Cum poți începe o activitate de consultanță

În cadrul acestui seminar live am discutat despre pașii pe care trebuie să îi parcurgi  pentru demararea unei activități independente de consultanță în accesarea fondurilor nerambursabile. Sunt prezentate succint cunoștințele și aptitudinile cerute, precum și calificările necesare unui consultant debutant.

Această activitate poate demara ca o activitate part-time,  însă poți lucra drept un colaborator al unei firme de consultanță sau în domenii de activitate în care are deja expertiză dovedită. 

După primul an de activitate, acest domeniu îți oferă perspective reale de dezvoltare în cadrul unei echipe de consultanță sau ca un specialist independent. 

Profesia de consultant nu este nici pe departe atât de reglementată pe cât sunt cele de contabil sau auditor financiar, spre exemplu.

Dacă aceștia dispun de corpuri profesionale dedicate, iar desfășurarea activității este condiționată de înscrierea în cadrul acestora, nu același lucru se poate spune despre consultanții pentru accesarea fondurilor nerambursabile.

Cursurile online, dar și articolele și celelalte resurse disponibile în cadrul Academiei de Finanțare oferă imaginea de ansamblu de care un consultant debutant are nevoie.

 

Cele mai importante informații pe care un consultant trebuie să le cunoască pentru a întocmi în mod corect documentația necesară accesării fondurilor nerambursabile:

Noțiuni economice

 • Cel care realizează prognozele economice în cadrul proiectului trebuie să fie familiarizat cu termeni economico-financiari de bază.

Noțiuni contabile

 • Realizarea planului de afaceri necesită colectarea unor informații din contabilitatea beneficiarului.

Noțiuni fiscale

 • Orice afacere datorează impozite și taxe pe durata sa de funcționare.

Noțiuni de marketing

 • Planul de afaceri necesită informații privind felul în care consumatorii percep produsul sau serviciul oferit în comparație cu cele existente în prezent pe piață.

Noțiuni de dreptul muncii 

 • Orice proiect finanțat prin intermediul fondurilor nerambursabile europene sau naționale necesită crearea de noi locuri de muncă.

Noțiuni tehnologice

 • De cele mai multe ori, informațiile tehnologice se obțin de la specialiști din exteriorul firmei de consultanță.

 

Cele mai importante formulare (documente absolut necesare în activitatea de consultanță) sunt următoarele:

Actul constitutiv

 • Este un document obligatoriu la înființarea unei societăți comerciale la Oficiul Registrului Comerțului.

Chestionarul de consultanță

 • Chestionarul de consultanță este un formular ce grupează întrebările pe care un consultant trebuie să le adreseze unui potențial solicitant de fonduri nerambursabile pentru a stabili eligibilitatea proiectului.

Oferta de consultanță

 • Oferta de consultanță va cuprinde serviciile pentru întocmirea documentației, depunerea proiectului și implementarea planului de afaceri.

Contractul de consultanță

 • După ce oferta de consultanță este discutată, negociată și acceptată, cele două părți vor semna un contract de consultanță care va stabili care sunt serviciile prestate, dar și care este contravaloarea acestora.

Machete de lucru

 • După semnarea contractului, firma de consultanță trebuie să întocmească bugetul investiției și planul de afaceri, să realizeze prognozele economice și să supravegheze implementarea proiectului după aprobarea sa.

 

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This