Accesează fonduri nerambursabile PNRR

Consultanța Fonduri Europene PNRR

Cu un buget total de 29,2 miliarde de euro, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă un instrument prin intermediul căruia România își va realiza reformele structurale esențiale și va accelera investițiile publice în perioada 2022 – 2026.

Documentul Complet – Ghid

Ce este PNRR ?

Planul National de Redresare şi Reziliență

Obiectivul general al Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) îl constituie dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri alocate pentru România în cadrul mecanismului.

Planul National de Redresare şi Reziliență- PNRR - Consultanța Fonduri Europene PNRR

Consultanța Fonduri Europene PNRR – Planul National de Redresare şi Reziliență

Instituțiile care pot accesa PNRR

Cine poate accesa PNRR ?

Planul National de Redresare şi Reziliență

Fondurile alocate prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pot fi accesate, în cea mai mare măsură, de instituții publice.

În total, România va putea accesa  fonduri europene de 29,2 miliarde de euro defalcate astfel:

 • circa 14,248 miliarde de euro sub formă de granturi nerambusabil;
 • circa 14,935 miliarde de euro sub formă de împrumuri.

În vederea sprijinirii solicitanților eligibili pentru accesarea fondurilor europene disponibile în cadrul PNRR, Academia de Finanțare verifică gratuit îndeplinirea condițiilor de eligibilitate în cadrul tuturor celor 15 componente ale programului.

Serviciile de consultanță fonduri europene PNRR sunt oferite tuturor categoriilor de solicitanți eligibili: autorități publice centrale și locale, spitale, cabinete medicale individuale, întreprinderi private nou înființate sau cu istoric, diverse parteneriate încheiate între solicitanți eligibili.

PNRR Spitale

Spitale

PNRR Autorități publice centrale

Autorități publice centrale

PNRR Autorități publice locale

Autorități publice locale

PNRR Întreprinderi private

Întreprinderi private

Structura PNRR

Componentele Programului Național de Redresare și Reziliență

PNRR este structurat în 6 Piloni și 15 Componente, fiecare urmărind realizarea unor reforme și investiții.

PNRR Managementul apei Academia de Finanțare

Componenta 1 PNRR – Managementul apei

Asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației, mediului și economiei.

Buget: 1.462.000.000 euro

PNRR Păduri și protecția biodiversității Academia de Finanțare

Componenta 2 PNRR – Păduri și protecția biodiversității

Conservarea biodiversității, protejarea mediului prin noi suprafețe împădurite.

Buget: 1.173.000.000 euro

PNRR Managementul deșeurilor Academia de Finanțare

Componenta 3 PNRR – Managementul deșeurilor

Extinderea și modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în România.

Buget: 1.239.010.000 euro

PNRR Transport sustenabil Academia de Finanțare

Componenta 4 PNRR – Transport sustenabil

Dezvoltarea unei infrastructuri de transport durabilă și ecologică, cu standarde de siguranță adecvate.

Buget: 7.591.000.000 euro

PNRR Valul renovării Academia de Finanțare

Componenta 5 PNRR – Valul renovării

Eficiență energetică, consolidarea seismică, tranziția către clădiri verzi și inteligente.

Buget: 2.200.000.000 euro

PNRR Energie Academia de Finanțare

Componenta 6 PNRR – Energie

Promovarea producției de energie electrică din surse regenerabile, a eficienței energetice și  noi tehnologii.

Buget: 1.620.000.000 euro.

PNRR Transformarea digitală Academia de Finanțare

Componenta 7 PNRR – Transformarea digitală

Adoptarea tehnologiilor digitale în toate sectoarele și domeniile de activitate ale instituțiilor statului.

Buget: 1.884.960.000 euro

PNRR Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii Academia de Finanțare

Componenta 8 PNRR – Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii

Reforma administrației și a cadrului fiscal pentru creșterea veniturilor.

Buget: 456.930.000 euro

PNRR Suport pentru sectorul privat și CDI Academia de Finanțare

Componenta 9 PNRR – Suport pentru sectorul privat și CDI

Creșterea accesului la finanțare prin dezvoltarea de instrumente financiare.

Buget: 2.558.630.000 euro

PNRR Fondul Local Academia de Finanțare

Componenta 10 PNRR – Fondul local

Dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală.

Buget: 2.100.000.000 euro

PNRR Turism și cultură Academia de Finanțare

Componenta 11 PNRR Turism și cultură

Creșterea competitivității sectorului turistic românesc  în zonele rurale și defavorizate.

Buget: 449.010.000 euro

PNRR Sănătate Academia de Finanțare

Componenta 12 PNRR Sănătate

Creșterea nivelului de siguranță, calitate a serviciilor medicale și a infrastructurii sanitare.

Buget: 2.450.010.000 euro

PNRR Reforme sociale Academia de Finanțare

Componenta 13 PNRR Reforme sociale

Implementarea venitului minim de incluziune, îmbunătățirea legislației privind economia socială.

Buget: 196.740.000 euro.

PNRR Buna guvernanță Academia de Finanțare

Componenta 14 PNRR Buna guvernanță

Reforma sectorului public, creșterea eficienței justiției și întărirea capacității partenerilor sociali.

Buget: 165.600.000 euro

PNRR Educație Academia de finanțare

Componenta 15 PNRR Educație

Modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente în legătură cu nevoile prezente și viitoare.

Buget: 3.605.970.000 euro

curs accesare fonduri europene
Consultanță fonduri europene PNRR

Servicii complete în sprijinul proiectului tău

Solicită servicii de consultanță fonduri europene PNRR:

Evaluarea solicitantului

Verificarea criteriilor

Întocmirea documentației

Depunerea cererii de finanțare

Asistență pe durata evaluării proiectului

Managementul contractului de finanțare

Servicii de audit financiar

Întocmire cereri de plăți / decont

Buget total

29,2

miliarde de euro pentru finanțarea Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Consultanță fonduri europene PNRR

Piloni ai PNRR

 • Pilon 1: Tranziția verde;
 • Pilon 2: Transformare digitală;
 • Pilon 3: Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii;
 • Pilon 4: Coeziune socială și teritorială;
 • Pilon 5: Sănătate, precum și reziliența economică, socială și instituțională;
 • Pilon 6: Politici pentru noua generație.

Despre Academia De Finanțare și 

Serviciile de Consultanță Fonduri Europene PNRR

Academia de Finanțare este o platformă unică în România destinată sprijinirii antreprenorilor prin conținut practic de calitate și soluții de finanțare pentru dezvoltarea comunităților locale și afacerilor mici și mijlocii prin intermediul fondurilor nerambursabile europene și naționale.

Activitatea principală a Academiei de Finanțare este aceea de consultanță fonduri europene nerambursabile. Principalele domenii în care oferim consultanță pentru accesare fonduri nerambursabile sunt:

 • Consultanță fonduri europene PNRR
 • Consultanță Agricultură PNDR
 • Consultanță Fonduri Structurale
 • Granturi IMM
 • Consultanță Fonduri Europene
 • Consultanță Fonduri Tineri

De asemenea, Academia de Finanțare organizează cursuri online (Curs expert accesare fonduri europene și curs Manager proiect) destinate întocmirii planului de afaceri și implementării cu succes a proiectului de investiții.

k

Consultanță Fonduri Europene PNRR

Oferim servicii de consultanță fonduri europene PNRR pentru instituții publice, autorități publice centrale și locale și alte categorii de solicitanți eligibili.

Consultanță Agricultură

Oferim servicii de consultanță agricultură pentru instalarea tinerilor fermieri, dezvoltarea fermelor mici, înființarea și dezvoltarea fermelor.

g

Consultanta Fonduri Structurale

Serviciile de consultanță fonduri structurale sunt destinate IMM-urilor debutante sau cu istoric în domeniul agricol, producției de bunuri sau serviciilor.

Consultanță Fonduri Tineri

Servicii de consultanță fonduri tineri pentru accesarea programelor de finanțare Start Up Nation, Instalarea tinerilor fermieri, Femeia Antreprenor, Innotech Student sau Tineri Neets.

Fonduri Europene Nerambursabile

Accesează fonduri europene nerambursabile pentru afacerea ta, indiferent de domeniul de activitate. Află care sunt programele de finanțare active și pașii întocmirii și implementării proiectului.

Granturi IMM

Accesează Granturi IMM destinate firmelor afectate de Covid 19 pentru agricultură, Horeca, sectorul cultural. Serviciile de consultnață pentru depunerea cererilor de finanțare sunt oferite gratuit .

Consultanță Fonduri Star Up Nation

Solicită serviciile noastre de consultanță fonduri Start Up Nation 2022 și te sprijinim să accesezi până la 200.000 de lei pentru afacerea ta din sfera producției sau serviciilor creative. 

Consultanță Fonduri - Granturi Agricultură

Oferim servicii de consultanță fonduri – granturi agricultură pentru fermierii afectați de Covid 19 cuprinse între 5.000 de euro și 120.000 de euro pentru fermieri, pescari și antreprenorii din industria alimentară.

Consultanță Fonduri Diaspora

Românii care revin în țară pot beneficia de consultanță fonduri Diaspora prin intermediul mai multor programe de finanțare, precum Instalarea tinerilor fermieri, Start Up Nation 2022 și altele. Contactează-ne pentru detalii suplimentare.

Consultanta Accesare Fonduri Europene – Ce presupune un Proiect pentru Obținerea Fondurilor 

Consultanta Accesare Fonduri Europene – 10 Sfaturi Utile Pentru a Accesa Fonduri cu Succes

portofoliu

Servicii Consultanță Fonduri Europene PNRR

Pașii pentru Accesare Fonduri PNRR

Planul National de Redresare şi Reziliență

R

Verificăm eligibilitatea solicitantului

Semnăm Contractul de consultanță

l

Întocmim întreaga documentație

i

Depunem Proiectul spre finanțare

Monitorizăm implementarea proiectului

Întocmim raportările către finanțator

Consultanță fonduri europene PNRR

Cunoaște echipa

Marian Dumitrache

Marian Dumitrache

 • Consultant fonduri nerambursabile de peste 16 ani;
 • Experiență în programe de finanțare precum SAPARD, PNDR, POR, PO Competitivitate, Start Up Nation, Comerț-Servicii, Microindustrializare;
 • Coordonatorul activităților derulate în Academia de Finanțare.
Corina Dincă

Corina Dincă

 • Expert contabil membru CECCAR;
 • Auditor financiar membru CAFR;
 • Expert financiar în cadrul PO Capital Uman și POC Capacitate Administrativă;
 • Consultant financiar în cadrul Programului Naționalal pentru Reducerea Abandonului Școlar cu finanțare prin intermediul PNRR.

 

Oana Iancu

Oana Iancu

 • Consultant fonduri nerambursabile;
 • Inspector ANPH – monitorizarea progresului implementarii PHARE, Banca Mondială;
 • Purtător de cuvant ANPH;
 • Expert comunicare în cadrul POSDRU;
 • Consultanta in scriere de proiecte cu finantare Start Un Nation, PO Capacitate Administrativă, PNRAS.
Sanda Danci

Sanda Danci

 • Consultant fonduri nerambursabile de peste 5 ani;
 • Experiență în programe de finanțare precum PO Regional, PNDR, Start Up Nation, Granturi de stat pentru firmele afectate de Covid-19, Granturi pentru Horeca;
 • Evaluator proiecte.
Consultanță fonduri europene PNRR

Discută cu un consultant

Completează formularul de contact, iar un specialist te va contacta pentru o discuție completă pentru accesarea de servicii de consultanță fonduri europene PNRR.

Ce trebuie să știi despre Fondurile Europene PNRR?

Planul National de Redresare şi Reziliență

consultant 3

Ca urmare a apariției crizei de Covid19, Uniunea Europeană a decis înființarea unui instrument financiar temporar  intitulat NextGenerationEU, fiindu-i alocate fonduri europene în valoare totală de 750 de miliarde euro. Fondurile sunt alocate distinct de bugetul pe termen lung al Uniunii Europene, respectiv Cadrul Financiar Multianual 2021-2027. 

În cadrul instrumentului NextGenerationEU, Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) are alocat un buget total de 672,5 de miliarde de euro.

Bugetul de 750 de miliarde de euro nu este în întregime constituit în întregime din granturi nerambursabile. La nivelul întregii Uniuni Europene, structura bugetului este următoarea: 

 • granturi nerambusabile în valoare de până la 312,5 miliarde de euro;
 • împrumuturi de până la 360 miliarde de euro.

Din bugetul total de 750 de miliarde de euro, României îi revine o sumă de 29,2 miliarde de euro, defalcată astfel:

 • granturi nerambursabile în valoare de 14,248 miliarde de euro;
 • împrumuturi în valoare de 14,935 miliarde de euro.

Din valoarea totală de 29,2 miliarde de euro, România trebuie să angajeze cheltuieli în procent de 70% din valoarea granturilor nerambusabile până la finalul anului 2022. Diferența de 30% trebuie să fie angajată până cel târziu în data de 31 decembrie 2023. 

Termenul limită pentru efectuarea plăților prevăzut în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)  este finalul anului 2026.

Fiecare pilon din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență conține cel puțin o componentă, după cum se poate observa în imaginea de mai jos:

PNRR Piloni și componente

Dacă ești interesat de accesarea acestui program de finanțare, completează chestionarul de mai jos și solicită o evaluare gratuită a proiectului. Oferim servicii complete de consultanță fonduri europene PNRR de la întocmire la implementare cu succes.

Telefon

0758 902 844

Adresa

București, sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6L, clădirea Campus 6.1, etaj 1

Email

academiadefinantare(a)gmail.com

Program

L-V: 10am – 17pm

Academia de finanțare

Vrei să obții finanțare fonduri europene prin PNRR (Planul National de Redresare şi Reziliență) ? Contactează-ne pentru mai multe informații.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest