Cheltuielile operaționale ale proiectului

Obiectivele Lecției

Cheltuielile operaționale reprezintă o categorie atipică de cheltuieli eligibile, cele mai multe programe de finanțare interzicându-le de la decontare. Cu toate aceastea, unele finanțări acoperă parțial o bună parte a cheltuielilor cu salariile, chiria, utilitățile sau materia primă.

La finalul acestei lecții, cursanții vor putea identifica cheltuielile operaționale și perioada pentru care ele pot fi decontate de către finanțator.

Lecție – Video

Ce trebuie să reții la finalul acestei lecții:

Cele mai multe programe de finanțare consideră cheltuielile operaționale ca fiind cheltuieli neeligibile pentru care beneficiarul nu poate solicita ajutor financiar nerambursabil. Totuși, sunt câteva excepții, astfel că beneficiarii își pot deconta cel puțin parțial cheltuielile din această categorie, atunci când accesează programe de finanțare precum:

  • Instalarea tinerilor fermieri;
  • Dezvoltarea fermelor mici;
  • programele de sprijinire a antreprenoriatului finanțate prin intermediul Programului Operațional de Capital Uman

Aceste programe de finanțare permit, prin intermediul ghidului solicitantului, decontarea cheltuielilor operaționale în perioada de implementare, iar cele mai importante dintre acestea sunt: 

  • salariile și contribuțiile sociale aferente;
  • chiria spațiului de lucru în care activitatea finanțată prin intermediul proiectului se va desfășura;
  • utilitățile consumate ca urmare a desfășurării activității;
  • serviciile de contabilitate ale firmei;
  • achiziția de materii prime și materiale consumabile necesare realizării de produse destinate comercializării.

Ca regulă generală, aceste cheltuieli operaționale trebuie să îndeplinească două condiții comune:

  • ele sunt eligibile doar pentru perioada de implementare, în cele mai multe cazuri aceasta fiind de 12 luni de la data semnării acordului de finanțare; 
  • ele trebuie să fie în strânsă legătură cu activitatea finanțată prin intermediul proiectului, respectiv codul CAEN al activității pentru care s-a semnat contract de finanțare

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest