fbpx

Proiectele finanțate prin intermediul fondurilor nerambursabile europene sau naționale provin din sectoare economice diferite și sunt caracterizate de riscuri diferite. Din aceste motive, analiza economico-financiară solicitată în cadrul planurilor de afaceri trebuie să ofere evaluatorilor instrumentele necesare pentru a evita risipa resurselor financiare. Astfel, pentru proiectele de investiții se vor calcula indicatori precum rata internă de rentabilitate și valoarea actualizată netă.

Definiția ratei interne de rentabilitate

Rata internă de rentabilitate este o rată de actualizare utilizată în analiza randamentului unei investiții. Analizând valorile acestui indicator în cadrul diverselor proiecte, evaluatorii vor putea aprecia eficiența investițiilor propuse spre finanțare. 

Rata internă de rentabilitate reprezintă o rată de actualizare la care valoarea actualizată netă a unor fluxuri de numerar viitoare este egală cu zero.

Prin urmare, pentru a putea stabili rata internă de rentabilitate a unei investiții va trebui să analizăm, de asemenea, valoarea actualizată netă a fluxurilor de numerar (încasări și plăți) pe care proiectul le va genera în viitor.

Matematic, formula de calcul a valorii actualizate nete este reprezentată mai jos:

Unde:

  • t – perioada de timp analizată, exprimată în ani;
  • CF – Cash Flow, respectiv Flux de Numerar;
  • r – rată de actualizare a fluxurilor viitoare de numerar;
  • C0 – Valoarea investiției inițiale.

După cum am menționat anterior, rata internă de rentabilitate reprezintă o rată de actualizare la care valoarea actualizată netă va fi egală cu zero. Astfel, formula de mai sus poate fi exprimată astfel:

Prin urmare, va trebui să aflăm valoarea ratei interne de rentabilitate la care această egalitate va fi atinsă.

Cu cât rata internă de rentabilitate este mai mare, cu atât proiectul de investiții va fi mai de dorit să se întâmple, respectiv să fie finanțat.

Cu toate acestea, unele programe de finanțare, așa cum este cazul granturilor de stat pentru investiții oferă un punctaj mai mare acelor proiecte în care a fost estimată o rată internă de rentabilitate mai scăzută. Explicația constă în faptul că finanțatorul dorește sprijinirea acelor proiecte care nu ar putea fi realizabile în lipsa finanțării nerambursabile. Astfel, proiectele pentru care a fost determinată o rată internă de rentabilitate ridicată ar trebui să obțină surse alternative de finanțare, precum creditele bancare. 

Valoarea actualizată netă

Valoarea actualizată netă reprezintă un indicator ce exprimă surplusul de capital (sau deficitul de capital, într-o ipoteză nefavorabilă) la finalul duratei de viață a investiției.

Întrucât în cadrul definiției de mai sus am făcut referire la surplus sau deficit, trebuie menționat că valoarea actualizată netă se obține scăzând valoarea investiției inițiale din suma fluxurilor de numerar viitoare actualizate. 

Formula de calcul a valorii actualizate nete a fost prezentată anterior în cadrul acestui articol și poate fi detaliată astfel:

Rata de actualizare

Rata de actualizare este folosită în cadrul formulei de mai sus pentru a determina valoarea curentă a fluxurilor de numerar viitoare. 

Rata de actualizare reprezintă rata rentabilității folosită pentru a converti o sumă de bani, care trebuie plătită sau primită în viitor, în valoarea ei actualizată (sau prezentă). Teoretic, această rată de actualizare trebuie sa reflecte costul de oportunitate al capitalului.

Exemplu practic pentru estimarea ratei interne de rentabilitate

Pentru a estima valoarea actualizată netă și rata internă de rentabilitate în cadrul unui proiect de investiții, vom analiza următoarea situație:

O societate va realiza o investiție în valoare de 100.000 de lei și va genera un flux de numerar pozitiv pe întreaga perioadă de timp analizată, după cum se poate observa în tabelul de mai jos:


Pentru aceste valori, Rata internă de rentabilitate este de 16%. 

Dacă vom folosi această rată de actualizare, atunci valoarea actualizată netă a investiției va fi egală cu zero. 

Descarcă macheta de lucru folosită în cadrul acestui exemplu și estimează rata internă de rentabilitate pentru propriul tău proiect.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.