afis indeplinirea conditiilor de eligibilitate

Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate

Curs disponibil doar abonaților

8 lecții video

Materiale disponibile online

BENEFICII

Solicitanților de fonduri nerambursabile europene sau naționale li se cere respectarea condițiilor de eligibilitate, conform prevederilor din cadrul procedurilor publicate de către fianțator. 

Condițiile speciale de eligibilitate se referă, printre altele, la lipsa datoriilor către bugetul general sau bugetele locale, încadrarea companiei în anumite limite privind numărul de salariați, activele totale sau cifra de afaceri, dar și capacitatea financiară a solicitantului de a contribui la implementarea priectului.

În cadrul acestui curs sunt detaliate cele mai importante criterii de eligibilitate, fiecare lecție video concentrându-se asupra unei teme.

CUPRINS

Materialele cursului
Lecția 1: Categorii de solicitanți eligibili în cadrul programelor de finanțare
Lecția 2: Criteriile de eligibilitate pentru firme debutante și firme cu istoric
Lecția 3: Încadrarea întreprinderii în categoria IMM
Lecția 4: Respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis
Lecția 5: Lipsa datoriilor la bugetul general și bugetele locale
Lecția 6: Neîncadrarea în categoria firmelor în dificultate
Lecția 7: Cofinanțarea privată
Lecția 8: Evitarea condițiilor artificiale

MATERIALELE CURSULUI

b

Suport de curs cu 25 de pagini A4

b

8 lecții video

b

Formulare editabile

b

Aplicații practice

suport de curs indeplinirea conditiilor de eligibilitate

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest