Cum poți accesa până la 100.000 de euro pentru noi întreprinderi sociale

Persoanele interesate de lansarea unei întreprinderi sociale pot obține, prin intermediul fondurilor europene nerambursabile, un ajutor financiar de până la 100.000 de euro. Pentru aceasta, ei vor trebui să urmeze cursuri de formare profesională, să angajeze cel puțin două persoane și să mențină noile locuri de muncă pentru o perioadă de cel puțin șase luni.  

În data de 11 septembrie 2019, Ministerul Fondurilor Europene a publicat lista proiectelor aprobate pentru finanțare prin intermediul cărora persoanele interesate de lansarea unor afaceri sociale pot obține un ajutor financiar nerambursabil de până la 100.000 de euro.

Sunt eligibile pentru acest tip de finanțare persoanele cu domiciliul și reședința în mediul urban sau rural din toată țara, mai puțin în regiunea București-Ilfov și care se obligă să creeze întreprinderi sociale și să creeze noi locuri de muncă. 

1. Urmărește lista administratorilor de grant ce au fost selectate pentru finanțare

La jumătatea lunii septembrie, Ministerul Fondurilor Europene a publicat lista proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul Programului Operațional pentru Capital Uman (POCU), axa prioritară 4, respectiv Obiectivul Specific Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

Prin intermediul acestei linii de finanțare au fost aprobate 178 de proiecte cu un punctaj mai mare de 70 de puncte, dintre care 116 au intrat deja în procesul de contractare. Beneficiarii acestor proiecte, numiți administratori de grant, vor derula activitățile prin intermediul cărora se vor aloca finanțări nerambursabile de până la 100.000 de euro pentru înființarea de noi întreprinderi sociale. 

Lista administratorilor de grant acceptați la finanțare este disponibilă aici

2. Urmărește anunțurile privind selectarea persoanelor din grupul țintă. 

După semnarea contractelor de finanțare, administratorii de granturi sunt obligați să demareze activități de informare cu privire la activitățile derulate și să selecteze persoanele din grupul țintă.

Conform ghidului solicitantului, în cadrul fiecărui proiect trebuie să fie selectate cel puțin 60 de persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale. 

Sunt eligibile pentru participarea la aceste activități persoanele cu domiciliul sau reședința în mediul urban sau rural din toată țara, mai puțin cele din regiunea București-Ilfov.

3. Participarea la un curs de antreprenoriat social

După selectarea grupului țintă, administratorii de granturi vor organiza programe de formare profesională pentru:

 • Antreprenor în economia socială, cod COR 112032;
 • Manager de întreprindere socială, cod COR 112036.

Cel puțin 90% dintre persoanele înscrise la începerea acestor cursuri trebuie să le finalizeze și să promoveze examenul final. 

Pe lângă aceste cursuri pot fi organizate alte activități de formare profesională (cursuri de perfecționare, specializare în domenii relevante pentru antreprenoriatul social), justificate prin certificate de absolvire.

4. Întocmirea unui plan de afaceri în domeniul economiei sociale

La finalul cursurilor, administratorii de granturi vor organiza un concurs de idei de afaceri, urmând să fie selectate pentru finanțare cel puțin zece planuri de afaceri dintre cele prezentate. De asemenea, vor fi selectate câteva planuri de afaceri suplimentare în cadrul unei listă de rezervă.

Planurile de afaceri pot fi întocmite individual sau în echipă. 

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu în care vor fi cel puțin:

 • un reprezentant al sectorului economiei sociale;
 • un reprezentant al mediului de afaceri local din regiunea/regiunile de implementare;
 • un reprezentant al instituțiilor financiare bancare sau nonbancare din regiunea/regiunile de implementare.

Administratorii de granturi vor avea libertatea de a impune propria structură a planului de afaceri, însă vor fi urmărite cel puțin secțiunile din acest document.

5. Semnarea contractului de finanțare

După aprobarea planurilor de afaceri, participanții la cursurile de antreprenoriat social vor semna contracte de subvenție prin intermediul cărora vor putea obține, în perioada următoare, o sumă de până la 100.000 de euro.

Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.

6. Înființarea întreprinderilor sociale

După semnarea contractului de subvenție, antreprenorii trebuie să înființeze o întreprindere socială din lista celor eligibile:

 • societăţi cooperative de gradul I;
 • cooperative de credit;
 • asociaţii şi fundaţii;
 • case de ajutor reciproc ale salariaţilor;
 • case de ajutor reciproc ale pensionarilor;
 • societăţi agricole;
 • orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înfiinţare şi funcţionare demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop social;
 • federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.

Întreprinderile pot avea sediul și punctele de lucru în cele șapte regiuni de dezvoltare (fără București – Ilfov):

 • în mediul rural;
 • în mediul urban.

O întreprindere socială nou înființată trebuie să fie formată din minimum cinci persoane, dintre care minimum două persoane trebuie să aibă statut de angajat. Restul persoanelor care formează entitatea de economie socială pot fi membri, voluntari, beneficiari ai serviciilor sau produselor furnizate de entitățile de economie socială.

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea în termen de patru luni de la semnarea contractului de subvenție a unui atestat de întreprindere socială, în conformitate cu Legea 219/2015 privind economia socială.

7. Implementarea planurilor de afaceri

Prin intermediul acestei finanțări administratorii de granturi au posibilitatea de a acorda un ajutor financiar nerambursabil de până la 100.000 de euro fiecărui plan de afaceri aprobat spre finanțare. 

Indiferent de valoarea planului de afaceri, ajutorul nerambursabil se acordă în cel mult trei tranșe, conform prevederilor din planul de afaceri aprobat spre finanțare:

 • prima tranșă va reprezenta cel mult 50% din total;
 • poate plățile se vor efectua în cel mult 18 luni de la semnarea contractului de subvenție.

8. Crearea de noi locuri de muncă

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, în termen de trei luni de la semnarea contractului de subvenție, următorul număr de persoane:

 • min 2 angajați – pentru un ajutor de până la 55.000 de euro;
 • min 3 angajați – pentru un ajutor de la 55.000 la 70.000 de euro;
 • min 4 angajați – pentru un ajutor de la 70.000 la 85.000 de euro;
 • min 5 angajați – pentru un ajutor de la 85.000 la 100.000 de euro;

9. Monitorizarea planului de afaceri

După înființare, întreprinderile sociale nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care șase luni după încasarea ultimei tranșe a ajutorului financiar nerambursabil.

În această perioadă de șase luni, întreprinderea socială trebuie să mențină noile locuri de muncă nou create prin implementarea proiectului. 

10. Alte reguli pentru înființarea unei întreprinderi sociale

Întreprinderile sociale, spre deosebire de societățile comerciale, nu au posibilitatea de a urmări obținerea de profit. Astfel, surplusul financiar obținut pe durata unui an trebuie să fie alocat pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor. 

Aceste întreprinderi contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, inclusiv prin implicarea unor persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile în activităţi cu caracter social şi economic, facilitând accesul tuturor la resursele şi serviciile comunităţii.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This