fbpx
curs online intocmirea devizului general si a devizelor pe obiect

Curs online Întocmirea devizului general și a devizelor pe obiect

Curs disponibil doar abonaților

11 lecții video

Materiale disponibile online

BENEFICII

Devizul general, devizele pe obiect și devizele financiare sunt solicitate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri publice, dar și în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile europene și naționale. 

Cursul prezintă informațiile teoretice necesare conform HG 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Cursanții pot urmări, în cadrul tutorialelor video, un exemplu practic pentru parcurgerea pașilor necesari întocmirii devizului general, a devizelor pe obiect și a devizelor financiare.

Sunt oferite ca model formulare utile, exemple practice și aplicații care generează automat documentația tehnico-economică, conform ipotezelor de lucru prestabilite.

CUPRINS

Materialele cursului
Lecția 1: Care sunt documentațiile tehnico-economice solicitate?
Lecția 2: Când este necesară întocmirea documentației tehnico-economice?
Lecția 3: Lucrările de construcții-montaj
Lecția 4: Echipamente cu montaj și echipamente fără montaj
Lecția 5: Dotări
Lecția 6: Active necorporale
Lecția 7: Structura și conținutul devizului pe obiect
Lecția 8: Structura și conținutul devizelor financiare
Lecția 9: Structura și conținutul devizului general
Lecția 10: Asemănări și deosebiri între devizul general și bugetul indicativ al investiției
Lecția 11: Diagrama Gantt. Eșalonarea investiției în perida de implementare

MATERIALELE CURSULUI

b

Suport de curs cu 25 de pagini A4

b

11 lecții video

b

Legislație utilă

b

Aplicații practice

b

Machetă de lucru

suport de curs intocmirea devizului general si a devizelor pe obiect

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest