Cheltuieli eligibile și neeligibile

Obiectivele Lecției

După ce beneficiarul a stabilit valoarea investiției necesare realizării proiectului, consultantul va încadra aceste cheltuieli în categoria celor eligibile sau neeligibile.

La finalul acestei lecții, cursanții vor ști să încadreze cheltuielile proiectului și să calculeze valoarea totală a proiectului, precum și valorile eligibile și neeligibile ale investiției.

Lecție – Video

Ce trebuie să reții la finalul acestei lecții:

Implementarea unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile presupune efectuarea de către beneficiar a unor cheltuieli neeligibile. Acestea nu vor fi decontate de către finanțator nici în cazul în care ajutorul financiar nerambursabil este de 100%. 

Așa cum am discutat într-o lecție anterioară, ajutorul nerambursabil se aplică întotdeauna valorii totale a cheltuielilor eligibile, iar cheltuielile neeligibile se vor plăti întotdeauna din sursele proprii ale firmei beneficiare sau alte fonduri externe (credite sau aportul proprietarilor). 

Cheltuielile eligibile ale proiectului se clasifică după cum am discutat în precedentele trei lecții ale acestui curs, respectiv:

  • cheltuieli cu investiția de bază;
  • cheltuieli cu serviciile suport;
  • cheltuieli operaționale, cu toate că această categorie este rar întâlnită.

În funcție de prevederile ghidului solicitantului, în cadrul fiecărei categorii pot interveni diferențe de la un program de finanțare la altul. De aceea este importantă consultarea ghidului solicitantului atunci când este întocmit bugetul investiției. 

Iată care sunt principalele cheltuieli neeligibile:

  • cheltuielile impuse prin legislație (de ex: impozite);
  • cheltuieli impuse prin ghidul solicitantului (de ex: polițe de asigurare pentru utilaje și echipamente);
  • cheltuieli impuse prin specificul activității finanțate (de ex: autorizații de funcționare, taxele percepute de Registrul Comerțului);
  • depășirea pragurilor valorice în cazul cheltuielilor eligibile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest