Chestionarul inițial, unul dintre cele mai importante instrumente ale unui consultant

Una dintre activitățile cele mai importante pe care le desfășoară o firmă de consultanță sau un consultant independent este colectarea informațiilor și datelor necesare pentru întocmirea planului de afaceri. Felul în care acest proces va fi desfășurat influențează într-o măsură foarte mare calitatea planului de afaceri elaborat și sporește șansele de a obține finanțare pentru proiectul depus. 

Înainte de a demara elaborarea planului de afaceri, consultantul trebuie să aloce timp colectării de la client a tuturor informațiilor de care are nevoie pentru redactarea planului de afaceri și a documentației solicitate de către finanțator pentru depunerea proiectului. 

Pentru ușurința colectării informațiilor necesare, consultanții utilizează formulare tip, chestionare de consultanță pe care le vor completa împreună cu fiecare client în parte.

(articolul continuă mai jos…)

Întocmirea unui chestionar de consultanță

Chestionarul de consultanță se poate redacta de către consultant doar în funcție de cerințele specifice ale fiecărui program de finanțare. Prin urmare, consultantul trebuie să descarce ghidul solicitantului, modelul de plan de afaceri solicitat de finanțator pentru depunerea proiectului și pe baza acestor documente să formuleze o listă cu toate întrebările pentru care va trebui să obțină un răspuns din partea clienților săi

Întocmind mai întâi un chestionar cadru îi va permite consultantului să colecteze informațiile necesare rapid, fără să omită elementele esențiale necesare întocmirii planului de afaceri. 

Un consultant va fi interesat de trei categorii de informații din partea clientului său:

 • informații despre firma solicitantă;
 • informații despre antreprenor;
 • informații despre proiectul ce va fi realizat.

Informații despre firma solicitantă

Prima categorie de informații pe care consultantul le va colecta o reprezintă cea referitoare la firma solicitantă. În această categorie vor fi incluse informații privind:

 • denumirea firmei;
 • anul înființării societății;
 • adresa sediului social și locul de implementare al proiectului;
 • date despre cifra de afaceri și numărul de angajați;
 • informații despre istoricul societății.

Informații despre antreprenor

Redactarea planului de afaceri solicită informații despre resursele umane implicate în conducerea societății și realizarea proiectului. Prin urmare, un chestionar de consultanță va colecta și informații privind:

 • proprietarul afacerii;
 • managementul societății;
 • angajații cheie ai proiectului;
 • studiile și experiența relevant pentru implementarea proiectului.

Informații despre proiect

Aceasta este cea mai vastă categorie a chestionarului de consultanță și vizează colectarea unor informații despre:

 • cheltuielile estimate pentru realizarea proiectului;
 • structura investiției planificate;
 • produsele sau serviciile care vor fi oferite după implementarea proiectului;
 • prețurile estimate și cantitățile preconizate a fi realizate după implementarea proiectului;
 • date despre principalii concurenți;
 • elementele care diferențiază proiectul de firmele deja existente pe piață.

Colectarea informațiilor necesare 

Chestionarul trebuie să fie redactat simplu, sub forma unor întrebări și să permită totodată colectarea unor informații punctuale ce vor fi detaliate ulterior într-o discuție de zece minute cu solicitantul de fonduri nerambursabile. De asemenea, întrebările trebuie să fie clare și să permită înțelegerea lor de către client, în cazul în care chestionarul va fi transmis pe e-mail pentru a fi completat ulterior de către acesta.

În urma completării chestionarului nu trebuie să colectăm de la client informații de o mare acuratețe tehnică, ci doar elementele esențiale cu privire la întrebările adresate. Informațiile culese de la client vor fi detaliate suplimentar de către consultant cu ocazia redactării planului de afaceri. Dacă se impun date și informații tehnice precise, acestea pot fi obținute de la un inginer tehnolog contractat în mod special pentru oferirea unor informații de specialitate.

Cu cât chestionarul de consultanță este completat mai rapid, cu atât poate demara mai devreme redactarea planului de afaceri. În acest fel se elimină presiunea timpului, atunci când termenul limită pentru depunerea proiectului se apropie și permite consultantului să efectueze verificări suplimentare ale planului de afaceri.

Iată cum arată un chestionar de consultanță folosit de consultanții noștri pentru colectarea datelor și informațiilor de la clienți. 

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This