Cheltuielile cu serviciile suport

Obiectivele Lecției

Cheltuielile cu serviciile suport reprezintă o altă categorie importantă a cheltuielilor eligibile pe care finanțatorii le decontează.

La finalul acestei lecții, cursanții vor putea defini și identifica cheltuielile cu serviciile suport și le vor putea include în bugetul proiectului.

Lecție – Video

Ce trebuie să reții la finalul acestei lecții:

Pe lângă investiția de bază, programele de finanțare, permit decontarea unor cheltuieli pentru sprijinirea proiectului în etapa de implementare.

Acestea sunt denumite generic cheltuieli cu servicii suport și grupează cheltuielile ce îi sunt decontate beneficiarului, astfel încât implementarea proiectului să fie mai puțin costisitoare.

Conform oricărui ghidul al solicitantului, în categoria cheltuielilor cu serviciile suport sunt incluse următoarele:

  • serviciile de consultanță pentru scrierea și implementarea proiectului;
  • serviciile de proiectare pentru lucrările de construcții prevăzute în proiect;
  • obținerea de avize și autorizații necesare pentru realizarea lucrărilor de construcții;
  • cheltuielile financiare (dobânzi și comisioane). Atenție! Acestea nu sunt eligibile întotdeauna.

Toate aceste cheltuieli eligibile amintite în categoria serviciilor suport au plafoane maxime stabilite în cadrul ghidului solicitantului.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest