Contractul de finanțare: Ce drepturi și obligații are beneficiarul de fonduri europene

Contractul de finanțare reprezintă un document juridic ce reglementează drepturile și obligațiile finanțatorului și beneficiarului unei finanțări nerambursabile. Durata contractului de finanțare acoperă atât perioada de implementare a proiectului, cât și perioada de monitorizare a investiției. 

Antreprenorii ale căror proiecte au fost aprobate în cadrul etapei de evaluare vor semna contracte de finanțare și vor putea demara implementarea proiectului. Cu excepția serviciilor de consultanță, cheltuielile făcute înainte de semnarea contractului de finanțare nu sunt eligibile și nu vor putea fi decontate din fonduri nerambursabile. 

Fiecare finanțator utilizează un model propriu al contractului de finanțare, care poate diferi ca formă, structură sau conținut. 

Documentul este disponibil pentru consultare încă din momentul publicării ghidului solicitantului, astfel că solicitanții de fonduri nerambursabile îl pot studia înainte de a depune proiectul. Clauzele contractului de finanțare nu sunt negociabile. 

Principalele obligații ale beneficiarului sunt următoarele:

 • să creeze noile locuri de muncă asumate și să le păstreze pentru întreaga perioadă de monitorizare a investiției;
 • să achiziționeze bunuri, servicii sau lucrări doar în urma parcurgerii unor proceduri de achiziții impuse de către finanțator;
 • să încheie o poliță de asigurare pentru bunurile achiziționate pentru întreaga perioadă de monitorizare a investiției;
 • să păstreze documentele proiectului;
 • să nu schimbe destinația bunurilor achiziționate prin proiect;
 • să permită accesul finanțatorului la locul de implementare, dar și la documentele contabile;
 • să solicite acordul finanțatorului pentru modificări ale proiectului ce vizează schimbarea acționariatului, schimbarea locului de implementare al proiectului, etc.

Principalele obligații ale finanțatorului sunt următoarele:

Finanțatorul are, la rândul său, o serie de obligații față de beneficiar:

 • în primul rând, finanțatorul va achita ajutorul financiar nerambursabil ce i se cuvine beneficiarului, dacă toate procedurile au fost respectate;
 • finanțatorul va monitoriza respectarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare atât în perioada de implementare, cât și în etapa de monitorizare a investiției. 

Totuși, beneficiarul investiției este liber să dispună de afacerea sa, astfel că poate lua decizii în privința:

 • deschiderii unor noi puncte de lucru;
 • autorizarea unor coduri CAEN noi;
 • încheierea de parteneriate.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This