Cursuri fonduri europene în sală

București, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Brașov, Craiova, Constanța

Învață să întocmești și să implementezi cu succes proiecte cu finanțare nerambursabilă

Curs Manager proiect, acreditat ANC, este un program de instruire dedicat persoanelor implicate în pregătirea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă din fonduri europene sau naționale.

Scopul urmărit în cadrul acestui curs Manager proiect este acela de a familiariza cursanții cu cerințele unui proiect, parcurgând etapele de pregătire și implementare. Se vor urmări activitățile de documentare în vederea realizării proiectului, de bugetare a cheltuielilor ținând cont de cerințele finanțatorului, precum și de planificarea resurselor umane, financiare, materiale, informaționale și de timp alocate proiectului.

De asemenea, participanții la curs Manager proiect online vor primi machete de lucru și aplicații practice pentru toate etapele pregătirii proiectului, precum: bugetul investiției, planul financiar, diagrama Gantt, prognoza veniturilor și cheltuielilor, fluxul de numerar, bilanțul și contul de profit și pierdere prognozate.

Aplicațiile și discuțiile din timpul cursului vor fi bazate pe studii de caz reale, formate din cereri de finanțare și planuri de afaceri implementate cu succes în perioada anterioară.

Certificatul de absolvire eliberat în urma promovării examenului final ANC este recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

Acreditat ANC

Curs Expert accesare fonduri europene

Cursul se desfășoară pe durata a 3 zile în sală, în prezența lectorului, în următoarele orașe: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Brașov, Craiova și Constanța.

În cadrul activităților desfășurate se vor prezenta proiecte reale, întocmite și implementate cu succes în anii anteriori. 

100% desfășurat pe laptop

Curs practic pentru scrierea proiectelor

În cadrul cursului practic pentru scrierea proiectelor se vor întocmi toate situațiile economico-financiare necesare întocmirii unui plan de afaceri, cu ajutorul unor aplicații electronice special concepute pentru generarea rapidă a prognozelor economice.

Cursul practic pentru scrierea proiectelor se defășoară în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Brașov, Craiova și Constanța.

Acreditat ANC

Curs manager proiect

În cadrul cursului practic pentru scrierea proiectelor se vor întocmi toate situațiile economico-financiare necesare întocmirii unui plan de afaceri, cu ajutorul unor aplicații electronice special concepute pentru generarea rapidă a prognozelor economice.

Cursul practic pentru scrierea proiectelor se defășoară în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Brașov, Craiova și Constanța.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest