Companiile din domeniul Horeca vor putea accesa în curând ajutoare de stat pentru pierderile suferite

Finanțarea nerambursabilă acordată prin schema de ajutor de stat pentru întreprinderile din domeniul Horeca are ca scop sprijinirea financiară a firmelor din domeniul HoReCa, respectiv restaurante, bistro-uri, cafenele, hoteluri, pensiuni și a agențiilor de turism sau ghizilor de turism, afectate de pandemia generată de COVID-19. 

Procedura de implementare pentru ajutoarele de stat Horeca a fost publicată în dezbatere publică și poate fi consultată integral aici.

Conform procedurii, ajutoarele de stat pentru Horeca sunt în cuantum de 500 de milioane de euro echivalent în lei, fiind estimat un număr de maxim 73.211 de beneficiari. Toți solicitanții eligibili care vor solicita însă sprijinul nerambursabil vor beneficia de finanțare, datorită unui sistem în baza căruia dacă valoarea însumată a cererilor va depăși alocarea financiară, plățile se vor face proporțional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanțare aprobate.

Valoarea ajutorului de stat plătit firmelor din Horeca

Suma maximă care se poate accesa prin intermediul schemei de finanțare pentru Horeca 2021 este de 800.000 de euro și reprezintă 20% din baza de calcul.

Aceasta din urmă reprezintă diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020. În cazul întreprinderilor care aplică regimul special pentru agențiile de turism, baza de calcul reprezintă diferența dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja aferente anului 2019 și volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja aferente anului 2020. Practic, sprijinul nerambursabil reprezintă 20% din pierderea înregistrată în anul 2020, față de anul 2019

Cifrele utilizate la efectuarea calculului sunt cele brute, înaintea deducerilor de impozite sau alte taxe. Baza de calcul va fi asumată și certificată fie de către un expert contabil o societate de expertiză contabilă, membri CECCAR, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizată în România, membri CAFR. Aceștia sunt selectați și remunerați de către beneficiari. Documentul ce va certifica baza de calcul se va depune ca anexă la formularul de înscriere pentru obținerea ajutorului financiar nerambursabil.

Solicitanți eligibili pentru ajutoarele de stat pentru Horeca

Solicitanții sunt considerați eligibili dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 1. sunt întreprinderi înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României;
 2. desfășoară activități conform codurilor CAEN:
 • 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică
 • 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
 • 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
 • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
 • 5590 – Alte servicii de cazare;
 • 5610 – Restaurante;
 • 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
 • 5629 – Alte activități de alimentație n.c.a.;
 • 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
 • 7911 – Activități ale agențiilor turistice;
 • 7912 – Activități ale tur-operatorilor;

Alte criterii de eligibilitate solicitate în cadrul schemei de finanțare pentru firmele din domeniul Horeca:

 • codurile CAEN pentru care se solicită finanțare u fost autorizate pe perioada aferentă bazei de calcul;
 • firmele dețin certificate de clasificare – pentru structurile de cazare, autorizații de funcționare sau certificate de clasificare – pentru unitățile de alimentație publică, licențe de turism – pentru agențiile de turism și atestate de ghid de turism – pentru ghizii de turism, care să fie valabile la momentul transmiterii formularului de înscriere în cadrul Schemei;
 • au fost depuse situaţiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate (2019 și 2020), dacă au obligaţia să întocmească asemenea situaţii;
 • solicitanții nu se află în insolvență la momentul solicitării finanțării nerambursabile;
 • firmele nu se află în dificultate la data solicitării sprijinului sau nu erau în dificultate la 31.12.2019, intrând în dificultate ulterior, datorită pandemiei de COVID-19;
 • nu depășesc plafonul de 800.000 de euro, însumând toate ajutoarele de stat încasate în perioada pandemiei de Covid-19, conform cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat.

Horeca 2021: Lista cheltuielilor eligibile

În cadrul programului, sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli:

 • achiziții de materii prime, materiale și mărfuri necesare desfășurării activității;
 • achiziții de echipamente, utilaje, tehnologii, mijloace fixe și obiecte de inventar necesare reluării activității;
 • achiziții de echipamente de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
 • plata privind chiria conform unui contract încheiat;
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv cei de utilități, conform contractelor încheiate;
 • datorii către bugetul de stat și bugetele locale;
 • cheltuieli salariale, inclusiv taxele și impozitele salariale;
 • cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente.

 Plata de TVA deductibil, chirie în avans, servicii de consultanță, studii și alte servicii indirecte nu reprezintă cheltuieli eligibile.

Principalele obligații asumate de către beneficiarii ajutoarelor de stat pentru Horeca

Solicitanții ajutoarelor de stat pentru Horeca își asumă menținerea activității timp de 12 luni de la data încasării sprijinului. În cazul în care valoarea grantului depășește echivalentul în lei a 200.000 de euro obligația menținerii activității se va întinde pe o perioadă de 24 luni de la data încasării sprijinului.

Totodată, în cazul suspendării activității comerciale prin acte normative, obligația menținerii activității se întrerupe până la data ridicării suspendării și reluării activității.

Beneficiarii care înregistrează datorii către bugetul de stat la momentul înscrierii își vor lua angajamentul de plată a acestora imediat după încasarea fondurilor.

Cum se accesează ajutoarele de stat pentru Horeca

Ajutoarele HoReCa sunt gestinate de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, sesiunea de înscriere proiecte urmând a fi anunțată în perioada imediat următoare. Aceasta se va desfășura pe o perioadă de zece zile lucrătoare, începând cu ora 10:00 a primei zile de înscriere, până la ora 20:00 a ultimei zile de înscriere. 

Documentația aferentă schemei, aflată în prezent în dezbatere publică, poate fi consultată integral aici.

Proiectele se vor depune electronic pe platforma granturi.imm.gov.ro în cadrul sesiunii de depuneri. Este necesară crearea unui cont de utilizator pentru accesarea fondurilor. Această operațiune se poate realiza în orice moment, însă este necesară deținerea unei semnături electronice. Toate instrucțiunile cu privire la crearea unui cont nou se regăsesc aici.

Solicitanții care dețin deja un cont de utilizator pe platformă vor putea folosi respectivul profil pentru depunerea formularului de înscriere și a documentelor anexate.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This