Consultanță fonduri europene

Dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate

Depunere în perioada:

conference illustration 07

Dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate

Prezentarea programului de finanțare

Întreprinderile mici și mijlocii din România au oportunitatea să colaboreze cu companiile de tehnologie informațională pentru a accesa granturi nerambursabile între 300.000 și 3.000.000 de euro dedicate dezvoltării tehnologiilor digitale avansate.

Această finanțare este disponibilă prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul Componentei C: Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, sub Investiția I3 Scheme de Ajutor pentru Sectorul Privat.

Cota de contribuție proprie a aplicanților variază în funcție de regiunea în care proiectul este implementat și de dimensiunea întreprinderii, fiind cuprinsă între 20% și 65%.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul acestui program de finanțare, o întreprindere non IT va face un parteneriat cu o societate (microîntreproindere sau IMM) cu activitate de IT în scopul dezvoltării tehnologiiilor digitale avansate în cadrul întreprinderii lider. Află condițiile generale de eligibilate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Valoare Asistenței Financiare Nerambursabilă acordată (nu mai mult de 5 ori Cifra de Afaceri
  pe anul 2022):
  • Microîntreprinderi – maxim 500.000 euro;
  • Întreprinderi mici – maxim 1.500.000 euro;
  • Întreprinderi mijlocii –maxim 3.000.000 euro.
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • În cadrul acestui program de finanțare sunt eligibile formele asociative (parteneriatele) formate din:
  • Lider (Întreprinderi înființate în baza Legii nr. 31/1990);
  • Parteneri (microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii)  
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Liderul de proiect nu trebuie să desfășoare activități în domeniile:
  • 5829 – Activități de editare a altor produse software;
  • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software
   orientat client);
  • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
  • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
  • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
  • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
  • 6312 – Activități ale portalurilor web;
  • 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
  • 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
  • 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.
 • Solicitantul de finanțare (atât lider cât și partener) nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic;
 • au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal 2022;
 • se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea;
 • nu intră în categoria de “întreprinderi aflate în dificultate”, în anul 2022;
 • se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 9 dintre criteriile de
  intensitate digitală.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Investiţii în active corporale şi necorporale;
 • Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare experimentală;
 • Cheltuieli privind tehnologii blockchain;
 • Cheltuieli privind achiziția de active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică;
 • Cheltuieli privind achiziția de sisteme de inteligență artificială, machine learning;
 • costurile cu personalul.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest