateriilor de cel puțin 2 GW;
   • dezvoltarea de unități de producție în lanțul valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice (producție, asamblare și reciclare) va atinge o capacitate totală anuală de cel puțin 200 MW;
   • instalarea unei capacități totale de stocare a energiei electrice de cel puțin 240 MW;

   Investiția 5: Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial

   Componenta 6 PNRR Energie

   Bugetul alocat: 64.000.000 euro

   Reducerea riscului de inundații în vederea protejării persoanelor, infrastructurii și obiectivelor socio-economice localizate în zonele de risc.

   people icon

   Cine poate accesa?

   PNRR Energie

   • Întreprinderile active în sectorul de producție;
   • Ministerul Energiei.

   dollar bill icon

   Rezultat estimat

   PNRR Energie

   Realizarea unei reduceri de cel puțin 30% a emisiilor directe și indirecte de GES comparativ cu emisiile ex-ante.

   Consultanță fonduri europene PNRR

   PNRR Energie

   Solicită o evaluare gratuită a proiectului tău în cadrul acestui program de finanțare.

   Despre Academia de Finanțare

   De ce să alegi Academia de Finanțare pentru accesarea componentei 1 PNRR Managementul apei.

   Consultanta Start Up Nation 2022 - Academia de Finantare

   Academia de Finanțare este o platformă dedicată accesării fondurilor nerambursabile europene și naționale.

   Serviciile oferite de noi sunt:

   • estimarea gratuită eligibilității solicitantului și proiectului de investiții;
   • întocmirea documentației solicitate;
   • depunerea cererii de finanțare;
   • servicii de management al proiectului;
   • servicii de audit financiar;
   • întocmirea documentației de plăți și decontări.

   Echipa de consultanță din cadrul Academiei de Finanțare are o experiență de peste 16 ani în pregătirea și implementarea unor proiecte finanțate prin intermediul:

   • SAPARD 2006;
   • Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – prezent;
   • Programul Operațional Regional;
   • Programul Operațional de Competitivitate;
   • Programul Comerț Servicii;
   • Programul Microindustrializare;
   • Programul Start Up Nation edițiile 1 și 2;
   • Granturi pentru firmele afectate de Covid;
   • Granturi pentru Horeca.
   PNRR Valul renovării

   PNRR Valul renovării

   PNRR Valul renovării

   Componenta 5

   Prin intermediul componentei 5 PNRR Valul Renovării se va urmări îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente.

   Vezi și celelalte componente ale Programului Național de Redresare și Reziliență.

   Instituirea unui fond pentru ”Valul Renovării” care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent

   2 reforme

   4 investiții

   2.200 milioane euro

   Componenta 5 PNRR Valul renovării

   Componenta 5 din cadrul PNRR Valul renovării face parte din Pilonul 1: Tranziție verde, domeniul de politică: Tranziția verde.

   Componenta 2 PNRR Păduri și protecția biodiversității Academia de Finanțare

   Componenta 5 PNRR Valul renovării vizează realizarea a 2 reforme:

   R1. – Realizarea unui cadru normativ simplificat și actualizat care să sprijine implementarea investițiilor în tranziția spre clădiri verzi și reziliente;

   R2. – Cadrul strategic, normativ și procedural care să sprijine reziliența seismică a fondului construit.

   Componenta 5 PNRR Valul renovării urmărește realizarea a 4 investiții:

   Pentru Reforma 1:

   I1. – Instituirea unui fond pentru ”Valul Renovării” care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent, printr-un program de investiții structurat în două axe, una dedicată clădirilor private și alta clădirilor publice;

   I2. – Realizarea Registrului național al clădirilor, sistem informatic georeferențiat (logbook conform strategiei Renovation wave) și implementarea treptată a pașaportului energetic al clădirilor;

   I3. – Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor din domeniul construcțiilor prin dezvoltarea de cursuri de formare privind eficiența energetică a construcțiilor;

   I4. – Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice.

   Investiția 5 Instituirea unui fond pentru ”Valul Renovării” care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent

   Componenta 5 PNRR Valul renovării

   Bugetul alocat: 2.170.000.000 euro

   Investiția 1 din cadrul PNRR Valul renovării finanțarea a două axe: 

   Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale

   Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice

   people icon

   Cine poate accesa fondurile?

   PNRR Valul renovării

   • axa 1: administrația publică locală (UAT-uri), inclusiv autoritățile administrației publice locale de la nivelul sectoarelor municipiului București;
   • axa 2: autorități publice centrale și locale, parteneriate.

   dollar bill icon

   Apeluri de proiecte

   PNRR Valul renovării

    Apelurile de proiecte vor include criterii de selecție referitoare la îndeplinirea cerinței relevante de reducere a consumului de energie pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri.

    Investiția 2 Realizarea Registrului național al clădirilor

    Componenta 5 PNRR Valul renovării

    Bugetul alocat: 5.000.000 euro

    Dezvoltarea unei baze de date pentru clădiri, care să integreze rezultatele diferitelor programe de renovare pe parcursul implementării strategiei de renovare și strategiei de reducere a riscului seismic.

    people icon

    Cine poate accesa?

    PNRR Valul renovării

    Autorități publice centrale și locale.

    dollar bill icon

    Rezultat estimat

    PNRR Valul renovării

     Modernizarea serviciilor publice digitale.

     Investiția 3 Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor din domeniul construcțiilor prin dezvoltarea de cursuri de formare privind eficiența energetică a construcțiilor

     Componenta 5 PNRR Valul revonovării

     Bugetul alocat: 3.000.000 euro

     Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor în domeniul construcțiilor prin dezvoltarea de cursuri de pregătire în renovarea energetică.

     people icon

     Cine poate accesa?

     PNRR Valul renovării

     MDLPA va coordona implementarea acestei investiții în parteneriat cu:

     • instituții de invățământ superior;
     • instituții din Sistemul Național de cercetare-dezvoltare, cu profil relevant pentru domeniul construcțiilor civile, instalațiilor și arhitecturii;
     • orice altă entitate care are capacitatea de a furniza expertiză în domeniu.

     dollar bill icon

     Rezultat estimat

     PNRR Valul renovării

      Dezvoltarea de concepte de formare pentru instruiri în domeniul performanței energetice a clădirilor și al auditului energetic, pentru:

      • proiectanți
      • ingineri,
      • arhitecți,
      • verificatori de proiecte,
      • experți tehnici
      • auditori energetici pentru clădiri

      Investiția 4 Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice

      Componenta 5 PNRR Valul renovării

      Bugetul alocat: 14.850.000 euro

      Susținerea eficienței energetice prin dezvoltarea și testarea de materiale noi și soluții tehnologice a clădirilor istorice, dar și  prin asigurarea întreținerii regulate a clădirilor istorice.

      people icon

      Cine poate accesa?

      PNRR Valul renovării

      Ministerul Culturii prin Institutul Național al Patrimoniului va implementa această investiție.

      dollar bill icon

      Rezultat estimat

      PNRR Păduri și protecția biodiversității

       Înființarea și dotarea unui centru-pilot prin intermediul căruia vor fi auditate spre demolare clădiri sau părți de clădiri istorice.

       Consultanță fonduri europene PNRR

       PNRR Valul renovării

       Solicită o evaluare gratuită a proiectului tău în cadrul acestui program de finanțare.

       Despre Academia de Finanțare

       De ce să alegi Academia de Finanțare pentru accesarea componentei 1 PNRR Managementul apei.

       Consultanta Start Up Nation 2022 - Academia de Finantare

       Academia de Finanțare este o platformă dedicată accesării fondurilor nerambursabile europene și naționale.

       Serviciile oferite de noi sunt:

       • estimarea gratuită eligibilității solicitantului și proiectului de investiții;
       • întocmirea documentației solicitate;
       • depunerea cererii de finanțare;
       • servicii de management al proiectului;
       • servicii de audit financiar;
       • întocmirea documentației de plăți și decontări.

       Echipa de consultanță din cadrul Academiei de Finanțare are o experiență de peste 16 ani în pregătirea și implementarea unor proiecte finanțate prin intermediul:

       • SAPARD 2006;
       • Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – prezent;
       • Programul Operațional Regional;
       • Programul Operațional de Competitivitate;
       • Programul Comerț Servicii;
       • Programul Microindustrializare;
       • Programul Start Up Nation edițiile 1 și 2;
       • Granturi pentru firmele afectate de Covid;
       • Granturi pentru Horeca.
       PNRR Transport sustenabil

       PNRR Transport sustenabil

       PNRR Transport sustenabil

       Componenta 4

       Componenta 4 din cadrul PNRR Transport sustenabil dispune de un buget total de 7.620.000.000 euro în scopul de a dezvolta o infrastructură de transport durabilă și ecologică, cu standarde de siguranță adecvate, care să contribuie la finalizarea rețelelor transeuropene de transport.

       Vezi și celelalte componente ale Programului Național de Redresare și Reziliență.

       Investiții în vederea realizării unui transport sustenabil și a unul management performant pentru transport de calitate.

       2 reforme

       4 investiții

       7.620 milioane euro

       Componenta 4 PNRR Transport sustenabil

       Componenta 4 din cadrul PNRR Transport sustenabil face parte din Pilonul 1: Tranziție verde, domeniul de intervenție: Transporturi.

       Componenta 4 PNRR Transport sustenabil

       Componenta 4 PNRR Transport sustenabil vizează realizarea a 2 reforme:

       R1. Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră;

       R2. Management performant pentru transport de calitate – Îmbunătățirea capacității instituționale de management și guvernanță corporativă.

       Componenta 4 PNRR Transport sustenabil urmărește realizarea a 4 investiții:

       I1. Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare;
       I2. Material rulant feroviar;
       I3. Dezvoltarea infrastructurii rutiere sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea rutieră, managementul traficului și siguranța rutieră;
       I4. Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și Cluj-Napoca.

       Investiția 1 Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare

       PNRR Transport sustenabil

       Bugetul alocat: 3.480.000.000 euro

       Investiția 4 din cadrul PNRR Transport sustenabil vizează refacerea liniei de cale ferată, electrificarea, lucrări de structuri, sisteme de gestionare a traficului.

       people icon

       Direcții de abordare

       PNRR Transport sustenabil

       • proiectele mature de modernizare completă a infrastructurii feroviare;
       • lucrări de refacere și electrificare pentru restul liniilor, într-o primă fază, urmate de lucrările aferente structurilor.

       dollar bill icon

       Rezultat estimat

       PNRR Transport sustenabil

       • viteza medie va fi de peste 100 km/h;
       • lungimea utilă a liniilor peste 740 m;
       • sarcina pe osie de 22.5t;
       • modernizarea peroanelor și realizarea gabaritelor.

       Investiția 2 Material rulant feroviar

       PNRR Transport sustenabil

       Bugetul alocat: 416.000.000 euro

       Achiziția de material rulant ecologic, locomotive electrice noi, precum și modernizarea şi conversia (în material rulant electric) a materialului rulant existent.

       people icon

       Cine poate accesa?

       PNRR Transport sustenabil

       Beneficiarii direcți ai proiectelor sunt Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și CFR SA.

       dollar bill icon

       Rezultat estimat

       PNRR Transport sustenabil

        Pentru a maximiza eficiența investiţiei, tot materialul rulant nou achiziționat va fi utilizat pe rețeaua TEN-T.

        Investiția 3 Dezvoltarea infrastructurii rutiere sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea rutieră, managementul traficului și siguranța rutieră

        PNRR Transport sustenabil

        Bugetul alocat: 3.095.000.000 euro

        Îmbunătățirea calității și eficienței  infrastructurii rutiere pe anumite secțiuni ale rețelei TEN-T.

        people icon

        Cine poate accesa?

        PNRR Transport sustenabil

        Beneficiarii direcți ai proiectelor sunt Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale.

        dollar bill icon

        Rezultat estimat

        PNRR Transport sustenabil

         

        • 429 de kilometri de autostradă construiți;
        • 264 de puncte de încărcare electrice;
        • 625 ha de perdele forestiere.

        Investiția 4 Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și Cluj-Napoca

        PNRR Transport sustenabil

        Bugetul alocat: 600.000.000 euro

        Construirea de noi magistrale de metrou în Municipiul București și în Municipiul Cluj-Napoca.

        people icon

        Cine poate accesa?

        PNRR Transport sustenabil

        Ministerul Transporturilor și Investițiilor, Metrorex și UAT Cluj-Napoca.

        dollar bill icon

        Rezultat estimat

        PNRR Transport sustenabil

         

        • M4 București: Gara de Nord – Filaret (6 stații) – 5,2 km;
        • M1 Cluj-Napoca: Sf. Maria – Europa Unită (9 stații) – 7,5 km

        Consultanță fonduri europene PNRR

        PNRR Transport sustenabil

        Solicită o evaluare gratuită a proiectului tău în cadrul acestui program de finanțare.

        Despre Academia de Finanțare

        De ce să alegi Academia de Finanțare pentru accesarea componentei 1 PNRR Managementul apei.

        Consultanta Start Up Nation 2022 - Academia de Finantare

        Academia de Finanțare este o platformă dedicată accesării fondurilor nerambursabile europene și naționale.

        Serviciile oferite de noi sunt:

        • estimarea gratuită eligibilității solicitantului și proiectului de investiții;
        • întocmirea documentației solicitate;
        • depunerea cererii de finanțare;
        • servicii de management al proiectului;
        • servicii de audit financiar;
        • întocmirea documentației de plăți și decontări.

        Echipa de consultanță din cadrul Academiei de Finanțare are o experiență de peste 16 ani în pregătirea și implementarea unor proiecte finanțate prin intermediul:

        • SAPARD 2006;
        • Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – prezent;
        • Programul Operațional Regional;
        • Programul Operațional de Competitivitate;
        • Programul Comerț Servicii;
        • Programul Microindustrializare;
        • Programul Start Up Nation edițiile 1 și 2;
        • Granturi pentru firmele afectate de Covid;
        • Granturi pentru Horeca.
        PNRR Managementul deșeurilor

        PNRR Managementul deșeurilor

        PNRR Managementul deșeurilor

        Componenta 3

        Componenta 3 din cadrul PNRR Managementul deșeurilor dispune de un buget total de 1.239.010.000 euro în scopul accelerării procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România.

        Accentul se va pune pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

        Vezi și celelalte componente ale Programului Național de Redresare și Reziliență.

        Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale și a capacităților instituționale de monitorizare publică.

        1 reformă

        3 investiții

        1.239,01 milioane euro

        Componenta 3 PNRR Managementul deșeurilor

        Componenta 3 din cadrul PNRR Managementul deșeurilor face parte din Pilonul 1: Tranziție verde, domeniul de intervenție: Managementul deșeurilor.

        Componenta 2 PNRR Păduri și protecția biodiversității Academia de Finanțare

        Componenta 3 PNRR Managementul deșeurilor vizează realizarea următoarei reforme:

        R1. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul gestionării deșeurilor în vederea accelerării tranziției către economia circulară

        Componenta 3 PNRR Managementul deșeurilor urmărește realizarea a 3 investiții:

        I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune.
        I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile.
        I3. Dezvoltarea capacităților instituționale de monitorizare publică și control pentru gestionarea deșeurilor și prevenirea poluării

        PNRR Managementul deșeurilor

        Investiția 1: Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale

        Bugetul alocat: 956.010.000 euro

        Investiția 3 din cadrul PNRR Managementul deșeurilor vizează dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor, precum și a infrastructurii de gestionare a deșeurilor provenite de la populație la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune.

        people icon

        Tipuri de proiecte

        PNRR Managementul deșeurilor

        • colectarea separată a deșeurilor menajere;
        • insule ecologice digitalizate vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere;
        • centrele integrate de colectare prin aport voluntar;
        • reducerea efectelor negative ale deșeurilor asupra mediului și reducerea consumului de resurse primare.

        dollar bill icon

        Rezultat estimat

        PNRR Managementul deșeurilor

         

        • cel puțin 815 de centre de colectare prin aport voluntar;
        • cel puțin 20.752 de insule ecologice digitalizate;
        • 26 de instalații de reciclare a deșeurilor

        PNRR Managementul deșeurilor

        Investiția 2: Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile

        Bugetul alocat: 255.000.000 euro

        Măsura de investiții vizează în principal dezvoltarea de sisteme de colectare și valorificare a gunoiului de grajd.

        people icon

        Autoritatea de implementare

        PNRR Managementul deșeurilor

        Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor prin unitatea de implementare a proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi.

        dollar bill icon

        Rezultat estimat

        PNRR Managementul deșeurilor

         Punerea în funcțiune a 254 de sisteme integrate de colectare a deșeurilor agricole compostabile.

         PNRR Managementul deșeurilor

         Investiția 3 : Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu

         Bugetul alocat: 13.000.000 euro

         Creșterea gradului de trasabilitate a deșeurilor, o vizibilitate sporită în traseul real al transporturilor de deșeuri și, implicit, reducerea cantităților de deșeuri transportate ilicit și/sau abandonate în natură.

         people icon

         Cine poate accesa?

         PNRR Managementul deșeurilor

         Garda Națională de Mediu.

         dollar bill icon

         Rezultat estimat

         PNRR Managementul deșeurilor

          400 de misiuni de control vor fi efectuate de comisariatele Gărzii Naționale de Mediu cu ajutorul noilor echipamente digitale.

          Consultanță fonduri europene PNRR

          PNRR Managementul deșeurilor

          Solicită o evaluare gratuită a proiectului tău în cadrul acestui program de finanțare.

          Despre Academia de Finanțare

          De ce să alegi Academia de Finanțare pentru accesarea componentei 1 PNRR Managementul apei.

          Consultanta Start Up Nation 2022 - Academia de Finantare

          Academia de Finanțare este o platformă dedicată accesării fondurilor nerambursabile europene și naționale.

          Serviciile oferite de noi sunt:

          • estimarea gratuită eligibilității solicitantului și proiectului de investiții;
          • întocmirea documentației solicitate;
          • depunerea cererii de finanțare;
          • servicii de management al proiectului;
          • servicii de audit financiar;
          • întocmirea documentației de plăți și decontări.

          Echipa de consultanță din cadrul Academiei de Finanțare are o experiență de peste 16 ani în pregătirea și implementarea unor proiecte finanțate prin intermediul:

          • SAPARD 2006;
          • Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – prezent;
          • Programul Operațional Regional;
          • Programul Operațional de Competitivitate;
          • Programul Comerț Servicii;
          • Programul Microindustrializare;
          • Programul Start Up Nation edițiile 1 și 2;
          • Granturi pentru firmele afectate de Covid;
          • Granturi pentru Horeca.
          PNRR Păduri și protecția biodiversității

          PNRR Păduri și protecția biodiversității

          PNRR Păduri și protecția biodiversității

          Componenta 2

          Componenta 2 din cadrul PNRR Păduri și protecția biodiversității dispune de un buget total de 1.173.000.000 euro în scopul armonizării practicilor de management forestier cu cele privind conservarea biodiversității și protejarea mediului.

          Vezi și celelalte componente ale Programului Național de Redresare și Reziliență.

          Investiții în domeniul forestier pentru împădurire și reducere a riscurilor generate de viituri.

          2 reforme

          5 investiții

          1.173 milioane euro

          Componenta 2 PNRR Păduri și protecția biodiversității

          Componenta 2 din cadrul PNRR Managementul apei face parte din Pilonul 1: Tranziție verde, domeniul de intervenție: Păduri și biodiversitate.

          Componenta 2 PNRR Păduri și protecția biodiversității Academia de Finanțare

          Componenta 2 PNRR Păduri și protecția biodiversității vizează realizarea a 2 reforme:

          R1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente

          R.2 – Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficiente a Strategiei europene privind biodiversitatea

          Componenta 2 PNRR Păduri și protecția biodiversității urmărește realizarea a 5 investiții:

          Pentru Reforma 1:

          I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane;
          I2. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere;
          I5. Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene.

          Pentru Reforma 2:

          I3. – Actualizarea planurilor de management aprobate și identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030;
          I4. – Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă.

          PNRR Păduri și protecția biodiversității

          Investiția 1: Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane

          Bugetul alocat: 730.000.000 euro

          Investiția 2 din cadrul PNRR Păduri și protecția biodiversității vizează realizarea de noi păduri și suprafețe cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice.

          people icon

          Cine gestionează fondurile?

          PNRR Păduri și protecția biodiversității

          Autoritatea de implementare care va gestiona linia de finanțare este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

          dollar bill icon

          Rezultat estimat

          PNRR Păduri și protecția biodiversității

           Împădurirea sau reîmpădurirea a 56.700 ha  și crerea a 3.150.000 m2 de noi zone de păduri urbane.

           PNRR Păduri și protecția biodiversității

           Investiția 2: Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere

           Bugetul alocat: 50.000.000 euro

           Dezvoltarea capacităților de producție de material reproducător care sunt adecvate pentru condițiile climatice viitoare modelate pentru România în cantități suficiente cu implicarea atât a Romsilva cât și a sectorului privat

           people icon

           Cine poate accesa?

           PNRR Păsuri și protecția biodiversității

           Deținătorii și administratorii de păduri având în vedere diferitele forme de proprietate: Romsilva, administratori sau proprietari privați de păduri, UAT care dețin păduri, operatori economici privați atestați să producă puieți.

           dollar bill icon

           Rezultat estimat

           PNRR Păduri și protecția biodiversității

            Operaționalizarea a cel puțin 90 de pepiniere noi și renovate. Producerea unei diversități cât mai mari de specii și proveniențe autohtone de puieți.

            Modernizarea și înființarea de pepiniere.

            PNRR Managementul apei

            Investiția 3 : Actualizarea planurilor de management aprobate și identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine

            Bugetul alocat: 125.000.000 euro

            Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară.

            people icon

            Cine poate accesa?

            PNRR Păduri și protecția biodiversității

            Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate prin contractarea de expertiză tehnică de specialitate dar și prin utilizarea resurselor interne de expertiză.

            dollar bill icon

            Rezultat estimat

            PNRR Păduri și protecția biodiversității

             Un număr de minim 250 de arii naturale protejate, pentru care se va asigura cartarea și inventarierea distribuției habitatelor și speciilor. Sunpt propuse unele schimbări legislative.

             PNRR Păduri și protecția biodiversității

             Investiția 4: Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă

             Bugetul alocat: 245.000.000 euro

             Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii conectivității habitatelor și speciilor dependente.

             people icon

             Cine poate accesa?

             PNRR Păduri și protecția biodiversității

             Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin:

             • Administrația Națională Apele Române și Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate;
             • Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării.

             dollar bill icon

             Rezultat estimat

             PNRR Păduri și protecția biodiversității

              Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii conectivității habitatelor și speciilor dependente.

              Cel puțin 2 800 ha de habitate de pajiști vor fi refăcute din punct de vedere ecologic.

              PNRR Păduri și protecția biodiversității

              Investiția 5: Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene

              Bugetul alocat: 22.000.000 euro

              Reducerea riscului de inundații în vederea protejării persoanelor, infrastructurii și obiectivelor socio-economice localizate în zonele de risc.

              people icon

              Cine poate accesa?

              PNRR Păduri și protecția biodiversității

              Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și proprietarii / administratorii de păduri.

              dollar bill icon

              Rezultat estimat

              PNRR Păduri și protecția biodiversității

              Restaurarea a cel puțin 30 km de albii torențiale și refacerea a cel puțin 4 ha de teren prin reîmpădurire.

              Consultanță fonduri europene PNRR

              PNRR Păduri și protecția biodiversității

              Solicită o evaluare gratuită a proiectului tău în cadrul acestui program de finanțare.

              Despre Academia de Finanțare

              De ce să alegi Academia de Finanțare pentru accesarea componentei 1 PNRR Managementul apei.

              Consultanta Start Up Nation 2022 - Academia de Finantare

              Academia de Finanțare este o platformă dedicată accesării fondurilor nerambursabile europene și naționale.

              Serviciile oferite de noi sunt:

              • estimarea gratuită eligibilității solicitantului și proiectului de investiții;
              • întocmirea documentației solicitate;
              • depunerea cererii de finanțare;
              • servicii de management al proiectului;
              • servicii de audit financiar;
              • întocmirea documentației de plăți și decontări.

              Echipa de consultanță din cadrul Academiei de Finanțare are o experiență de peste 16 ani în pregătirea și implementarea unor proiecte finanțate prin intermediul:

              • SAPARD 2006;
              • Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – prezent;
              • Programul Operațional Regional;
              • Programul Operațional de Competitivitate;
              • Programul Comerț Servicii;
              • Programul Microindustrializare;
              • Programul Start Up Nation edițiile 1 și 2;
              • Granturi pentru firmele afectate de Covid;
              • Granturi pentru Horeca.

              PNRR Managementul apei

              PNRR Managementul apei

              PNRR Managementul apei

              Componenta 1

              Componenta 1 din cadrul PNRR Managementul apei dispune de un buget total de 1.462.000.000 euro în scopul asigurării sustenabile a apei pentru un viitor sigur al populației, mediului și economiei.

              Vezi și celelalte componente ale Programului Național de Redresare și Reziliență.

              Investiții în rețele de apă și apă uzată și sprijinirea conectării populației cu venituri mici.

              2 reforme

              7 investiții

              1.462 milioane euro

              Componenta 1 PNRR Managementul apei

              Componenta 1 din cadrul PNRR Managementul apei face parte din Pilonul 1: Tranziție verde, domeniul de intervenție: Apă și apă uzată, infrastructura de gospodărire a apelor.

              Componenta 1 PNRR Managementul apei Academia de finanțare

              Componenta 1 PNRR Managementul apei vizează realizarea a 2 reforme:

              R1 Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform directivelor europene;

              R2 Reconfigurarea actualului mecanism economic al Administrației Naționale Apele Române (ANAR) în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a apelor, precum și a implementării corespunzătoare a Directivei-cadru privind apa și a Directivei privind inundațiile;

              Componenta 1 PNRR Managementul apei urmărește realizarea a 7 investiții:

              Pentru Reforma 1:

              I1. Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.

              I2. Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2000 de de locuitori echivalenți, care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și /sau afectează arii naturale protejate.

              I3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

              Pentru Reforma 2:

              I4. Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații.

              I5. Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență

              I6. Realizarea cadastrului apelor.

              I7. Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național (SIMIN).

              PNRR Managementul apei

              Investiția 1: Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți

              Investiția 1 din cadrul PNRR Managementul apei vizează extinderea rețelelor de apă și canalizare în localități cuprinse în aglomerările mai mari de 2000 de locuitori echivalenți

              people icon

              Cine poate accesa?

              PNRR Managementul apei

              Alocarea va fi direcționată prioritar către aglomerările care au sau care vor avea până la 31.12.2023 stații de epurare a apelor uzate finanțate prin alte surse.

              dollar bill icon

              Rezultat estimat

              PNRR Managementul apei

               Investițiile vizează realizarea a 1.600 km de rețele de distribuție a apei și cel puțin 2.500 km de rețele de canalizare.

               PNRR Managementul apei

               Investiția 2 : Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2.000 de locuitori echivalenți

               Bugetul disponibil va fi direcționat prioritar către localitățile care au sau care vor avea până la 31.12.2023 stații de epurare a apelor uzate finanțate prin alte surse, în special prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare.

               people icon

               Cine poate accesa?

               PNRR Managementul apei

               Investițiile vor fi implementate de către autoritățile publice locale în parteneriat cu operatorii sistemelor existente.

               dollar bill icon

               Rezultat estimat

               PNRR Managementul apei

                Investițiile vizează realizarea a 12.900 de sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare și cel puțin 400 km de rețele de canalizare.

                PNRR Managementul apei

                Investiția 3 : Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente

                Finanțarea nerambusabilă este acordată în scopul sprijinirii familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse pentru plata cheltuielilor de branşare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

                people icon

                Cine poate accesa?

                PNRR Managementul apei

                Autoritățile locale prin operatorii publici de apă și canalizare care administrează sistemele edilitare vizate.

                dollar bill icon

                Rezultat estimat

                PNRR Managementul apei

                 Conectarea la rețea a cel puțin 88.400 de gospodării prin intermediul programului național „Prima conectare la apă și canalizare” .

                 PNRR Managementul apei

                 Investiția 4: Reabilitarea liniilor de apărare existente în conformitate cu Directiva privind Inundațiile și cu Strategia Națională pentru Managementul Riscului la Inundații

                 Finanțarea nerambusabilă va urmări zonele în care s-au produs cele mai multe deversări și breșe în liniile de apărare împotriva inundațiilor în ultimii 7 ani.

                 people icon

                 Cine poate accesa?

                 PNRR Managementul apei

                 Planurile de Gestionare a Bazinului Hidrografic și în Planurile de Gestionare a riscurilor de inundații.

                 dollar bill icon

                 Rezultat estimat

                 PNRR Managementul apei

                  Realizlarea a cel puțin 510 km de linii de apărare împotriva inundațiilor.

                  PNRR Managementul apei

                  Investiția 5: Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență

                  Echiparea a 11 administrații bazinale cu dotări necesare pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.

                  people icon

                  Cine poate accesa?

                  PNRR Managementul apei

                  Investițiile vor fi implementate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) prin Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) și cele 11 administrații bazinale.

                  dollar bill icon

                  Rezultat estimat

                  PNRR Managementul apei

                   

                  • Echipamente de investigare și monitorizare;
                  • Vehicule pentru intervenții;
                  • Echipamente hardware și software.

                  PNRR Managementul apei

                  Investiția 6: Realizarea cadastrului apelor

                  Prin intermediul acestei finanțări se urmărește elimitarea rapidă a albiilor minore a cursurilor de apă, utilizând tehnici de interpretare și prelucrare semiautomată a informațiilor satelitare disponibile la nivel mondial și european.

                  people icon

                  Cine poate accesa?

                  PNRR Managementul apei

                  Investițiile vor fi implementate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) prin Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) și cele 11 administrații bazinale.

                  dollar bill icon

                  Rezultat estimat

                  PNRR Managementul apei

                   Achiziționarea unui model digital de teren (DTM)/ model digital de suprafață (DSM) unitar la nivel național. 

                   PNRR Managementul apei

                   Investiția 7: Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național

                   Creșterea capacității de avertizare a populației cu privire la fenomenele de vreme severă imediată (de tip nowcasting) și a gradului de realizare al prognozelor meteorologice.

                   people icon

                   Cine poate accesa?

                   PNRR Managementul apei

                   Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) va încheia protocoale cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

                   .dollar bill icon

                   Rezultat estimat

                   PNRR Managementul apei

                    Extinderea rețelei naționale de observații meteorologice existente prin achiziția a 300 de stații meteorologice automate. 

                    Consultanță fonduri europene PNRR

                    PNRR Managementul apei

                    Solicită o evaluare gratuită a proiectului tău în cadrul acestui program de finanțare.

                    Despre Academia de Finanțare

                    De ce să alegi Academia de Finanțare pentru accesarea componentei 1 PNRR Managementul apei.

                    Consultanta Start Up Nation 2022 - Academia de Finantare

                    Academia de Finanțare este o platformă dedicată accesării fondurilor nerambursabile europene și naționale.

                    Serviciile oferite de noi sunt:

                    • estimarea gratuită eligibilității solicitantului și proiectului de investiții;
                    • întocmirea documentației solicitate;
                    • depunerea cererii de finanțare;
                    • servicii de management al proiectului;
                    • servicii de audit financiar;
                    • întocmirea documentației de plăți și decontări.

                    Echipa de consultanță din cadrul Academiei de Finanțare are o experiență de peste 16 ani în pregătirea și implementarea unor proiecte finanțate prin intermediul:

                    • SAPARD 2006;
                    • Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – prezent;
                    • Programul Operațional Regional;
                    • Programul Operațional de Competitivitate;
                    • Programul Comerț Servicii;
                    • Programul Microindustrializare;
                    • Programul Start Up Nation edițiile 1 și 2;
                    • Granturi pentru firmele afectate de Covid;
                    • Granturi pentru Horeca.

                    Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

                    Pin It on Pinterest