Ce cheltuieli vor fi decontate prin intermediul schemei de finanțare a tinerilor șomeri

Tinerii șomeri, în special cei din mediul rural, care au domiciliul sau reședința în anumite regiuni de dezvoltare ale țării vor putea încasa, în lunile următoare, până la 25.000 de euro pentru înființarea unor întreprinderi noi. Grantul nerambursabil acoperă integral investiția eligibilă, astfel că viitorii antreprenori nu trebuie să contribuie cu fonduri proprii la implementarea proiectului. Cu toate acestea, eventualele cheltuieli neeligibile nu fac obiectul finanțării și vor fi susținute de tineri din banii lor. 

Programul de finanțare Viitor pentru tinerii Neets se va implementa în două etape:

 • până la finalul acestui an se vor depune cereri de finanțare de către organizațiile mari, în vederea implementării viitoarelor scheme de minimis;
 • ulterior, după anunțarea beneficiarilor câștigători, tinerii șomeri vor participa la cursuri de antreprenoriat și pot câștiga până la 25.000 de euro pentru demararea unei afaceri proprii.

Viitor pentru tinerii Neets: Cheltuieli eligibile

Ghidul solicitantului pentru acest program de finanțare amintește cheltuielile eligibile pe care viitorii antreprenori le pot include în cadrul planurilor de afaceri. Pentru aceste cheltuieli, antreprenorii nu trebuie să contribuie financiar cu resurse proprii:

 • taxe pentru înființarea de întreprinderi;
 • cheltuieli salariale și contribuții sociale aferente;
 • cheltuieli pentru cazare, diurna și transport;
 • achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară;
 • achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile);
 • achiziția de obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile;
 • închirierea de sedii, spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri);
 • cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor
 • utilități aferente funcționării întreprinderilor;
 • servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării întreprinderilor
 • cheltuieli financiare și juridice (notariale)
 • conectare la rețele informatice;
 • cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor;
 • întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice;
 • concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare;
 • cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare.

Ajutorul nerambursabil acordat, respectiv până la 25.000 de euro, acoperă integral valoarea cheltuielilor eligibile. Astfel, antreprenorii vor suporta integral doar acele cheltuieli neeligibile care nu se regăsesc în categoriile amintite anterior. 

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This