Curs Manager proiect

curs online Acreditat ANC

i

Seminarii live în perioada

i

Zeci de resurse disponibile în contul personal

Reluarea cursurilor gratuit, oricând în viitor

Certificat recunoscut ANC pentru absolvenții de studii superioare

Instrumente utile în managementul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

650,00 lei

Seminarii live

cursuri online

lecții video

Pagini suport de curs

CUM SA DEZVOLTI O AFACERE ONLINE DE SUCCES Curs UNIC de Marketing și Vânzări Curs Manager proiect – BENEFICII:

– Suport de curs transmis gratuit prin curier, oriunde în România;

– Poți relua cursul gratuit oricând în viitor;

– Materialele sunt actualizate periodic și sunt disponibile în contul personal.

Curs Manager proiect. Programul seminariilor live

curs manager proiect acreditat ANC

Acest curs Manager proiect se desfășoară live, în sistem online, prin intermediul platformei ZOOM, pe durata a 7 zile / 3 săptămâni, între orele 17:30 – 20:30.

Platforma online permite interacțiunea cursanților și a lectorului, analiza și interpretarea documentelor și materialelor prezentate.

Suplimentar, participanții acestui curs Manager proiect primesc acces nelimitat la 3 cursuri online cu peste 40 de tutoriale video disponibile în cadrul platformei.

Cursanții au acces continuu la materialele din contul personal pentru curs Manager proiect și pot relua participarea la seminariile live sau lecțiile video din cadrul platformei ori de câte ori este necesar în viitor.

Învață să planifici și să implementezi cu succes proiecte cu finanțare nerambursabilă

Curs Manager proiect, acreditat ANC, este un program de instruire dedicat persoanelor implicate în pregătirea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă din fonduri europene sau naționale.

Scopul urmărit în cadrul acestui curs Manager proiect este acela de a familiariza cursanții cu cerințele unui proiect, parcurgând etapele de pregătire și implementare. Se vor urmări activitățile de documentare în vederea realizării proiectului, de bugetare a cheltuielilor ținând cont de cerințele finanțatorului, precum și de planificarea resurselor umane, financiare, materiale, informaționale și de timp alocate proiectului.

De asemenea, participanții la curs Manager proiect online vor primi machete de lucru și aplicații practice pentru toate etapele pregătirii proiectului, precum: bugetul investiției, planul financiar, diagrama Gantt, prognoza veniturilor și cheltuielilor, fluxul de numerar, bilanțul și contul de profit și pierdere prognozate.

Aplicațiile și discuțiile din timpul cursului vor fi bazate pe studii de caz reale, formate din cereri de finanțare și planuri de afaceri implementate cu succes în perioada anterioară.

Certificatul de absolvire eliberat în urma promovării examenului final ANC este recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

Curs Manager proiect. Module incluse în această ofertă:

Înscrie-te la curs Manager proiect online și primești acces nelimitat la un pachet de 3 cursuri cu peste 40 de tutoriale video și alte materiale utile.

curs manager proiect acreditat ANC diplomă recunoscută

Curs 1:

Curs Manager proiect

Acest curs Manager proiect prezintă etapele pregătirii și imolementării cu succes a unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile europene sau națioanle.

În urma promovării examenului final, cursanții vor primi un certificat de absolvire recunoscut ANC.

17 lecții video

i

+160 pagini A5

curs manager proiect instrumente utile

Curs 2:

Instrumente utile în managementul de proiect

În cadrul acestui curs sunt prezentate 30 de instrumente utile în managementul de proiect, atât în etapa de pregătire, cât și în cea de implementare. Modulul face parte din curs Manager proiect acreditat ANC.

Sunt oferite ca model machete de lucru excel pentru generarea aplicațiilor prezentate în cadrul cursului.

30 lecții video

i

+60 pagini A5

curs manager proiect întocmire plan de afaceri

Curs 3:

Structura planului de afaceri

În cadrul acestui curs este prezentată structura-cadru a unui plan de afaceri. Sunt detaliate aspectele privind istoricul societății, prezentarea proiectului de investiții, realizarea prognozelor economice pentru perioada de monitorizare. Acest modul este cuprins în curs Manager proiect online.

Cursanții pot consulta modele de planuri de afaceri.

13 lecții video

i

+45 pagini A4

Vezi și alte cursuri online organizate de Academia de Finanțare.

Curs Manager proiect. Începe ACUM

Prinde Reducerea, Preț Exclusiv

650,00 lei

Cui se adresează acest curs Manager proiect:

Managerilor de proiect debutanți.

Managerilor de proiect cu experiență medie.

Consultanților în accesarea fondurilor nerambursabile europene sau naționale.

Persoanelor care doresc să-și clarifice etapele și activitățile parcurse de un proiect.

Managerilor implicați în proiecte publice de investiții.

Managerilor de proiect care au nevoie de acreditare ANC pentru proiectele pe care le derulează.

Profesioniștilor din alte domenii de activitate care doresc să se implice în proiecte cu finanțare nerambursabilă.

coding isometric 02

Curs Manager proiect

Documentarea proiectului

 • analiza contextului în care proiectul se va pregăti și implementa;
 • analiza factorilor interesați interni și externi;
 • analiza nevoilor și necesităților;
 • obținerea sprijinului pentru realizarea proiectului;
 • Analiza riscurilor interne și externe;
 • analiza punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităților și a amenințărilor.

Curs Manager proiect

Pregătirea proiectului

 • stabilirea scopului proiectului;
 • stabilirea obiectivelor generale și a obiectivelor specifice;
 • planificarea resurselor umane, materiale, financiare, informaționale și de timp;
 • întocmirea diagramei Gantt a proiectului;
 • întocmirea bugetului proiectului și încadrarea cheltuielilor eligibile și neeligibile;
 • întocmirea graficului WBS;
 • Analiza drumului critic.
coding isometric 03
coding isometric 04

Curs Manager proiect

Implementarea proiectului

 • Recrutarea personalului din surse interne și surse externe organizației;
 • Criterii de selecție a personalului;
 • Procurarea resurselor materiale necesare implementării proiectului cu respectarea procedurior de achiziție ale finanțatorului, dar și cu încadrarea în bugetul aprobat;
 • Managementul riscurilor în cadrul proiectului;
 • Instrumente și tehnici de control a calității;
 • Protecția informațiilor și stocarea documentelor.

Curs Manager proiect

Monitorizarea proiectului

 • Respectarea obligațiilor asumate pe întreaga durată de monitorizare a investiției;
 • Raportările către finanțator;
 • Măsuri de îmbunătățire a calității proiectului;
 • Analiza performanței echipei de proiect.
coding isometric 05

Curs Manager proiect. Înscrie-te ACUM

Prinde Reducerea, Preț Exclusiv

650,00 lei

Curs Manager proiect: Structura

Acest curs Manager proiect este structurat astfel încât să ofere participanților bagajul optim de cunoștințe, dar și instrumentele practice pentru întocmirea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile.

Mai jos sunt listate cele mai importate teme ale acestui curs Manager proiect:

N

Analiza contextului

N

Scopul proiectului

N

Obiective generale

N

Obiective specifice

N

Activitățile proiectului

N

Resursele proiectului

N

Cheltuieli eligibile și neeligibile

N

Bugetul investiției

N

Cerințele finanțatorului

N

Managementul riscurilor

N

Asigurarea resurselor

N

Managementul financiar

N

Managementul calității

N

Analiza rezultatelor

N

Roluri și responsabilități

N

Analiza temelor orizontale

N

Informare și publicitate

N

Contractul de finanțare

N

Instrumente practice

N

Întocmirea raportărilor

N

Strategii de succes

Curs Manager proiect: Livrarea materialelor prin curier

După înscrierea la curs Manager proiect, materialele cursului și aplicațiile utilizate în cadrul cursului sunt disponibile pentru descărcare din contul personal, însă acestea sunt transmise gratuit prin curier, oriunde în România.

N

Suport de curs +200 pagini A5

N

Caiet de aplicații practice

N

Materiale promoționale

curs manager proiect suport de curs livrat gratuit

Curs manager proiect. Înscrie-te ACUM

Prinde Reducerea, Preț Exclusiv

650,00 lei

Despre Academia De Finanțare

Academia de Finanțare este o platformă educațională unică în România care vine în sprijinul antreprenorilor prin conținut practic și de calitate privind dezvoltarea afacerilor prin accesarea fondurilor nerambursabile europene și naționale.

Cursurile online dezvoltate în cadrul Academiei de Finanțare vizează toate aspectele întocmirii planului de afaceri și implementării cu succes a proiectului de investiții.

Materialele prezentate sunt preluate din proiecte reale, întocmite și implementate cu succes în ediții anterioare de finanțare, atât din fonduri europene, cât și naționale.

Curs Manager proiect: Certificat de absolvire recunoscut ANC

La finalul acestui curs manager proiect se va organiza un examen online, în urma căruia absolvenții vor primi un certificat acreditat ANC, recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației pentru ocupația Manager proiect – cod COR 242101.

Certirficat de absolvire ANC pentru EAFSCE

Pentru înscrierea la acest curs Manager proiect și susținerea examenului, cursanții trebuie să transmită următoarele documente în copie:

 • carte de identitate;
 • diplomă sau adeverință pentru studii superioare (cel puțin facultate cu susținerea examenului de licență);
 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul).

Ce spun cei care au participat la acest curs Manager proiect 

Academia de Finanțare

„Am participat la curs manager proiect în urmă cu un an, iar materialele sunt bine structurate, informația este împărțită în lecții ușor de parcurs. Am reluat participarea la curs manager proiect de trei ori până în prezent pentru a mă familiariza cu termenii și a învăța pașii necesari accesării fondurilor nerambursabile.”

Ileana Ghiță

„Fiecare lecție din curs Manager proiect conține un videoclip, dar și informații scrise, astfel că pot parcurge informațiile utile în ambele modalități: mai întâi urmăresc tutorialul video, apoi citesc suportul de curs pentru a-mi însuși informațiile noi prezentate în timpul cursului.”

Andreea Mănășturean

„Informațiile despre accesarea fondurilor nerambursabile sunt greu de găsit, atunci când nu știi de unde să începi. Am găsit în cadrul Academiei de Finanțare toate informațiile necesare în cadrul cursului pe care l-am parcurs. Acum știu care sunt site-urile oficiale pe care trebuie să le urmăresc.”

Ionuț Amariei

„Prin prisma activității desfășurate, cunosc zi de zi mici fermieri care au nevoie de finanțare pentru a-și dezvolta micile ferme pe care le dețin. Am luat decizia de a deveni consultant și am găsit în cadrul Academiei de Finanțare toate informațiile și instrumentele de care am nevoie la început de drum.”

Andrei Mateescu

Ești pregătit să începi acest curs manager proiect?

Prinde Reducerea, Preț Exclusiv

650,00 lei

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest