coperta cd

CD Fonduri Europene în perioada 2021-2027

Gratuit

participanților la cursul de Expert Fonduri Europene

Disponibil online

PREZENTARE:

CD-ul Fonduri Europene în perioada 2021-2027 se distribuie gratuit participanților la cursul Expert accesare fonduri europene organizat de Academia de Finanțare în sistem online sau în sistem clasic, în sala de curs.

CD-ul conține materiale utile persoanelor care:

 • doresc să se informeze cu privire la fondurile europene disponibile în România în perioada 2021-2027;
 • doresc să acceseze pe cont propriu fonduri europene nerambursabile pentru propria afacere;
 • doresc să aibă într-un singur loc întreaga legislație europeană și națională relevantă pentru accesarea fondurilor europene;
 • doresc să consulte modele de proiecte întocmite și implementate cu succes în programul 2014-2020.

CD-ul Fonduri Europene în perioada 2021-2027 se distribuie:

 • virtual – participanților la cursul online;
 • fizic – participanților la cursul clasic, cu prezență în sala de curs.

 

CONȚINUT:

Legislație Europeană relevantă

În această categorie sunt incluse:

 • Acordul de Parteneriat încheiat între Comisia Europeană și Guvernul României;
 • Legislație europeană relevantă pentru cadrul financiar multianual 2021-2027;
 • Legislație 
Legislație națională relevantă

În această categorie sunt incluse:

 • Legislație națională pentru întocmirea studiului de fezabilitate, întocmirea devizului general și a devizelor pe obiect;
 • Analize sectoriale;
 • Analize SWOT;
 • Alte documente de programare pentru perioada 2021-2027.
Programele operaționale pentru perioada 2021-2027

În această categorie sunt incluse programele operaționale agreate de Comisia Europeană și Guvernul României pentru programele de finanțare ce vor fi lansate în perioada 2021-2027.

Modele de planuri de afaceri și cereri de finanțare întocmite și implementate

În această categorie sunt incluse modele pentru:

 • Plan de afaceri PNDR;
 • Plan de afaceri POR;
 • Plan de afaceri POCU;
 • Plan de afaceri fonduri naționale.
Ghiduri practice și documente utile

În această categorie sunt incluse:

 • formulare utilizate în consultanță (ofertă financiară, deviz financiar, model de contract de consultanță);
 • model de act constitutiv al unei firme de consultanță;
 • ghiduri practice privind întocmirea planurilor de afaceri, cereri de finanțare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest