Cum se realizează prognoza veniturilor în cadrul unui proiect

Prognoza veniturilor reprezintă una dintre componentele esențiale ale unui plan de afaceri, indiferent dacă sursa de finanțare a investiției propuse o constituie sursele proprii, creditele bancare, fondurile nerambursabile europene sau naționale.

Acest capitol al planului de afaceri prezintă veniturile potențiale pe care afacerea le poate genera în perioada următoare (numită perioadă de monitorizare a investiției), asigurând buna funcționare a obiectivului după ce implementare proiectului este încheiată. Tocmai de aceea, prognoza veniturilor trebuie să fie foarte bine fundamentată, prezentându-se în detaliu ipotezele care au stat la baza realizării estimărilor finale.

Iată cum se realizează prognoza veniturilor

Pentru a realiza prognoza veniturilor în cadrul unui plan de afaceri va trebui să urmărim următorii pași:

 • identificarea tuturor veniturilor pe care societatea le va obține ca urmare a implementării proiectului de investiții;
 • stabilirea capacității teoretice de vânzare;
 • stabilirea coeficientului de utilizare a capacității teoretice;
 • stabilirea capacității efective de vânzare;
 • stabilirea prețurilor de vânzare;
 • stabilirea sezonalității activității desfășurate.

1. Identificarea veniturilor pe care societatea le va obține

Primul pas pentru a realiza prognoza veniturilor în cadrul unui proiect îl reprezintă identificarea surselor din care societatea va obține încasări după ce investiția este realizată.

În cadrul proiectului, societatea va putea obține încasări din vânzarea de bunuri sau servicii, conform codului CAEN pe care își propune să le desfășoare.

Atunci când vorbim de proiectele finanțate din fonduri nerambursabile, indiferent că sunt europene sau naționale, societatea trebuie să își propună, în cele mai multe cazuri, o singură activitate, respectiv un singur cod CAEN.

În cazul proiectelor finanțate din fonduri proprii sau credite bancare, această restricție nu există, astfel că, cel puțin teoretic, pot exista mai multe activități desfășurate și prin urmare mai multe surse de venituri.

Chiar și în cadrul unui singur cod CAEN societatea își poate diversifica activitatea şi sursele de venituri.

Spre exemplu, în cadrul codului CAEN 1812 – Alte activități de tipărire, o societate poate realiza doar cărți de vizită sau își poate extinde activitatea, tipărind de reviste, afișe, agende și calendare, etc. Toate acestea vor fi surse de încasări pentru societate de care va trebui să ținem cont pentru a realiza prognoza veniturilor.

2. Stabilirea capacității teoretice de vânzare

Capacitatea teoretică sau capacitatea maximă de vânzare este stabilită luând în considerare datele tehnice ale echipamentelor ce vor fi achiziționate, știind că nu vom putea produce mai mult decât capacitatea maximă a utilajului pe care îl folosim.

Această informație este foarte importantă, întrucât valoarea nu va putea fi depășită niciodată în anii de prognoză ai afacerii.

Capacitatea maximă de vânzare este stabilită pe baza următoarelor date:

 • oferta tehnică a echipamentelor propuse spre achiziție;
 • informațiile furnizate de către inginerul tehnolog care a proiectat fluxul tehnologic.

 

3. Gradul de utilizare a capacității maxime de producție

Cu toate că la pasul anterior am prezentat capacitatea maximă (teoretică) de producție, trebuie reținut faptul că o afacere, în condiții normale de piață, nu va utiliza niciodată 100% fluxul tehnologic.

Capacitatea maximă de producție va fi utilizată într-un procent dependent de mai multe variabile:

 • cota de piață deținută de către societate. O afacere debutantă nu va avea o cotă de piață relevantă, iar producția pe stoc, fără a reuși vânzarea produselor obținute, nu este o decizie bună.
 • specializarea personalului. Atunci când începi o afacere nouă și achiziționezi o linie de producție nouă, este necesar să angajezi, de asemenea, personal nou. Va exista întotdeauna o anumită perioadă de timp până când noii angajați vor fi instruiți și vor da randament maxim;
 • atunci când realizezi prognoze economice pentru o perioadă mai îndelungată, va trebui să iei în considerare o creștere constantă de la un an la altul, astfel încât producția maximă teoretică să fie atinsă abia după mai mulți ani. Astfel, vei estima o cifră de afaceri mai mică în primul an de prognoză, tocmai pentru a-ți păstra o marjă de creștere pentru ceilalți ani.

Pentru a da câteva exemple, va trebui să ținem cont de specificul activității desfășurate:

 • în cazul unei activități de producție, gradul de utilizare al capacității teoretice este cuprins între 60% și 80% pentru primul an de activitate;
 • în cazul unei pensiuni turistice, gradul de utilizare al capacității teoretice se numește grad de ocupare și poate fi, în funcție de sezonalitate și potențialul turistic al zonei, cuprins între 40% și 60% pentru primul an de activitate.

4. Stabilirea prețurilor de vânzare

După ce capacitatea efectivă de vânzare a fost stabilită, următorul pas îl reprezintă estimarea prețurilor de vânzare pentru produsele sau serviciile societății.

Prețurile de vânzare trebuie să fie realiste, stabilite în urma unei analize a pieței de profil și a concurenței existente la acel moment. De asemenea, este important ca prețurile să reflecte nivelul de calitate al produselor societății.

Conținut premium

Următoarele secțiuni ale acestui articol pot fi citite doar de către abonații premium ai site-ului nostru. Absolvenții cursurilor organizate de Academia de Finanțare au acces gratuit nelimitat la toate secțiunile și materialele premium din site, după crearea unui cont de utilizator.

Conținut premium

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This