fbpx
Disponibil exclusiv online

Curs Analiza financiară a proiectelor de investiții

Învață să generezi și să analizezi situații financiare în proiectele finanțate din fonduri europene și naționale nerambursabile.

De ce să participi la curs

Curs analiza financiară a proiectelor de investiții

Organizațiile care intenționează să acceseze fonduri europene nerambursabile trebuie să aibă o situație financiară solidă. Pentru implementarea proiectelor, societățile vor accesa credite bancare destinate cofinanțării, vor derula proiecte de investiții pe termen mediu și lung. De aceea, stabilitatea economico-financiară a organizației este esențială.

În cadrul acestui curs analiza financiară a proiectelor de investiții vom analiza situațiile financiare încheiate ale companiei (bilanț, cont de profit și pierdere, balanțe de verificare) și vom calcula principalii indicatori economico-financiari utilizați pentru aprecierea performanței și poziției financiare a societății. 

Ce primești în urma participării la cursul online

Curs Analiza financiară a proiectelor de investiții

9 tutoriale video

1 studiu de caz real

Aplicații pentru analiza situațiilor financiare și a indicatorilor financiari

curs analiza financiară a proiectelor de investiții indicatori financiari
cei mai importanți

Indicatori economico-financiari ai companiei

Indicatori de eficiență

Indicatori de lichiditate

Indicatori de solvabilitate

Indicatori de profitabilitate

Indicatori de risc și îndatorare

Alti indicatori financiari

Cui îi recomandăm participarea la

Curs analiză financiară a proiectelor de investiții

Recomandăm participarea la acest curs online următoarelor persoane:

consultant curs analiza financiară a proiectelor de investiții

Consultant

Consultanții în accesarea fondurilor europene analizează situațiile financiare ale companiilor și întocmesc, pe baza acestora, previziuni economice pentru perioada de implementare și monitorizare.

analist financiar curs analiza financiară a proiectelor de investiții

Analist financiar

Analiștii financiari urmăresc indictorii economico-financiari ai societăților pentru fundamentarea deciziilor de creditare a proiectelor finanțate prin intermediul fondurilor nerambursabile.

antreprenor curs analiza financiară a proiectelor de investiții

Antreprenor

Antreprenorii au nevoie de un mecanism facil de a înțelege felul în care afacerea lor evoluează în timp pentru a-și fundamenta deciziile  de investiții, creditare sau accesare a fondurilor nerambursabile.

Primești acces la

Aplicații electronice

Primești acces la aplicații electronice pentru analiza situațiilor financiare și generarea indicatorilor economico-financiari relevanți pentru întocmirea documentației necesare obținerii de fonduri europene și naționale nerambursabile.

Înscrie-te acum la curs analiza financiară a proiectelor de investiții desfășurat online în cadrul platformei Academia de Finanțare.

 

Academia de finanțare

Mii de cursanți au avut încredere în noi

Academia de Finanțare este un centru educațional pentru afaceri dedicat înlesnirii accesului micilor afaceri la finanțări nerambursabile din fonduri europene sau naționale. De-a lungul celor 11 ani de când funționăm, mii de cursanți au avut încredere în noi și au participat la cursuri de formare profesională acreditate ANC pentru accesarea fondurilor europene, management de proiect, antreprenoriat sau evaluator de proiecte.

Mulți dintre cursanții noștri au devenit la rândul lor consultanți pentru accesarea de fonduri europene și naționale sau au reușit să-și întocmească singuri întreaga documentație necesară, fără sprijinul unor firme de consultanță.

Materialele disponibile în cadrul platformei Academia de Finanțare sunt unice, create de lectorii cursurilor și se bazează pe studii de caz reale extrase din proiectele întocmite și implementate cu succes în anii precedenți.

Analiza financiară a proiectelor de investiții suport de curs
Structura cursului online

Curs Analiza financiară a proiectelor de investiții

Lecția 1. Noțiuni de bază

În cadrul primei lecții vor fi prezentate noțiunile financiare și contabile de bază necesare parcurgerii cursului online Analiza proiectelor de investiții.

Lecția 2. Bilanțul contabil

În cadrul acestei lecții vom discuta despre structura bilanțului contabil al unei societăți. Vom analiza principalele elemente componente ale bilanțului contabil.

Lecția 3. Contul de profit și pierdere

În cadrul acestei lecții vom prezenta structura și elemenetele componente ale contului de profit și pierdere al unei societăți.

Lecția 4. Fluxul de numerar

În cadrul acestei lecții vom prezenta structura și elemenetele componente ale fluxului de numerar (cash flow). Vom face distincția între fluxul de numerar al proiectului (investiției) și fluxul de numerar al societății.

Lecția 5. Balanța de verificare

În cadrul acestei lecții vom prezenta structura balanței de verificare și corelațiile existente între balanța de verificare – bilanțul contabil-contul de profit și pierdere și fluxul de numerar.

Lecția 6. Indicatorii economico-financiari

În cadrul acestei lecții vom prezenta principalii indicatori economico-financiari ce pot fi calculați pe baza informațiilor preluate din bilanț și contul de profit și pierdere al societății.

Lecția 7. Proiectele finanțate din fonduri europene

În cadrul acestei lecții vom discuta despre specificul proiectelor finanțate din fonduri europene și naționale și cerințele finanțatorului, conform procedurii de implementare.

Lecția 8. Obligațiile asumate în urma implementării proiectului

În cadrul acestei lecții vom discuta despre obligațiile asumate de beneficiarul investiției în etapa de monitorizare / durabilitate a proiectului său.

Lecția 9. Studiu de caz

În cadrul acestei lecții vom realiza analiza financiară a unui proiect de investiții real, finanțat prin interediul fondurilor europene nerambursabile.

Telefon

0758 902 844

Email

academiadefinantare @ gmail.com

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest