microgranturi 5000 euro procedura lansată în consultare publică

microgranturi 5000 euro procedura lansată în consultare publică

Microgranturi 5ooo euro Procedura de implementare în consultare publică

Procedura de implementare aferentă măsurii Microgranturi acordate  activităților specifice din domeniul industriei agroalimentare în sumă de 5.000 de euro a fost publicată în consultare publică pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale.

Procedura de implementare va rămâne în dezbatere publică pentru o perioadă de 10 zile. Conform estimării inițiale a autoriăților, sesiunea de depunere a proiectelor urmează să fie lansată în data de 27 mai 2022.

Măsura este valabilă până la 30 iunie 2022, în timp ce plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. Ajutoarele se acordă după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

line icons 53 1

Buget total disponibil

50 milioane de euro

lifesaver 64px 1

Grant nerambursabil

5000 de euro, fără contribuție proprie

global 64px 1

Număr estimat de beneficiari

10.000 de PFA-uri, II-uri, IF-uri și IMM-uri

line icons 76 1

Data pentru depunerea proiectelor

Cererile de finanțare vor putea fi depuse începând cu data de 27 mai 2022.

Solicită consultanță

Academia de Finanțare oferă servicii de accesare a fondurilor nerambursabile pentru măsura 1 Microgranturi de 5000 de euro acordate pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare.

Serviciile de consultanță sunt gratuite pentru transmiterea cererii de finanțare.

Află mai multe detalii.

Microgranturi de 5000 de euro: Solicitanți eligibili

Conform pricedurii publicate în consultare publică, beneficiarii micrograntului de 5.000 de euro sunt:

 • microîntreprinderile;
 • întreprinderile mici şi mijlocii (IMM);
 • persoane fizice autorizate (PFA);
 • întreprinderi individuale (ÎI);
 • întreprinderi familiale (ÎF).

Principalele condiții de eligibilitate pentru obținerea ajutorului nerambursabil sut următoarele:

 • microîntreprinderile și IMM-urile nu au avut salariaţi cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
 • derulează activitate economică într-unul din domeniile eligibile prevăzute în cadrul procedurii;
 • au desfăşurat activitate curentă pe perioada a cel puţin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;
 • au obţinut o cifră de afaceri/venituri de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019;
 • îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea ajutorului nerambursabil;
 • nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019.

Microgranturi de 5000 de euro: Valoarea ajutorului nerambursabil

Valoarea grantului nerambursabil acordat prin intermediul măsurii 1 este de 5000 de euro, echivalent în lei,  la cursul de schimb 1 euro = 4,9479 lei, respectiv 24.739 lei.

  Pentru a încasa acest grant nerambursabil, solicitanții nu trebuie să contribuie financiar, astfel că valoarea contribuției proprii este zero.

  În urma notificării privind acceptarea la finanțare, solicitanții trebuie să-și încarce în cadrul platformei IMM Recover contul deschis la trezorerie (contul curent sau contul de grant), să descarce contractul de finanțare și să-l încarce semnat electronic în termen de 5 zile calendaristice de la primire.

   Microgranturi de 5000 de euro: Cheltuieli eligibile

   Beneficiarii selectați pentru finanțare pot utiliza suma de 5.000 de euro pentru a acoperi următoarele categorii de cheltuieli eligibile

   • stocurile de materii prime, materiale, mărfuri;
   • datorii curente și restante față de furnizori, inclusiv pentru utilități;
   • chiria și/sau arenda sau redevența aferente terenurilor agricole;
   • achiziția de servicii necesare activității curente;
   • achiziția de obiecte de inventar;
   • achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii;
   • plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

   Toate cheltuielile efectuate de beneficiar trebui să fie în legătură cu activitatea economică finanțată (codul CAEN eligibil).

   Verificarea cheltuielilor efectuate se va realiza de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale în parteneriat cu Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură pe un eșantion de 1% din numărul total al beneficiarilor.

   microgranturi 5000 euro procedura de implementare

   Microgranturi de 5000 de euro: Cheltuieli neeligibile

   Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile în cadrull măsurii 1 Microgranturi de 5.000 de euro acordate fermierilor și antreprnorilor din domeniul industriei alimentare:

   • salariile nete;
   • achizițiile de bunuri second-hand;
   • achizițiile în sistem leasing;
   • chiria activelor corporale, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare;
   • achiziția de terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de transport;
   • plata de rate și/sau rambursări la credite/linii de credite/leasing, dobânzi, garanții.

   Microgranturi de 5000 de euro: Obligații asumate

   PFA-urile și IMM-urile care accesează măsură 1 Microgranturi de 5000 de euro acordate entităților din domeniul agroalimentar trebuie să-și asume următoarele obligații:

   • să utilizeze fondurile doar pentru plata cheltuielilor eligibile;
   • să întocmească și să transmită un raport de progres cu în termen de 90 de zile de la data încasării grantului nerambursabil;
   • să transmită prin intermediul platformei IMM Recover, împreună cu raportul de progres, toate documentele justificative aferente (contracte, facturi, ordine de plată, extrase de cont);
   • să mențină activitatea economică pentru o perioadă de cel puțin 6 luni de la data încasării grantului nerambursabil.

   Îndeplinești condițiile prezentate?

   Dacă firma ta îndeplinește condițiile prezentate în cadrul acestui articol, Academia de Finanțare te poate sprijini în obținerea fondurilor nerambursabile destinate IMM-urilor cu activitate în agricultură, piscicultură și industria alimentară.

   Contactează-ne pentru o evaluare gratuită a șanselor de finanțare și pentru o ofertă de consultanță.

   Telefon

   0758.902.844

   granturi capital de lucru 2022 cheltuieli eligibile

   granturi capital de lucru 2022 cheltuieli eligibile

   Agricultură și industrie alimentară

   Granturi capital de lucru 2022 Cheltuieli eligibile

   Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM), dar și societățile agricole, cooperativele agricole, grupruile și organizațiile de producători pot accesa, în data de 26 mai 2022, un grant nerambursabil de până la 120.000 de euro, reprezentând cel mult 15% din valoarea cifrei de afaceri înregistrată la data de 31.12.2019.

   Banii pot fi utilizați doar pentru efectuarea cheltuielilor menționate în cadrul OUG 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și în procedura de implementare publicată în dezbatere publică în data de 13 mai 2022. 

   Iată care sunt cheltuielile eligibile permise:

   line icons 53 1

   stocuri

   Materii prime, materiale, mărfuri, etc

   lifesaver 64px 1

   Datorii restante și curente

   Față de furnizorii societății, inclusiv utilități.

   global 64px 1

   Chiria, arenda și redevența

   Cheltuieli conform contractelor încheiate. 

   line icons 76 1

   Servicii necesare activității

   Cu excepția serviciilor de consultanță.

   line icons 53 1

   Bunuri

   Obiecte de inventar, utilaje, echipamente, tehnologii

   lifesaver 64px 1

   Datorii la buget

   Datorii la bugetul de stat și bugetele locale

   Solicită consultanță

   Academia de Finanțare oferă servicii de accesare a fondurilor nerambursabile pentru măsura 2 Granturi pentru capital de lucru destinate IMM-urilor din domeniul agricol și industria alimentară. 

   Serviciile de consultanță sunt gratuite pentru transmiterea cererii de finanțare.

   Află mai multe detalii.

   Granturi capital de lucru 2022 Cheltuieli eligibile

   Cheltuielile eligibile menționate anterior trebuie să fie efectuate în baza următoarei documentații minime:

   • contract de vânzare-cumpărare sau contract prestări servicii;
   • factură fiscală emisă de furnizor;
   • ordin de plată;
   • extras de cont.

   Documentele justificative vor trebui atașate raportului de progres pe care beneficiarii grantului de capital de lucru trebuie să-l transmită prin intermediul platformei IMM Recover

   Cu toate că procedura nu menționează alte documente justificative pentru cheltuielile efectuate, beneficiarii sunt sfătuiți să solicite și să obțină de la furnizori unele documente suplimentare, precum:

   • certificate de calitate sau conformitate;
   • certificate de garanție;
   • procese verbale de predare primire, recepție și punere în funcțiune. 

   Granturi capital de lucru 2022 Valoarea ajutorului nerambursabil

   IMM-urile și societățile agricole eligibile în cadrul măsurii 2 Granturi capital de lucru 2022 acordate beneficiarilor din domeniul industriei agroalimentare pot obține un grant nerambusabil în valoare maximă de 120.000 de euro, reprezentând până la 15% din valoarea cifrei de afaceri înregistrată la finalul anului 2022.

   Iată un exemplu de calcul.

    Îndeplinești condițiile prezentate?

    Dacă firma ta îndeplinește condițiile prezentate în cadrul acestui articol, Academia de Finanțare te poate sprijini în obținerea fondurilor nerambursabile destinate IMM-urilor cu activitate în agricultură, piscicultură și industria alimentară. 

    Contactează-ne pentru o evaluare gratuită a șanselor de finanțare și pentru o ofertă de consultanță.

    Telefon

    0758.902.844

    Microgranturi 2022 Condiții de accesare

    Microgranturi 2022 Condiții de accesare

    Microgranturi 2022

    Condiții de accesare

    Prin intermediul măsurii 1 Microgranturi de 5000 de euro, fermierii și antreprenorii din domeniul agriculturii, pisciculturii și industriei alimentare care au fost afectați de pandemia Covid 19 pot solicita și primi un grant nerambursabil de 5000 de euro.

    Ajutorul nerambursabil este acordat în scopul sprijinirii și reluării activității solicitanților eligibili, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

    Iată principalele condiții de accesare pe care solicitanții trebuie să le îndeplinească la transmiterea cererii de finanțare prin intermediul platformei IMM Recover:

    line icons 53 1

    Solicitanți eligibili

    • PFA, II și IF;
    • Microîntreprinderi și Întreprinderi Mici și Mijlocii.
    lifesaver 64px 1

    Data înființării

    Solicitanții trebuie să desfășoare activitate economică cu 3 luni înainte de 31.12.2019.

    global 64px 1

    Număr de angajați

    • Pentru IMM: fără angajați la data de 31.12.2019;
    • Pentru PFA: nu există restricții.
    line icons 76 1

    Cifră de afaceri la 31.12.2019

    • Pentru IMM: cifră de afaceri de peste 5.000 euro;
    • Pentru PFA: venituri totale de peste 5.000 de euro

    Solicită consultanță

    Academia de Finanțare oferă servicii de accesare a fondurilor nerambursabile pentru măsura 1 Microgranturi de 5000 de euro acordate pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare.

    Serviciile de consultanță sunt gratuite pentru transmiterea cererii de finanțare.

    Află mai multe detalii.

    Microgranturi 2022 Condiții de eligibilitate

    Pentru a accesa măsura 1 Microgranturi 2022, următoarele condiții de eligibilitate se vor aplica solicitanților, în funcție de forma de organizare.

    Astfel, microîntreprinderile și IMM-urile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

    • nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31.12.219;
    • au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin 3 luni înainte de 31 decembrie 2019;
    • înregistrează o cifră de afaceri mai mare de 5.000 de euro (echivalent în lei) la data de 31 decembrie 2019.

    Pentru PFA-uri, II-uri și IF-uri se vor aplica următoarele condiții de eligibilitate:

    • au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin 3 luni înainte de 31 decembrie 2019;
    • au înregistrat venituri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 de euro la data de 31.12.2019.

    Ambele categorii de solicitanți trebuie să-și desfășoare activitatea doar într-unul din codurile CAEN precizate în procedura de implementare.

    Microgranturi 2022 Obligații asumate

    După semnarea contractului de finanțare, beneficiarii vor trebui să respecte următoarele obligații

    • vor utiliza grantul nerambusabil doar în scopurile permise în cadrul procedurii de implementare;
    • vor întocmi un raport de progres și-l vor transmite prin intermediul platformei granturi.imm.gov.ro în termen de 90 de zile de la data încasării grantului;
    • vor solicita și vor păstra documente justificative pentru cheltuielile efectuate: contracte, facturi, ordine de plată, extrase de cont;
    • își vor menține activitatea pentru o durată de cel puțin 6 luni de la data încasării micrograntului de 5.000 de euro.

    Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale și Agenția pentru Plăți și Intervenție pentru Agricultură vor verifica prin sondaj respectarea obligațiilor asumate de către beneficiari. 

     Microgranturi 2022 Depunerea cererilor de finanțare

     Măsura 1 Microgranturi de 5000 de euro poate fi accesată de către PFA-urile și IMM-urile care îndeplinesc condițiile menționate anterior și care parcurg următoarele etape:

     • pregătesc documentele justificative menționate în procedura de implementare aferentă microgranturilor de 5.000 de euro;
     • înregistrează un cont de utilizator în platforma granturi.imm.gov.ro;
     • dispun de o semnătură electronică;
     • transmit cererea de finanțare începând cu data de 27 mai 2022, conform estimărilor făcute de oficialii Ministerului pentru Investiții și Proiecte Europene (MIPE).

     Conform planificării MIPE, contractele de finanțare vor fi încheiate cu beneficiarii selectați până cel târziu la data de 30 iunie 2022.

     microgranturi 2022 condiții de accesare

     Îndeplinești condițiile prezentate?

     Dacă firma ta îndeplinește condițiile prezentate în cadrul acestui articol, Academia de Finanțare te poate sprijini în obținerea fondurilor nerambursabile destinate IMM-urilor cu activitate în agricultură, piscicultură și industria alimentară.

     Contactează-ne pentru o evaluare gratuită a șanselor de finanțare și pentru o ofertă de consultanță.

     Telefon

     0758.902.844

     microgranturi de 5000 de euro pentru fermieri

     microgranturi de 5000 de euro pentru fermieri

     Procedura de implementare

     Microgranturi de 5ooo de euro

     Fermierii și IMM-urile cu activitate în agricultură, piscicultură și industria alimentară vor putea obține microgranturi de 5000 de euro pentru înlăturarea efectelor resimțite în perioada 2020-2022, ca urmare a pandemiei de Covid 19.

     Măsura de finanțare este prevăzută în cadrul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

     Ajutorul financiar nerambursabil se acordă în sumă fixă, echivalentul în lei a unui microgrant de 5.000 de euro, fără contribuție proprie.

     Iată în ce constă măsura 1 Microgranturi de 5000 de euro pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare:

     line icons 53 1

     Buget total disponibil

     50 milioane de euro din fonduri europene și cofinanțare din bugetul de stat

     lifesaver 64px 1

     Grant nerambursabil

     5000 de euro, fără contribuție proprie

     global 64px 1

     Număr estimat de beneficiari

     10.000 de PFA-uri, II-uri, IF-uri și IMM-uri

     line icons 76 1

     Data pentru depunerea proiectelor

     Cererile de finanțare vor putea fi depuse începând cu data de 27 mai 2022.

     Solicită consultanță

     Academia de Finanțare oferă servicii de accesare a fondurilor nerambursabile pentru măsura 1 Microgranturi de 5000 de euro acordate pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare.

     Serviciile de consultanță sunt gratuite pentru transmiterea cererii de finanțare.

     Află mai multe detalii.

     Microgranturi de 5000 de euro: Solicitanți eligibili

     Măsura 1 Microgranturi de 5000 de euro acordate din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat pentru activități specifice din domeniul industriei agrialimentare poate fi accesată de următoarele categorii de solicitanți eligibili, conform OUG 61/2022:

     • microîntreprinderi și IMM-uri;
     • persoane fizice autorizate (PFA);
     • întreprinderi individuale (II);
     • întreprinderi familiale (IF).

     Solicitanții trebuie să-și desfășoare activitatea în următoarelele domenii: agricultură, piscicultură si acvacultură, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia.

     La data depunerii cererii de finanțare, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

     • IMM-urile nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
     • au desfășurat activitate economică pe perioada a cel puțin 3 luni înainte de data de 31 decembrie 2019;
     • au obținut o cifră de afaceri / venituri de cel puțin 5000 de euro (echivalent în lei) la data de 31 decembrie 2019.

     Microgranturi de 5000 de euro: Valoarea ajutorului nerambursabil

     Prin intermediul măsurii 1 Microgranturi de 5.000 de euro, PFA-urile și IMM-urile din sectoarele agroalimentare pot solicita un grant nerambursabil de 5000 de euro, echivalent în lei,  la cursul de schimb 1 euro = 4,9479 lei, respectiv 24.739 lei.

      Pentru a încasa acest grant nerambursabil, solicitanții nu trebuie să contribuie financiar, astfel că valoarea contribuției proprii este zero.

       Microgranturi de 5000 de euro: Cheltuieli eligibile

       După aprobarea cererilor de finanțare, beneficiarii trebuie să utilizeze grantul încasat pentru acoperirea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

       •  stocurile de materii prime, materiale, mărfuri;
       • datorii curente și restante față de furnizori, inclusiv pentru utilități;
       • chiria și/sau arenda sau redevența aferente terenurilor agricole;
       • achiziția de servicii necesare activității curente;
       • achiziția de obiecte de inventar;
       • achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii;
       • plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

       Toate cheltuielile efectuate de beneficiar trebui să fie în legătură cu activitatea economică finanțată (codul CAEN eligibil).

       Verificarea cheltuielilor efectuate se va realiza de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale în parteneriat cu Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură pe un eantion de 1% din numărul total al beneficiarilor.

       microgranturi 5000 de euro agricultură și industria alimentară

       microgranturi 5000 de euro agricultură și industria alimentară

       Microgranturi de 5000 de euro: Obligații asumate

       PFA-urile și IMM-urile care accesează măsură 1 Microgranturi de 5000 de euro acordate entităților din domeniul agroalimentar trebuie să-și asume următoarele obligații:

       • să utilizeze fondurile doar pentru plata cheltuielilor eligibile;
       • să întocmească și să transmită un raport de progres cu în termen de 90 de zile de la data încasării grantului nerambursabil;
       • să transmită prin intermediul platformei IMM Recover, împreună cu raportul de progres, toate documentele justificative aferente (contracte, facturi, ordine de plată, extrase de cont);
       • să mențină activitatea economică pentru o perioadă de cel puțin 6 luni de la data încasării grantului nerambursabil.

       Îndeplinești condițiile prezentate?

       Dacă firma ta îndeplinește condițiile prezentate în cadrul acestui articol, Academia de Finanțare te poate sprijini în obținerea fondurilor nerambursabile destinate IMM-urilor cu activitate în agricultură, piscicultură și industria alimentară.

       Contactează-ne pentru o evaluare gratuită a șanselor de finanțare și pentru o ofertă de consultanță.

       Telefon

       0758.902.844

       Granturi pentru capital de lucru 2022 agricultură și industria alimentară

       Granturi pentru capital de lucru 2022 agricultură și industria alimentară

       Procedura de implementare

       Granturi pentru capital de lucru 2022

       Procedura de implementare pentru măsura 2 Granturi pentru capital de lucru 2022 a fost publicată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, pentru o perioadă de zece zile. Depunerea proiectelor va debuta, conform anunțului ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, în data de 26 mai 2022.  

       Prin intermediul măsurii 2 Granturi pentru capital de lucru 2022, IMM-urile cu activitate în agricultură, piscicultură și industria alimentară pot obține granturi nerambursabile de până la 120.000 de euro, reprezentând cel mult 15% din valoarea cifrei de afaceri înregistrată la finalul anului 2019. 

       Iată în ce constă măsura 2 Granturi pentru capital de lucru 2022 pentru agricultură și industria alimentară:

       line icons 53 1

       Buget total disponibil

       250 milioane de euro din fonduri europene și cofinanțare din bugetul de stat

       lifesaver 64px 1

       Grant nerambursabil

       15% din valoarea cifrei de afaceri de la 31.12.2019, dar nu mai mult de 120.000 de euro

       global 64px 1

       Număr estimat de beneficiari

       10.000 de firme, microîntreprinderi, IMM-uri și societăți / cooperative agricole

       line icons 76 1

       Data pentru depunerea proiectelor

       Cererile de finanțare vor putea fi depuse începând cu data de 26 mai 2022.

       Solicită consultanță

       Academia de Finanțare oferă servicii de accesare a fondurilor nerambursabile pentru măsura 2 Granturi pentru capital de lucru destinate IMM-urilor din domeniul agricol și industria alimentară. 

       Serviciile de consultanță sunt gratuite pentru transmiterea cererii de finanțare.

       Află mai multe detalii.

       Granturi pentru capital de lucru 2022: Solicitanți eligibili

       Măsura 2 Granturi pentru capital de lucru 2022 destinate firmelor din domeniul agroalimentar poate fi accesată de următoarele categorii de solicitanți eligibili, conform procedurii de implementare:

       • microîntreprinderi și IMM-uri;
       • societăți agricole, cooperative agricole;
       • grupuri de producători și organizații de producători.

       Solicitanții trebuie să-și desfășoare activitatea în următoarelele domenii: agricultură, piscicultură si acvacultură, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia.

       La data depunerii cererii de finanțare, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

       • au înregistrat profit operațional în unul din ultimele trei exerciții financiare;
       • dovedesc faptul că dispun de cofinanțare în procent de 15% din valoarea grantului;
       • au un cod CAEN eligibil, autorizat la data de 31 decembrie 2019;
       • nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019;
       • nu sunt în faliment, insolvență, lichidare;
       • nu vor solicita ajutor de stat în cadrul măsurii 1 microgranturi de 5.000 de euro.

       Granturi pentru capital de lucru 2022: Valoarea ajutorului nerambursabil

       Prin intermediul măsurii 2 Granturi pentru Capital de lucru 2022, IMM-urile din sectoarele agroalimentare pot solicita un grant nerambursabil cuprins între 5.000 de euro și 120.000 de euro, astfel:

       • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;
       • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro.

       De asemenea, solicitanții trebuie să-și asume, în cadrul acestei măsuri de finanțare, o contribuție proprie egală cu 15% din valoarea grantului nerambursabil.

       Iată un exemplu de calcul pentru valoarea grantului nerambursabil și a contribuției proprii:

       • un solicitant a înregistrat la data de 31.12.2019 o cifră de afaceri de 100.000 de euro (echivalent în lei);
       • grantul nerambursabil va fi calculat ca 15% din valoarea cifrei de afaceri, respectiv 15.000 de euro;
       • pentru a încasa acest grant nerambursabil, solicitantul trebuie să contribuie cu 15% din valoarea de 15.000 de euro, ceea ce reprezintă o cofinanțare de 2.250 de euro;
       • În urma semnării contractului de finanțare, beneficiarul va trebui să justifice cheltuieli în valoare totală de 17.250 de euro (valoarea grantului nerambursabil și a contribuției proprii).

        Granturi pentru capital de lucru 2022: Cheltuieli eligibile

        În urma aprobării cererii de finanțare și a semnării contractului de finanțare, beneficiarii trebuie să utilizeze grantul încasat pentru acoperirea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

        •  stocurile de materii prime, materiale, mărfuri;
        • datorii curente și restante față de furnizori, inclusiv pentru utilități;
        • chiria și/sau arenda sau redevența aferente terenurilor agricole;
        • achiziția de servicii necesare activității curente;
        • achiziția de obiecte de inventar;
        • achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii;
        • plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

        Toate cheltuielile efectuate de beneficiar trebui să fie în legătură cu activitatea economică finanțată (codul CAEN eligibil).

        granturi pentru capital de lucru 2022 agricultură și industria alimentară

        granturi pentru capital de lucru 2022 agricultură și industria alimentară

        Granturi pentru capital de lucru 2022: Obligații asumate

        Beneficiarii care încasează granturi nerambursabile prin intermediul măsurii 2 Granturi pentru capital de lucru 2022 acordate entităților din domeniul agroalimentar trebuie să-și asume următoarele obligații:

        • să utilizeze fondurile doar pentru plata cheltuielilor eligibile;
        • să întocmească și să transmită un raport de progres cu în termen de 180 de zile de la data încasării grantului nerambursabil;
        • să transmită, împreună cu raportul de progres, toate documentele justificative aferente (contracte, facturi, ordine de plată, extrase de cont);
        • să mențină sau să sporească numărul de locuri de muncă existente la data depunerii cererii de finanțare;
        • să mențină activitatea economică pentru o perioadă de cel puțin 6 luni de la data încasării grantului nerambursabil.

        Sumele rămase neutilizate se vor restitui în termen de 30 zile de la data expirării contractului de acordare a ajutorului de stat.

        Îndeplinești condițiile prezentate?

        Dacă firma ta îndeplinește condițiile prezentate în cadrul acestui articol, Academia de Finanțare te poate sprijini în obținerea fondurilor nerambursabile destinate IMM-urilor cu activitate în agricultură, piscicultură și industria alimentară. 

        Contactează-ne pentru o evaluare gratuită a șanselor de finanțare și pentru o ofertă de consultanță.

        Telefon

        0758.902.844

        Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

        Pin It on Pinterest