fbpx
Calculează dimensiunea exploatației agricole și află ce fonduri poți accesa pentru ferma ta

Calculează dimensiunea exploatației agricole și află ce fonduri poți accesa pentru ferma ta

Fermierii pot primi finanțare nerambursabilă doar prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) în funcție de dimensiunea exploatației agricole pe care aceștia o exploatează. Prin urmare, persoanele interesate de lansarea unor afaceri agricole sau de dezvoltarea celor existente trebuie să calculeze un așa numit Standard Output (indicator economic de mărime a exploatației) în funcție de culturile agricole și numărul de animale din fermă. 

Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR) stabilește drept principal criteriu de atribuire a finanțărilor nerambursabile pentru agricultură mărimea exploatației agricole. Acest indicator este regăsit în cadrul ghidului solicitantului și a celorlalte documente oficiale ale AFIR sub denumirea de Standard Output (SO) și reprezintă o modalitate de estimare a dimensiunii exploatațiilor agricole în funcție de:

 • numărul de hectare lucrate în cadrul fermei;
 • tipul culturilor înființate;
 • numărul de animale sau păsări existente în fermă;
 • speciile de animale sau păsări.

Prin intermediul PNDR, fermierii pot obține fonduri nerambursabile prin intermediul a trei linii de finanțare:

Unul dintre principalele criterii de eligibilitate în cadrul acestor trei linii de finanțare îl reprezintă tocmai dimensiunea exploatației agricole:

 • fermele de mici dimensiuni pot încasa un sprijin de 15.000 de euro;
 • tinerii sunt sprijiniți pentru a prelua conducerea unei ferme cu sume de 40.000 de euro sau 50.000 de euro;
 • investițiile mari din agricultură pot ajunge până la 2,5 milioane de euro, însă de această dată este necesară și o contribuție proprie a beneficiarilor.

Dimensiunea economică a fermelor vegetale

Fermierii care cultivă cereale, legume, plante tehnice, dar și cei care înființează livezi își calculează dimensiunea exploatației agricole în funcție de culturile înființate în fermă și de numărul de hectare lucrate. Potențialul economic al fermei este direct dependent de aceste două unități de măsură. 

Iată câteva exemple:

 • un hectar cultivat cu grâu are 614,09 SO;
 • un hectar cultivat cu legume în câmp are 6.196,49 SO;
 • o livadă de nuci înființată pe un hectar are 1.754,40 SO.

Dimensiunea economică a fermelor zootehnice

În cadrul fermelor zootehnice se păstrează modalitatea de calcul a dimensiunii exploatațiilor agricole, însă în acest caz se ține cont de numărul de animale sau păsări și speciile deținute. 

Iată câteva exemple:

 • o sută de găini ouătoare reprezintă 2.156,00 SO;
 • o vacă crescută în exploatație pentru lapte are 1.200,46 SO;
 • o fermă de porci calculează 388,08 SO pentru fiecare animal.

Evident, fermele mixte în care este îmbinată cultura cerealelor și creșterea animalelor vor calcula prin însumare acest indicator.

Dimensiunea minimă necesară a exploatațiilor agricole

În funcție de dimensiunea fermei deținute, fermierii se încadrează pentru a primi un ajutor financiar nerambursabil printr-una dintre cele trei linii de finanțare prezentate anterior. Totuși, dimensiunea economică necesară pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate diferă de la o măsură de finanțare la alta astfel:

 • pentru a accesa fondurile destinate fermelor mici, fermierii trebuie să dețină o exploatație agricolă cuprinsă între 4.000 SO și 11.999 SO;
 • tinerii fermieri trebuie să preia conducerea unei exploatații agricole cuprinse între 12.000 SO și 50.000 de SO;
 • investițiile de bază în agricultură prin intermediul submăsurii 4.1 se pot realiza în cadrul fermelor de cel puțin 8.000 SO.

Exemplu practic pentru calculul dimensiunii exploatației agricole

În acest exemplu vom presupune că în cadrul fermei sunt exploatate 10 de hectare de cereale (porumb) și sunt crescute 200 de păsări (găini ouătoare).

Ferma agricolă va avea un număr de: 

 • 6.418 SO pentru ferma vegetală;
 • 4.312 SO pentru ferma zootehnică. 

Prin urmare, dimensiunea exploatației agricole în exemplul ales este de 10.730 de euro. 

În funcție de acesta, ferma este eligibilă pentru a primi un ajutor de 15.000 de euro prin intermediul submăsurii 6.3 destinată dezvoltării fermelor mici. Totodată, ferma este eligibilă și în cadrul submăsurii 4.1 destinată investițiilor în exploatații agricole, însă în acest caz va fi necesară o contribuție proprie din partea fermierului.

Aplicație electronică pentru estimarea dimensiunii economice

Apasă pe imaginea de mai jos și descarcă aplicația electronică pentru estimarea dimensiunii economice a fermelor agricole. Introdu numărul de hectare sau numărul de păsări și animale în celulele gri ale acestei aplicații și poți afla dimensiunea economică a exploatației tale. În funcție de acest criteriu te poți încadra pentru a primi ajutoare financiare nerambursabile prin intermediul PNDR.

Atenție! Dimensiunea economică a fermei nu reprezintă singurul criteriu de eligibilitate. Ghidul solicitantului impune în cadrul fiecărei linii de finanțare criterii suplimentare pe care solicitanții sunt obligați să le îndeplinească. Înainte de a lua decizii privind depunerea unui proiect în cadrul liniilor de finanțare prezentate anterior trebuie consultat ghidul solicitantului.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Ce este și cum se calculează rata internă de rentabilitate în cadrul proiectelor de investiții

Ce este și cum se calculează rata internă de rentabilitate în cadrul proiectelor de investiții

Proiectele finanțate prin intermediul fondurilor nerambursabile europene sau naționale provin din sectoare economice diferite și sunt caracterizate de riscuri diferite. Din aceste motive, analiza economico-financiară solicitată în cadrul planurilor de afaceri trebuie să ofere evaluatorilor instrumentele necesare pentru a evita risipa resurselor financiare. Astfel, pentru proiectele de investiții se vor calcula indicatori precum rata internă de rentabilitate și valoarea actualizată netă.

Definiția ratei interne de rentabilitate

Rata internă de rentabilitate este o rată de actualizare utilizată în analiza randamentului unei investiții. Analizând valorile acestui indicator în cadrul diverselor proiecte, evaluatorii vor putea aprecia eficiența investițiilor propuse spre finanțare. 

Rata internă de rentabilitate reprezintă o rată de actualizare la care valoarea actualizată netă a unor fluxuri de numerar viitoare este egală cu zero.

Prin urmare, pentru a putea stabili rata internă de rentabilitate a unei investiții va trebui să analizăm, de asemenea, valoarea actualizată netă a fluxurilor de numerar (încasări și plăți) pe care proiectul le va genera în viitor.

Matematic, formula de calcul a valorii actualizate nete este reprezentată mai jos:

Unde:

 • t – perioada de timp analizată, exprimată în ani;
 • CF – Cash Flow, respectiv Flux de Numerar;
 • r – rată de actualizare a fluxurilor viitoare de numerar;
 • C0 – Valoarea investiției inițiale.

După cum am menționat anterior, rata internă de rentabilitate reprezintă o rată de actualizare la care valoarea actualizată netă va fi egală cu zero. Astfel, formula de mai sus poate fi exprimată astfel:

Prin urmare, va trebui să aflăm valoarea ratei interne de rentabilitate la care această egalitate va fi atinsă.

Cu cât rata internă de rentabilitate este mai mare, cu atât proiectul de investiții va fi mai de dorit să se întâmple, respectiv să fie finanțat.

Cu toate acestea, unele programe de finanțare, așa cum este cazul granturilor de stat pentru investiții oferă un punctaj mai mare acelor proiecte în care a fost estimată o rată internă de rentabilitate mai scăzută. Explicația constă în faptul că finanțatorul dorește sprijinirea acelor proiecte care nu ar putea fi realizabile în lipsa finanțării nerambursabile. Astfel, proiectele pentru care a fost determinată o rată internă de rentabilitate ridicată ar trebui să obțină surse alternative de finanțare, precum creditele bancare. 

Valoarea actualizată netă

Valoarea actualizată netă reprezintă un indicator ce exprimă surplusul de capital (sau deficitul de capital, într-o ipoteză nefavorabilă) la finalul duratei de viață a investiției.

Întrucât în cadrul definiției de mai sus am făcut referire la surplus sau deficit, trebuie menționat că valoarea actualizată netă se obține scăzând valoarea investiției inițiale din suma fluxurilor de numerar viitoare actualizate. 

Formula de calcul a valorii actualizate nete a fost prezentată anterior în cadrul acestui articol și poate fi detaliată astfel:

Rata de actualizare

Rata de actualizare este folosită în cadrul formulei de mai sus pentru a determina valoarea curentă a fluxurilor de numerar viitoare. 

Rata de actualizare reprezintă rata rentabilității folosită pentru a converti o sumă de bani, care trebuie plătită sau primită în viitor, în valoarea ei actualizată (sau prezentă). Teoretic, această rată de actualizare trebuie sa reflecte costul de oportunitate al capitalului.

Exemplu practic pentru estimarea ratei interne de rentabilitate

Pentru a estima valoarea actualizată netă și rata internă de rentabilitate în cadrul unui proiect de investiții, vom analiza următoarea situație:

O societate va realiza o investiție în valoare de 100.000 de lei și va genera un flux de numerar pozitiv pe întreaga perioadă de timp analizată, după cum se poate observa în tabelul de mai jos:


Pentru aceste valori, Rata internă de rentabilitate este de 16%. 

Dacă vom folosi această rată de actualizare, atunci valoarea actualizată netă a investiției va fi egală cu zero. 

Descarcă macheta de lucru folosită în cadrul acestui exemplu și estimează rata internă de rentabilitate pentru propriul tău proiect.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Tutorial: Crearea contului de utilizator pentru accesarea granturilor de stat

Tutorial: Crearea contului de utilizator pentru accesarea granturilor de stat

Antreprenorii ale căror societăți au fost afectate de Covid-19 pot accesa în perioada următoare granturi de stat pentru capital de lucru și investiții.

Prima măsură dintre cele anunțate de autorități se va lansa în data de 12 octombrie 2020, începând cu ora 10.00. Pentru a putea accesa un ajutor financiar nerambursabil de 2.000 de euro, antreprenorii vor fi nevoiți să-și creeze un cont de utilizator în cadrul platformei și să transmită cererea de finanțare în perioada în care sesiunea va fi păstrată activă.

În cadrul acestui articol am realizat un totorial pentru crearea contului de utilizator și completarea de către antreprenori a datelor necesare.

De asemenea, poți consulta și tutorialul publicat de oficialități, disponibil în această secțiune.

Pasul 1: Crearea contului de utilizator în cadrul platformei

Antreprenorii trebuie să își creeze conturi de utilizator în cadrul platformei, apăsând butonul Creează cont nou afișat în imaginea de mai jos:

În fereastra următoare, utilizatorii trebuie să introducă următoarele date:

 • o adresă de email;
 • o parolă;
 • să confirme politica de confidențialitate.

După confirmarea contului de utilizator, antreprenorii vor putea reveni în fereastra de autentificare în cadrul platformei pentru a începe completarea profilului.

Pasul 2: Completarea profiluliui de utilizator

După autentificarea în contul personal, utilizatorii vor putea completa datele solicitate în cadrul propriului profil:

În această etapă, utilizatorii trebuie să completeze, pe rând, datele solicitate în aceste secțiuni:

 • profilul meu;
 • identificare electronică;
 • gestionare persoane juridice.

Datele utilizatorului sunt afișate în trei secțiuni distincte:

 • date de identificare;
 • date de corespondență;
 • confidențialitate.

Date de identificare

Această secțiune necesită informații privind: 

 • nume și prenume;
 • contul numeric personal;
 • seria și numărul cărții de identitate.

Date de corespondență

În acestă secțiune se vor completa următoarele informații:

 • țara;
 • județul;
 • localitatea;
 • strada;
 • numărul;
 • bloc, scară, apartament, etc;
 • cod poștal;
 • telefon mobil;
 • adresa de e-mail.

Confidențialitate

În cadrul acestei secțiuni se vor accepta condițiile și termenii afișați, bifând celula de la finalul ferestrei, conform imaginii de mai jos:

Pasul 3: Meniul persoanelor juridice

 

Aplicația permite înregistrarea mai multor persoane juridice în cadrul aceluiași cont de utilizator și gestionarea mai multor cereri de finanțare, prin intermediul celor două secțiuni de mai jos:

Utilizatorul va trebui să înscrie una sau mai multe persoane juridice, accesând meniul din dreapta și completând secțiunea în întregime pentru fiecare firmă nou-introdusă.

Prin apăsarea butonului Înscrie se va afișa meniul de mai jos:

Completarea secțiunii va începe cu introducerea codului fiscal. După apăsarea butonului Caută, aplicația va genera automat următoarele date:

 • cod registru;
 • data înființării;
 • denumire.

În continuare, trebuie descărcat modeluld e declarație pentru reprezentant/împuternicit și semnat electronic. Declarația astfel semnată se va încărca în aplicație în cadrul aceleiași ferestre.

După încărcarea declarației, se confirmă datele introduse, iar aplicația va înregistra o nouă persoană juridică în cont. 

Pentru a utiliza aplicația în continuare, utilizatorul va trebui să aleagă societatea pentru care va solicita finanțare nerambursabilă, conform imaginii de mai jos:

 

Pasul 4: Editarea persoanei juridice

 După alegerea persoanei juridice, conform pasului anterior, aplicația va genera un meniu aferent socieății selectate:

Secțiunile afișate în meniul de mai sus vor trebui completate pe rând.

Informații persoană juridică

În prima secțiune se vor completa informațiile solicitate în imaginea de mai jos:

Datele solicitate în această secțiune sunt următoarele:

 • denumirea societății;
 • cod fiscal;
 • formă juridică;
 • categoria întreprinderii în funcție de dimensiune;
 • județul în care societatea este înregistrată;
 • localitate;
 • cod poștal;
 • stradă;
 • număr;
 • telefon;
 • email.

Datele reprezentantului legal

După completarea informațiilor privind societatea, se vor completa datele aferente reprezentantului legal, conform imaginii de mai jos:

În cazul în care cererea de finanțare va fi întocmită de către reprezentantul legal al societății, atunci se va bifa prima celulă din imaginea de mai sus.

Dacă aceeași persoană va completa cereri de finanțare pentru mai multe societăți, atunci va bifa opțiunea Împuternicit din imaginea de mai sus.

Locația implementării

În următoarea secțiune se vor completa informații privind locul în care proiectul propus se va implementa efectiv.

Locația implementării proiectului poate fi diferită de sediul social al întreprinderii.

Acționari sau asociați

Se vor completa informații privind acționarii sau asociații companiei, indicând procentele deținute în capitalul social:

Declarație ajutoare de stat

În următoarea secțiune se vor completa ajutoarele de stat de care societatea a beneficiat în trecut, apăsând butonul Adaugă afișat în colțul din drepta-sus al ecranului.

După ce toate ajutoarele de stat au fost adăugate, se va descărca declarația generată de aplicație, se va semna elecronic și se va încărca.

Declarația se va completa în mod obligatoriu și în cazul societăților care nu au beneficiat în trecut de ajutoare de stat.

Declarația va fi afișată la finalul secțiunii, după adăugarea în aplicație, conform imaginii de mai sus.

Pasul 5: Vizualizarea declarațiilor încărcate în aplicație

Aplicația va afișa într-o secțiune nouă toate declarațiile încărcate de utilizator, conform imaginii de mai jos. Declarațiile sunt grupate în 3 secțiuni:

 • declarație pe proprie răspundere;
 • declarație ajutor de stat;
 • alte documente.

Pasul 6: Cereri de finanțare

În cadrul acestei secțiuni, utilizatorul va putea adăuga în aplicație cereri de finanțare noi pentru cele trei măsuri de finanțare disponibile firmelor afectate de Covid-19;

 • microgranturi de 2.000 de euro;
 • granturi de stat pentru capital de lucru;
 • granturi de stat pentru investiții.

Cererile se pot introduce în sistem apăsând butonul Adaugă. 

Cererea va fi afișată în această secțiunea Ciorne pentru perioada în care ea se va afla în etapa de editare. 

După transmitere, cererea de finanțare va fi vizibilă în secțiunea Cereri transmise, conform imaginii de mai sus.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Colectarea datelor statistice necesare întocmirii planului de afaceri

Colectarea datelor statistice necesare întocmirii planului de afaceri

În cadrul planurilor de afaceri întocmite pentru a accesa diverse programe de finanțare nerambursabilă trebuie să prezentăm date statistice pentru a fundamenta mărimea pieței de desfacere, cota de piață deținută sau analiza concurenței. Pentru a oferi în cadrul planului de afaceri aceste informații, trebuie să colectăm date statistice privind agenții economici din anumite sectoare de activitate, regiuni sau localități ale țării.

În cadrul acestui articol vom prezenta felul în care putem obține informațiile necesare pornind de la prelucrarea situațiilor financiare depuse anual de către contribuabili. 

Întocmirea planului de afaceri, respectiv a capitolelor privind concurența și piața de desfacere, necesită informații statistice privind:

 • numărul concurenților;
 • mărimea pieței de desfacere și cota de piață deținută de principalii agenți economici;
 • evoluția în timp a unor indicatori precum: cifra de afaceri, numărul de angajați, profitul sau pierderea înregistrată din activitatea desfășurată, valoarea stocurilor, a creanțelor sau datoriilor înregistrate de concurenți.

Pentru a colecta un volum atât de mare de informații statistice trebuie să folosim aplicații online ce preiau automat aceste date de la Ministerul Finanțelor Publice, pe baza situațiilor financiare anuale depuse de către agenții economici. 

Aplicațiile permit interogarea bazei de date și aplicarea unor filtre pentru a obține informațiile dorite. În final, pe baza acestor date, vom fundamenta analiza concurenței și analiza pieței de desfacere în cadrul planului de afaceri. 

Pentru colectarea acestor informații recomandăm utilizarea unor platforme precum:

 • ListaFirme.ro;
 • Risco.ro;
 • Termene.ro

Pentru acest exemplu, vom utiliza ListaFirme.ro pentru a colecta informațiile necesare analizei concurenței și a pieței de desfacere.

Pe site sunt centralizate situațiile financiare transmise de către societățile comerciale la finalul fiecărui exercițiu financiar către Ministerul Finanțelor Publice și oferă celor interesați:

 • acces la un volum mare de date;
 • posibilitatea de a filtra baza de date și de a extrage informațiile necesare în funcție de activitatea desfășurată, județul sau localitatea în care sediul social este înregistrat, cifra de afaceri, numărul de angajați, profit, dar și alte criterii, după cum vom vedea imediat.

Pentru a obține o selecție a principalilor concurenți trebuie să cunoaștem două informații de bază:

 • activitatea desfășurată;
 • localitatea, județul sau regiunea pentru care dorim să obținem baza de date.

Pașii necesari colectării informațiilor necesare sunt detaliați în continuarea acestei analize.

Informațiile de mai jos sunt disponibile doar abonaților site-ului Academia de Finanțare.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Microindustrializare 2020: Cum se întocmește bugetul proiectului

Microindustrializare 2020: Cum se întocmește bugetul proiectului

Procedura de implementare a programului de Microindustrializare 2020 a fost publicată în dezbatere publică, urmând ca persoanele interesate să poată transmite observații și propuneri până în data de 6 martie 2020. Ulterior, documentația finală va fi publicată pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) și va fi anunțată perioada în care sesiunea pentru transmiterea proiectelor va fi activă. În acest context, vom discuta în cadrul acestui articol despre cheltuielile eligibile în cadrul programului de Microindustrializare 2020 și întocmirea bugetului investiției.

Ghidul solicitantului aferent programului de finanțare Microindustrializare 2020 a fost publicat în dezbatere publică pe site-ul MEEMA, iar principalele informații necesare antreprenorilor au fost prezentate în cadrul acestui articol.

Conform documentului publicat pe site-ul MEEMA, antreprenorii interesați să acceseze ajutorul financiar nerambursabil de până la 450.000 de lei trebuie să prezinte în cadrul planului de afaceri un buget al investiției necesare

Prin urmare, iată care sunt cheltuielile eligibile în cadrul programului de Microindustrializare 2020:

Microindustrializare 2020: Cheltuieli cu investiția de bază

Cea mai importantă categorie a cheltuielilor eligibile în cadrul programului de Microindustrializare 2020 este reprezentată de cheltuielile cu investiția de bază.

În această categorie sunt grupate bunurile pe care societatea le achiziționează o singură dată, urmând să le utilizeze în activitatea pe care o desfășoară un timp îndelungat. Ele vor rămâne în patrimoniul societății pe termen lung și nu vor fi înlocuite decât în momentul în care vor ajunge la la finalul duratei normale de funcționare. 

Cele mai importante cheltuieli cu investiția de bază permise de programul de finanțare sunt următoarele:

 • achiziția de spații de lucru;
 • echipamente tehnologice;
 • echipamente IT;
 • active necorporale;
 • autoutilitare; 
 • mobilier și aparatură birotică;
 • realizarea unei pagini web.

Lista completă a cheltuielilor eligibile în cadrul acestui program de Microindustrializare 2020 este disponibilă aici.

Microindustrializare 2020: Cheltuieli cu serviciile suport

În categoria serviciilor suport sunt incluse acele servicii de care societatea are nevoie pentru a-și realiza investiția de bază sau pentru a-și spori șansele de a obține finanțare în cadrul programului de Microindustrializare 2020. Cu alte cuvinte, în situația în care investiția de bază nu s-ar realiza, serviciile suport nu ar fi necesare pentru societate.

Iată care sunt serviciile suport eligibile în cadrul programului de Microindustrializare 2020:

 • serviciile de consultanță pentru întocmirea documentației (scrierea și implementarea proiectului);
 • cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale;
 • comisionul de garantare aferent anului în care se acordă garanția.

Lista completă a cheltuielilor eligibile în cadrul acestui program de Microindustrializare 2020 este disponibilă aici.

Microindustrializare 2020: Cheltuieli operaționale

Spre deosebire de programul Start-up Nation, în cadrul acestei linii de finanțare nu sunt eligibile cheltuielile operaționale precum salarii, contribuții sociale, chirii, utilități sau servicii de contabilitate. Acestea vor fi suportate integral din contribuția proprie a firmei beneficiare (sau din credite bancare).

Microindustrializare 2020: Cheltuielile neeligibile în cadrul programului de finanțare

După ce am făcut lista cheltuielilor eligibile în cadrul programului de Microindustrializare 2020, trebuie să amintim care sunt și cheltuielile neeligibile pe care finanțatorul nu le va deconta:

 • taxa pe valoarea adăugată (TVA);
 • bunurile achiziționate în sistem de leasing, second-hand;
 • avize, comisioane;
 • ambalajul, transportul, punerea în funcțiune a echipamentelor și utilajelor;
 • instruirea personalului.

Atunci când aceste cheltuieli apar în cadrul proiectului, ele vor fi suportate integral din fondurile proprii sau din fondurile împrumutate de către societate.

Microindustrializare 2020: Restricțiile programului de finanțare

În vederea întocmirii bugetului investiției, trebuie să stabilim care sunt restricțiile pe care programul de finanțare le impune beneficiarilor

Printre acestea vom aminti următoarele:

 • valoarea ajutorului financiar nerambursabil este de cel mult 450.000 de lei/proiect;
 • procentul ajutorului financiar nerambursabil nu poate depăși 90%;
 • serviciile de consultanță nu pot depăși valoarea de 8.000 de lei fără TVA;
 • cursul de antreprenoriat nu poate depăși valoarea de 4.500 de lei.

În plus, pentru a spori șansele ca finanțarea să fie obținută, va trebui să urmărim și să respectăm prevederile grilei de punctaj:

 • valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • ponderea echipamentelor și software-ului necesar desfășurării activității reprezintă peste 60% din valoarea eligibilă a proiectului.

Atunci când vom construi macheta bugetului investiției va trebui să ținem cont de toate aceste restricții.

Microindustrializare 2020: Bugetul investiției 

După ce am văzut care sunt cheltuielile eligibile și neeligibile în cadrul programului de Microindustrializare 2020 și am analizat și restricțiile impuse de finanțator prin ghidul solicitantului și grila de punctaj, vom construi macheta bugetului investiției

Pagina de START conține ipotezele de lucru pentru întocmirea bugetului. 

Pagina de INVESTIȚIE conține tabelele aferente fiecărei categorii de cheltuieli, conform listei cheltuielilor eligibile discutate anterior. În cadrul acestei pagini se vor completa doar celulele gri, celelalte celule având formule de calcul.

Pagina de BUGET centralizează investiția și permite analiza unor indicatori foarte importanți pentru investiție:

 • valoarea totală a investiției;
 • valoarea ajutorului financiar nerambursabil;
 • valoarea contribuției proprii;
 • procentul utilajelor și software-ului în valoarea eligibilă a investiției;
 • alte verificări automate pentru maximizarea șanselor de finanțare. 

Microindustrializare 2020: Exemplu practic

Pentru a exemplifica felul în care se contruiește bugetul proiectului, am luat în calcul realizarea următoarei investiții:

 • achiziția unui utilaj tehnologic de 200.000 de lei fără TVA;
 • plata serviciilor de consultanță în valoare de 8.00 de lei fără TVA;
 • participarea la un curs de antreprenoriat de 4.500 de lei fără TVA. Fiind un curs acreditat ANC, acestuia nu i se aplică TVA.

Achiziția utilajului tehnologic presupune completarea tabelului 2 din macheta bugetului:

 

Cursul de antreprenoriat se va completa în tabelul 11 din macheta bugetului, iar cheltuiala nu generează TVA, dacă furnizorul de formare profesională este acreditat ANC:

 

Serviciile de consultanță se vor completa în tabelul 13 din macheta bugetului:

Macheta de lucru face parte din aplicația oferită în cadrul cursului practic pentru scrierea proiectelor.

Versiunea demo poate fi descărcată de aici

Grupul Facebook -Accesare Fonduri Nerambursabile

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.