fbpx
Disponibil exclusiv online

Curs întocmirea planului de afaceri

Planul de afaceri reprezintă principalul document pe care antreprenorii trebuie să-l întocmească pentru a accesa fonduri europene sau naționale nerambusabile. Învață să întocmești planuri de afaceri de succes, urmărind tutoriale video și studii de caz reale.

De ce să participi la curs

Curs întocmirea planului de afaceri

Planul de afaceri reprezintă elementul central al unui proiect de succes. Pașii necesari întocmirii unui plan de afaceri presupun colectarea informațiilor și documentelor necesare, analiza activității desfășurate de către solicitant în trecut, întocmirea bugetului investiției și realizarea prognozelor economice.

Înscrie-te la cursul online și află cum poți întocmi cu succes planul de afaceri al oricărei afaceri finanțate din fonduri europene sau naționale nerambursabile. 

Acest curs Întocmirea planului de afaceri conține tutoriale video, sinteze, aplicații electronice și studii de caz reale preluate din proiectele implementate cu succes de consultanții Academiei de Finanțare în anii precedenți.

Ce primești în urma participării la cursul online

Curs Întocmirea planului de afaceri

9 tutoriale video

1 studiu de caz real

Aplicații pentru întocmirea planurilor de afaceri

curs Întocmirea planului de afaceri resurse
Curs Întocmirea planului de afaceri

Structura cadru a planului de afaceri

Prezentarea solicitantului

Activitatea curentă a solicitantului

Resurse implicate în realizarea proiectului

Prezentarea proiectului de investiții

Analiza pieței

Analiza riscurilor

Necesitatea finanțării

Întocmirea prognozelor

Cui îi recomandăm participarea la

Curs întocmirea planului de afaceri

Recomandăm participarea la acest curs online următoarelor persoane:

analist financiar curs analiza financiară a proiectelor de investiții

Consultanți

Consultanții experimentați în accesarea fondurilor nerambursabile vor descoperi o abordare unitară în elaborarea planurilor de afaceri, precum și aplicații utile pentru managementul proiectului.

viitori consultanți curs cum întocmim planul de afaceri

Viitori Consultanți

Viitorii consultanți în accesarea fondurilor europene și naționale vor întocmi frecvent planuri de afaceri, prognoze economice și bugete de investiții pentru clienții lor.

contabili

Contabili

Lansarea programelor de finanțare reprezintă o oportuitate pentru contabili și analiștii financiari. Aceștia pot întocmi documentația necesară pentru accesarea fondurilor nerambursabile.

consultant curs analiza financiară a proiectelor de investiții

Studenți

Studenții facultăților de profil economic și tehnic pot alege o carieră în consultanța pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile și au nevoie de informații structurate și studii de caz reale.

antreprenor curs analiza financiară a proiectelor de investiții

Antreprenor

Antreprenorii trebuie să cunoască informațiile privind evoluția în timp a afacerilor pe care le conduc. De asemenea, antreprenorii trebuie să poată analiza indicatorii financiari ai investiției planificate.

ong

Membrii ai ONG-urilor

ONG-urile urmăresc atragerea de finanțări nerambursabile din diverse surse pentru finanțarea activităților curente în care acestea sunt implicate: proiecte culturale, sociale, de mediu, educative.

Primești acces la

Aplicații electronice

Acest curs Întocmirea planului de afaceri conține aplicații electronice cu ajutorul cărora vei putea întocmi cele mai importante secțiuni ale unui plan de afaceri: bugetul investiției, planul financiar al proiectului. prognozele de venituri și cheltuieli, fluxul de numerar al investiției. 

Înscrie-te la curs și învață să generezi planuri de afaceri de succes pentru afacerea ta. 

Academia de finanțare

Mii de cursanți au avut încredere în noi

Academia de Finanțare este un centru educațional pentru afaceri dedicat înlesnirii accesului micilor afaceri la finanțări nerambursabile din fonduri europene sau naționale. De-a lungul celor 11 ani de când funționăm, mii de cursanți au avut încredere în noi și au participat la cursuri de formare profesională acreditate ANC pentru accesarea fondurilor europene, management de proiect, antreprenoriat sau evaluator de proiecte.

Mulți dintre cursanții noștri au devenit la rândul lor consultanți pentru accesarea de fonduri europene și naționale sau au reușit să-și întocmească singuri întreaga documentație necesară, fără sprijinul unor firme de consultanță.

Materialele disponibile în cadrul platformei Academia de Finanțare sunt unice, create de lectorii cursurilor și se bazează pe studii de caz reale extrase din proiectele întocmite și implementate cu succes în anii precedenți.

Curs întocmirea planului de afaceri
Structura cursului online

Curs Întocmirea planului de afaceri

Lecția 1. Colectarea informațiilor și documentelor necesare

În cadrul primei lecții vor fi prezentate informațiile și documentele necesare pentru întocmirea planului de afaceri și generarea prognozelor economice.

Lecția 2. Prezentarea datelor generale ale proiectului

În cadrul acestei lecții vor fi prezentate informațiile generale privind solicitantul de fonduri nerambursabile și proiectul de investiții pe care acesta în depune în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile.

Lecția 3. Prezentarea activității curente

În cadrul acestei lecții vom discuta despre activitatea curentă a solicitantului și elementele pe care planul de afaceri trebuie să le conțină: evoluția afacerii, dotarea cu mijloace fixe și obiecte de inventar, spațiile de lucru utilizate, resursele umane din cadrul societății.

Lecția 4. Întocmirea bugetului

În cadrul acestei lecții vom prezenta întocmirea bugetului investiției, ținând cont de prevederile ghidului solicitantului: cheltuieli eligibile și neeligibile, ajutorul financiar și contribuția proprie. 

Lecția 5. Analiza pieței

În cadrul acestei lecții vom prezenta piața în care solicitantul își desfășoară activitatea: prdusele sau serviciile obținute prin interediul proiectului, potențialii clienți și furnizori, analiza concurenților, prețurile potențiale de vânzare, politica de marketing aplicată.

Lecția 6. Justificarea necesității proiectului

În cadrul acestei lecții vom prezenta necesitaeta și oportunitatea realizării proiectului prin intermediul fondurilor europene nerambursabile. Acest capitol al planului de afaceri trebuei să evidențieze beneficiile pe care proiectul le va genera pentru firmă sau pentru comunitatea în care acesta se va implementa.

Lecția 7. Realizarea prognozelor economice

În cadrul acestei lecții vom discuta despre prognozele economice necesare încadrul oricărui proiect de investiții. Va fi evidențială evoluția cifrei de afaceri și a cheltuielilor implicate în procesul de producție.

Lecția 8. Sustenabilitatea proiectului

În cadrul acestei lecții vom discuta despre felul în care proiectul îşi va atinge obiectivele formulate. De asemenea, va fi descris modul în care va reacţiona societatea la eventualele mişcări de pe piaţă.

Lecția 9. Studiu de caz

În cadrul acestei lecții vom prezenta un plan de afaceri real, finanțat prin interediul fondurilor europene nerambursabile.

Telefon

0758 902 844

Email

academiadefinantare @ gmail.com

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest