Utilizarea machetei de lucru

Obiectivele Lecției

În cadrul acestei lecții vom testa ipotezele de lucru cu ajutorul machetelor de lucru pentru întocmirea bugetului unei investiții.

Vom lua în calcul schimbarea variabilelor de lucru pentru a acoperi o gamă cât mai diversificată de situații reale (valoarea investiției necesare, procentul  ajutorului financiar nerambursabil, contribuția proprie).

Lecție – Video

Ce trebuie să reții la finalul acestei lecții:

Pentru a exemplifica modalitatea de întocmire a bugetului unui proiect, vom alege în cadrul acestei lecții un proiect ipotetic ce presupune:

  • achiziția de echipamente;
  • realizarea unui site web;
  • plata serviciilor de consultanță:
  • decontarea unor cheltuieli operaționale;
  • decontarea serviciilor suport legate de consultanța plătită de beneficiar. 

Proiectul propus vizează realizarea unei linii de ambalat miere de albine în caserole și borcane, iar investiția necesară este detaliată în cadrul documentelor descărcate din cadrul primei lecții a acestui curs.

Iată care sunt pașii pe care îi avem de parcurs pentru a întocmi în mod corect bugetul acestui proiect:

1. Preluăm investiția necesară în excel

 

Preluăm denumirea și valoarea cheltuielilor estimate în sumarul investiției și completăm excelul atașat. 

2. Verificăm bugetul

 

Bugetul proiectului se estimează automat pe baza informațiilor introduse în pasul anterior. 

3. Verificăm atenționările automate

 

În partea din dreapta sus a paginii intitulate BUGET am preluat condiționările din ghidul solicitantului. Atunci când valorile introduse nu respectă pragurile maxime stabilite de finanțator sau condițiile de eligibilitate suntem avertizați. 

Eventualele corecții se vor face prin completarea coloanei aferente cheltuielilor neeligibile din bugetul proiectului. În momentul în care valoarea eligibilă este diminuată sub pragul valoric impus în ghidul solicitantului, atenționarea automată va fi eliminată și va fi afișat un mesaj de confirmare.

4. Ponderea investiției

 

Aplicația permite analiza structurii cheltuielilor cu utilaje și echipamente, precum și a cheltuielilor operaționale din valoarea totală eligibilă a investiției. 

5. Bugetul este întocmit corect

 

Atunci când toate verificările sunt efectuate, iar mesajele afișate confirmă acest lucru, bugetul este întocmit corect. 

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest