Etapele parcurse de un proiect finanțat din fonduri europene

Indiferent de tipul de finanţare, de provenienţa fondurilor sau de forma de organizare a solicitantului finanţării, proiectul parcurge, de la apariţia ideii de proiect şi până la stingerea obligaţiilor contractuale, un număr de cinci etape:

Lecția 5. Etapele proiectului

Etapa de identificare este etapa de debut și se referă la identificarea ideii de proiect şi a celei mai potrivite soluţii de finanţare. În această etapă, solicitantul va analiza mediul în care societatea pe care o va înfiinţa îşi desfășoară activitatea și va stabili necesitatea realizării proiectului. 

După identificarea ideii de proiect, în această etapă se va identifica și sursa de finanțare optimă.

Etapa de pregătire a documentaţiei începe imediat ce s-a identificat linia de finanţare, acum fiind posibilă pregătirea documentaţia conform precizărilor din Ghidul Solicitantului.                

Documentația necesară cuprinde:

  • planul de afaceri;
  • cererea de finanțare;
  • documentele justificative (documentele suport).

La fel ca şi etapa de identificare, pregătirea documentaţiei nu are o durată prestabilită, putând dura de la câteva săptămâni, până la câteva luni de zile. Durata etapei de pregătire este determinată de complexitatea documentaţiei şi experienţa membrilor din echipa de redactare. 

În cadrul etapei de evaluare se vor stabili conformitatea și eligibilitatea proiectelor depuse. Se verifică existența, valabilitatea și conținutul documentelor depuse, iar evaluatorii pot transmite solicitări de clarificări în cazul în care anumite aspecte ale documentației depuse necesită lămuriri suplimentare. 

Finanțatorul va publica un raport de selecție al proiectelor, pe baza punctajelor obținute și a criteriilor de evaluare. 

Solicitanții ale căror proiecte se regăsesc în raportul de selecție vor semna contracte de finanțare și vor începe implementarea proiectelor. 

Etapa de impementare a proiectului demarează la semnarea Contractului de Finanţare şi se încheie atunci când Planul de Afaceri a fost pus în practică, activităţile au fost finalizate, iar ajutorul finaciar verambusabil a fost încasat în întregime. 

Prin semnarea contractului de finanțare, beneficiarul se obligă să respecte obligațiile impuse de către finanțator în privința:

  • publicității proiectului;
  • realizării achizițiilor;
  • decontării sumelor cuvenite.

Etapa de monitorizare este obligatorie în cazul tuturor proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile europene sau naţionale şi va genera o serie de obligaţii asumate de către beneficiar prin Contractul de Finanţare și după finalizarea investiției și încasarea ajutorului financiar nerambursabil.

 În cadrul acestei perioade are loc cel puţin o vizită în teren a finanţatorului, pentru a confirma respectarea obligaţiilor asumate. În cazul vizitei în teren, beneficiarul investiției este obligat să pună la dispoziția echipei de control documentele contabile solicitate și să permită accesul în spațiul de desfășurare a activității.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This