afis incasarea ajutorului financiar nerambursabil

Încasarea ajutorului financiar nerambursabil

Curs disponibil doar abonaților

8 lecții video

Materiale disponibile online

BENEFICII

Programele de finanțare din fonduri nerambursabile, fie europene, fie naționale, au reguli diferite privind acordarea ajutorului financiar nerambursabil, după aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare. 

În timp ce unele programe de finanțare acordă avans, altele condiționează plata ajutorului financiar nerambursabil de efectuarea în prealabil a cheltuielilor eligibile. Astfel, ajutorul reprezintă o rambursare totală sau parțială a cheltuielilor efectuate de către beneficiar din fonduri proprii și/sau credite bancare. 

În cadrul acestui curs sunt prezentate procedurile de plată a ajutorului nerambursabil, documentele justificative și formularele specifice.

CUPRINS

Materialele cursului
Lecția 1: Reguli de eligibilitate privind cheltuielile
Lecția 2: Documente justificative privind plata și îndeplinirea contractului cu furnizorul
Lecția 3: Cererea de prefinanțare
Lecția 4: Cererea de plată
Lecția 5: Cererea de rambursare
Lecția 6: Formulare necesare încasării ajutorului financiar nerambursabil
Lecția 7: Păstrarea documentelor. Control și audit
Lecția 8: Decizia de reziliere a contractului de finanțare

MATERIALELE CURSULUI

b

Suport de curs cu 25 de pagini A4

b

8 lecții video

b

Formulare editabile

b

Aplicații practice

coperta incasarea ajutorului financiar nerambursabil

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest