Consultanță POC 4.1.1 Investiții în activități productive

Academia de Finanțare

Ajutor financiar nerambursabil de până la 5 ori cifra de afaceri înregistrată în 2019, dar fără a depăși 500.000 de euro. Sunt eligibile microîmntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii.

Evaluare gratuită a firmei pentru accesarea POC 4.1.1 Investiții în activități productive.

50.000 euro - 200.000 euro

pentru servicii

50.000 euro - 500.000 euro

pentru retehnologizare

l

cofinanțare 5% - 15%

în funcție de mărimea firmei.

POC 4.1.1 Investiții în activități productive

Iată ce trebuie să știi despre acest program de finanțare

poc 4.1.1 investiții în activități productive

Programul POC 4.1.1 Investiții în activități productive sprijină microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii pentru realizarea unor investiții cuprinse între:

 • 50.000 euro – 200.000 euro în cazul prestării de servicii – ajutor de minimis;
 • 50.000 euro – 500.000 euro pentru retehnologizare – ajutor de stat.

Solicitanții trebuie să demonstreze cofinanțarea proiectului în procent de:

 • 5% pentru microîntreprinderi;
 • 10% pentru întreprinderi mici;
 • 15% pentru întreprinderi mijlocii.

Programul POC 4.1.1 Investiții în activități productive decontează următoarele cheltuieli eligibile:

 • renovarea sau modernizarea spațiilor de lucru;
 • achiziția de utilaje și echipamente cu și fără montaj;
 • achiziția de echipamente IT, software;
 • achiziția de mobilier, birotică de natura mijloacelor fixe;
 • achiziția de mijloace de transport auto necesare pentru desfășurarea activității;
 • achiziția de instalații în scopul obținerii unei economii de energie și sisteme care utilizează surse regeneraile / alternative;
 • achiziția de servicii de proiectare și asistență tehnică;
 • cheltuieli cu transformarea digitală (brevete, licențe, programe informatice);
 • cheltuieli pentru consultanță;
 • cheltuieli pentru activități obligatorii de publicitate și informare;
 • taxa pe valoare adăugată nedeductibilă.

Principalele condiții pentru accesare

POC 4.1.1 Investiții în activități productive

Iată principalele condiții pe care trebuie să le respecți pentru a accesa cu succes POC 4.1.1 Investiții în activități productive:

binders icon

Criterii de eligibilitate pentru solicitanți

POC 4.1.1 Investiții în activități productive

Firma solicitantă trebuie să îndeplinească următoarele criterii simultan:

 • a înregistrat profit din exploatare în 2019;
 • a fost înființată înainte de 31 decembrie 2018;
 • asigură sustenabilitatea proiectului pentru o perioadă de 3 ani;
 • asigură cofinanțarea proiectului;
 • nu este o întreprindere în dificultate;
 • prezintă oferte financiare pentru achizițiile propuse;
 • cel puțin 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde;
 • solicită un ajutor financiar de cel mult 5 ori cifra de afaceri înregistrată în 2019, dar fără a depăși 200.000 de euro (în cazul activităților de servicii) sau 500.000 de euro (în cazul activităților de producție).

Solicită consultanță

POC 4.1.1 Investiții în activități productive

Domenii în care poți accesa cu succes

POC 4.1.1 Investiții în activități productive

Cele mai mari șanse de finanțare în cadrul programului POC 4.1.1 Investiții în activități productive le au următoarele activități economice:

Ajutor de minimis cuprins între 50.000 de euro și 200.000 de euro

✅ Învățământ;
✅ Activități referitoare la sănătatea umană;
✅ Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială cu cazare;
✅ Servicii de asistență socială fără cazare;
✅ Reparații de calculatoare de articole personale și de uz gospodăresc;
✅ Alte activități de servicii.

agsdi-bulb

Ajutor de stat cuprins între 50.000 de euro și 500.000 de euro

✅ Industria alimentară;
✅ Fabricarea produselor textile;
✅ Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
✅ Tăbăcirea și finisaera pieilor;
✅ Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută;
✅ Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;
✅ Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor;
✅ Fabricarea produselor de coserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului;
✅ Fabricarea substanțelor și a produselor chimice;
✅ Fabricarea produselor farmaceutice;
✅ Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice;
✅ Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
✅ Industria metalurgică;
✅ Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal;
✅ Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;
✅ Fabricarea echipamentelor electrice;
✅ Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente;
✅ Fabricarea autovehiculelor de transport rutier;
✅ Fabricarea altor mijloace de transport;
✅ Fabricarea de mobilă;
✅ Alte activități industriale;
✅ Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor;
✅ Construcții de clădiri;
✅ Lucrări de geniu civil;
✅ Lucrări speciale de construcții;
✅ Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor;
✅ Transporturi terestre și transporturi prin conducte;
✅ Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi;
✅ Activități de poștă și de curier;
✅ Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
✅ Restaurante și alte activități de servicii de alimentație.

Verifică ghidul solicitantului aferent programului POC 4.1.1 Investiții în activități productive publicat pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Consultanță POC 4.1.1 Investiții în activități productive

Transparență

POC 4.1.1 Investiții în activități productive

Întregul proces este transparent. Solicită o ofertă personalizată pentru serviciile necesare pentru programul POC 4.1.1 Investiții în activități productive.

Solicită consultanță

POC 4.1.1 Investiți în activități productive

Despre Academia de Finanțare

De ce să alegi Academia de Finanțare pentru a accesa POC 4.1.1 Investiții în activități productive.

Consultanta Start Up Nation 2022 - Academia de Finantare

Academia de Finanțare este o platformă dedicată accesării fondurilor nerambursabile europene și naționale.

Serviciile oferite de noi sunt:

Echipa de consultanță din cadrul Academiei de Finanțare are o experiență de peste 16 ani în pregătirea și implementarea unor proiecte finanțate prin intermediul:

 • SAPARD 2006;
 • Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – prezent;
 • Programul Operațional Regional;
 • Programul Operațional de Competitivitate;
 • Programul Comerț Servicii;
 • Programul Microindustrializare;
 • Programul Start Up Nation edițiile 1 și 2;
 • Granturi pentru firmele afectate de Covid;
 • Granturi pentru Horeca.

Acum poți solicita 

Consultanță POC 4.1.1 Investiții în activități productive

Programează o discuție și solicită informații pentru a accesa programul POC 4.1.1 Investiții în activități productive.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest