Ce etape va parcurge proiectul tău, atunci când accesezi fonduri nerambursabile

Antreprenorii pot accesa în cadrul fiecărui an fonduri nerambursabile pentru lansarea unor afaceri noi sau pentru dezvoltarea și extinderea celor existente. Programele de finanțare disponibile sunt variate în funcție de domeniul de activitate, localizarea proiectului, mărimea firmei solicitante sau valoarea investiției necesare. Cu toate acestea, indiferent de aceste variabile, un proiect va parcurge întotdeauna cinci etape de la apariția ideii de afaceri și până la îndeplinirea cu succes a obligațiilor asumate față de finanțator. 

În funcție de îndeplinirea unor criterii clare enunțate în ghidul solicitantului, antreprenorii pot obține fonduri europene sau naționale pentru lansarea sau dezvoltarea unor afaceri.

De la agricultură la activități de IT, de la producție la servicii și de la turism la industrii creative, fondurile nerambursabile disponibile pe parcursul unui an impun întotdeauna solicitantului parcurgerea a cinci etape în următoarea succesiune:

 • identificarea ideii de proiect;
 • pregătirea documentației necesare;
 • evaluarea proiectului depus;
 • implementarea planului de afaceri;
 • evaluarea rezultatelor obținute.

1. Etapa de identificare

În etapa de identificare, antreprenorul, împreună cu firma de consultanță sau pe cont propriu, va analiza mai multe idei de proiect și în final se va concentra asupra aceleia care asigură îndeplinirea unui număr mai mare de obiective, beneficiind de aceleași resurse. 

Acest lucru se întâmplă tocmai pentru că bugetul disponibil în cadrul unei sesiuni de finanțare este limitat. Prin urmare, nu toate proiectele depuse vor fi selectate pentru finanțare, ci doar cele mai bune dintre ele. 

În cadrul etapei de identificare, antreprenorul se va concentra asupra următoarelor aspecte:

 • va analiza problemele identificate în societatea sa, asupra necesităților consumatorilor sau asupra oportunităților identificate în piață;
 • va prioritiza aceste probleme, necesități sau oportunități;
 • va propune o idee de proiect care să asigure o îmbunătățire a situației actuale;
 • va identifica pentru această idee de proiect cea mai potrivită sursă de finanțare. 

Alegerea sursei de finanțare potrivite, ținând cont de faptul că anual sunt lansate zeci de apeluri de proiecte, este deosebit de importantă și se face luând în calcul următoarele criterii:

 • domeniul de activitate pentru care se solicită finanțare (agricultură, IT, servicii, producție, etc);
 • vechimea firmei solicitante, fondurile fiind diferite pentru societăți nou-înființate și societăți cu istoric;
 • locul de implementare al proiectului (urban sau rural);
 • forma de organizare juridică a solicitantului (persoană fizică autorizată, societate cu răspundere limitată, societate pe acțiuni, organizație non-guvernamentală, etc);
 • valoarea finanțării necesare și aportul propriu.

2. Etapa de pregătire a documentației

După identificarea programului de finanțare potrivit, solicitantul trebuie să citească ghidul solicitantului, un document care precizează care sunt condițiile și etapele în care finanțarea nerambursabilă se va acorda.

Ghidul solicitantului se obține gratuit accesând site-urile finanțatorilor și este actualizat cu ocazia fiecărei sesiuni de depunere a proiectelor.

În mod uzual, ghidul solicitantului conține prevederi privind:

 • cine poate solicita și obține fonduri nerambursabile (solicitanți eligibili);
 • tipurile de cheltuieli pe care finanțatorul le va deconta (cheltuieli eligibile);
 • tipurile de cheltuieli care vor fi în sarcina beneficiarului, dacă ele sunt necesare în cadrul implementării proiectului (cheltuieli neeligibile);
 • documentația necesară pentru depunerea proiectului;
 • instrucțiuni privind depunerea proiectului și modalitățile de evaluare;
 • prevederile contractului de finanțare;
 • reguli privind realizarea achizițiilor în proiect;
 • reguli privind implementarea proiectului;
 • drepturile și obligațiile beneficiarului.

În cadrul etapei de pregătire, beneficiarul va întocmi un proiect, respectând regulile menționate în ghidul solicitantului. Proiectul necesar obținerii unei finanțări nerambursabile este format din:

 • plan de afaceri;
 • cerere de finanțare;
 • documente justificative (acte de înființare, documente contabile, documente de identificare, oferte financiare, etc).

Planul de afaceri și cererea de finanțare sunt documente standardizate, a căror structură și instrucțiuni de completare sunt prezentate pe larg în cadrul ghidului solicitantului. În mod evident, ele diferă de la un program de finanțare la altul sau chiar în cadrul aceluiași program de finanțare, de la o sesiune la alta.

În timp ce planul de afaceri este un document complex, ce solicită informații diverse privind investiția necesară, prezentarea afacerii sau prognozele financiare, cererea de finanțare este doar un rezumat al întregului proiect.

De cele mai multe ori, în categoria documentelor justificative (documente suport) vom regăsi:

 • certificatul de înmatriculare al societății;
 • oferte financiare și tehnice pentru achizițiile propuse;
 • cartea de identitate a reprezentantului legal al societății;
 • declarații pe proprie răspundere prin care se confirmă îndeplinirea condițiilor cerute;
 • documente pentru locul de implementare propus (contracte de închiriere, comodat, concesiune, proprietate, etc).

Atunci când întreaga documentație este pregătită, aceasta se va depune pentru finanțare doar în cadrul unei sesiuni active (până la expirarea termenului limită prevăzut în ghidul solicitantului). 

3. Etapa de evaluare a proiectelor

Evaluarea proiectelor demarează după ce sesiunea de depunere s-a încheiat și are un termen recomandat de 90 de zile. În acest interval, evaluatorii trebuie să analizeze proiectele depuse, să clarifice eventualele neconcordanțe și să stabilească firmele câștigătoare. 

Evaluarea proiectelor presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • se verifică existența tuturor documentelor solicitate (o evaluare a conformității);
 • se verifică termenul de valabilitate al documentelor, conținutul lor și îndeplinirea condițiilor din ghidul solicitantului (o evaluare a eligibilității);
 • se verifică îndeplinirea criteriilor suplimentare de evaluare și proiectul primește un punctaj (verificare tehnico-economică).

La finalul acestor etape, finanțatorul publică o listă de evaluare în ordinea inversă a punctajelor obținute. Punctajele pot fi contestate într-un anumit termen, iar după soluționarea contestațiilor se va publica un raport de selecție.

Proiectele ce se regăsesc în cadrul raportului de selecție vor semna contractele de finanțare și vor putea demara implementarea planurilor de afaceri aprobate

4. Etapa de implementare a proiectelor

 

Implementarea proiectelor poate demara doar după semnarea contractelor de finanțare. Cu excepția cheltuielilor de consultanță, nicio altă cheltuială nu va fi considerată eligibilă dacă a fost efectuată înainte de semnarea contractului de finanțare.

Având în vedere faptul că fondurile nerambursabile reprezintă fonduri publice, beneficiarul investiției trebuie să deruleze anumite proceduri înainte de a achiziționa bunuri sau servicii.

În funcție de prevederile ghidului solicitantului, procedurile de achiziții presupun transmiterea unor cereri de ofertă, recepționarea unor oferte financiare și tehnice și alegerea celei mai bune oferte dintre acestea. 

Oferta cea mai bună poate fi:

 • oferta cea mai ieftină, atunci când prețul este singurul criteriu important;
 • oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, atunci când și alte criterii sunt importante (costul de operare, costul de întreținere, garanția oferită, productivitatea, consumul de energie, etc).

Cele mai multe programe de finanțare impun regula decontării unor cheltuieli deja efectuate de beneficiar din fonduri proprii. Astfel, după ce procedurile de achiziție sunt parcurse, iar beneficiarul investiției semnează contracte cu furnizorii săi, va putea efectua plăți către aceștia.

Plățile către furnizori se vor putea face din:

 • fonduri proprii;
 • credite bancare

După ce plățile sunt efectuate, beneficiarul poate solicita decontarea cheltuielilor într-una sau mai multe tranșe. 

În cadrul etapei de implementare, beneficiarul are și alte obligații către finanțator:

 • să respecte regulile de publicitate și informare;
 • să creeze locurile de muncă asumate prin planul de afaceri;
 • să asigure auditarea cheltuielilor efectuate;
 • să respecte termenele agreate pentru finalizarea implementării.

După ce ultima tranșă este încasată, implementarea se consideră încheiată, însă contractul de finanțare rămâne în vigoare o perioadă suplimentară.

5. Etapa de monitorizare a investiției

După ce etapa de implementare este încheiată, beneficiarul va avea obligații către finanțator, în baza contractului de finanțare semnat, o perioadă suplimentară ce poate fi, în cele mai multe situații, cuprinsă între trei și cinci ani.

În această perioadă, beneficiarul este obligat să își mențină investiția în parametrii asumați:

 • nu este permisă vânzarea echipamentelor achiziționate prin proiect;
 • nu este permisă utilizarea echipamentelor în alte scopuri decât cele agreate în contractul de finanțare;
 • activitatea economică trebuie să continue;
 • locurile de muncă nu pot fi reduse sau închise în această perioadă.

În cazul în care obligațiile contractuale nu sunt îndeplinite întocmai, finanțatorul va putea aplica penalități și va putea solicita, în anumite situații, returnarea întregului ajutor financiar plătit. 

După ce perioada de monitorizare este încheiată, beneficiarul poate dispune liber de afacerea sa, iar obligațiile față de finanțator vor înceta.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și afla primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This