Fonduri europene 2020: Firmele afectate de Covid-19 vor putea obține granturi pentru capital de lucru

Firmele a căror activitate economică a fost afectată de răspândirea pandemiei Covid-19 sau a căror activitate a fost restrânsă ori interzisă prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență și alertă vor putea încasa, în perioada următoare, un ajutor financiar nerambursabil pentru constituirea capitalului de lucru.

Ajutorul financiar nerambursabil se acordă sub forma unei cote procentuale din cifra de afaceri înregistrată de aceste întreprinderi la data ultimului exercițiu financiar încheiat, respectiv 31 decembrie 2019 și va avea o valoare cuprinsă între 2.000 de euro și 150.000 de euro.

Numărul maxim al beneficiarilor acestei scheme de sprijin este de 100.500.

Beneficiarii eligibili ai acestui program de finanțare

Ajutorul financiar nerambursabil se va plăti întreprinderilor mici și mijlocii afectate de extinderea pandemiei Covid-19 și care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

 • au înregistrat o cifră de afaceri de cel puțin 5.000 de euro la data ultimului exercițiu financiar încheiat;
 • au înregistrat profit din exploatare într-unul din ultimele două exerciții financiare încheiate înainte de depunerea cererii de finanțare (2018 sau 2019);
 • au obținut un certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;
 • dispun de o cofinanțare din fonduri proprii de cel puțin 15% din valoarea ajutorului financiar încasat.

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil acordat

Ajutorul financiar se acordă sub forma unei cote procentuale din cifra de afaceri, astfel:

 • întreprinderile care au înregistrat o cifră de afaceri de cel puțin 5.000 de euro și 13.500 de euro vor putea încasa un ajutor financiar nerambursabil de 2.000 de euro;
 • întreprinderile care au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 13.500 de euro vor putea încasa un ajutor financiar nerambursabil de 15% din valoarea cifrei de afaceri, fără a depăși, totuși, valoarea de 150.000 de euro.

În cazul în care un beneficiar face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare, valoarea totală a finanțărilor solicitate nu poate depăși valoarea de 250.000 de euro, echivalent în lei.

Beneficiarii acestei scheme de sprijin (măsura 2) pot solicita și grantul pentru capital de lucru (măsura 3).

Contribuția proprie a beneficiarului

Ajutorul financiar nerambursabil acordat nu acoperă valoarea investiției în procent de 100%. Astfel, beneficiarii acestor fonduri trebuie să contribuie, din resurse financiare proprii, cu o cofinanțare egală cu cel puțin 15% din valoarea grantului încasat.

Pentru exemplificare, vom presupune că o societate a obținut la finalul anului 2019 o cifră de afaceri de 100.000 de euro.

 • astfel, în cadrul acestei schemei de sprijin va putea solicita un ajutor financiar nerambursabil de 15% din valoarea cifrei de afaceri, respectiv 15.000 de euro.
 • totodată, societatea este obligată să asigure o cofinanțare de 15% din valoarea grantului acordat, respectiv de 2.250 de euro.

Domeniile de activitate eligibile pentru finanțare

Ajutoarele financiare pentru constituirea capitalului de lucru se vor acorda întreprinderilor din următoarele domenii de activitate:

 • restaurante;
 • hoteluri;
 • cafenele;
 • industria alimentară;
 • agenții de turism;
 • industrii creative;
 • alte domenii de activitate.

Verifică lista codurilor CAEN eligibile pentru încasarea acestui ajutor financiar nerambursabil.

Cheltuielile eligibile

Granturile pentru capital de lucru pot fi utilizate pentru acoperirea unor cheltuieli precum:

 • achiziția de stocuri de materii prime, materiale sau mărfuri necesare desfășurării activității curente;
 • acoperirea datoriilor scadente sau curente, inclusiv cele pentru utilități;
 • plata chiriei, pe baza contractului de închiriere;
 • plata serviciilor necesare desfășurării activității curente;
 • achiziția de echipamente de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție;
 • achiziția de obiecte de inventar și mijloace fixe;
 • achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii sau dotări necesare reluării activității;
 • plata datoriilor la bugetul statului.

Finanțatorul va verifica, pe baza unui eșantion de 1% din numărul total al beneficiarilor, respectarea utilizării fondurilor pentru tipurile de cheltuieli eligibile, conform listei de mai sus.

Documentația necesară obținerii grantului pentru capital de lucru

Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă prin intermediul acestei scheme de granturi, solicitantul va depune următoarea documentație:

 • cerere de finanțare;
 • act constitutiv;
 • certificat de înmatriculare;
 • certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • situația financiară (bilanț și cont de profit și pierdere) aferentă anului 2019;
 • ultima balanță de verificare întocmită la data depunerii cererii de finanțare;
 • documentație tehnică, respectiv un plan de afaceri simplificat în cazul investițiilor în activități productive;
 • dovada cofinanțării pentru 15% din valoarea grantului solicitat;
 • declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind:
  • nu se află în dificultate la 31.12.2019;
  • nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile solicitate la finanțare;
  • nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost recuperate sau executate;
  • încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM);
  • cofinanțarea;
  • menținerea locurilor de muncă.
 • declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind faptul că:
  • nu este rezident în scopuri fiscale;
  • nu este controlat direct sau indirect de către acționarii din jurisdicție care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor necooperante;
  • nu controlează direct sau indirect filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;
  • nu împarrte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante.

Selectarea cererilor de finanțare

În cadrul acestui apel de proiecte, cererile de finanțare vor fi selectate în ordinea depunerii, cu respectarea celorlalte condiții de eligibilitate.

Obligațiile asumate de către beneficiari

Beneficiarii granturilor pentru capital de lucru trebuie să-și asume o serie de obligații, conform de contractul de finanțare:

 • să mențină sau să suplimenteze numărul de salariați, față de momentul depunerii cererii de finanțare, pentru o perioadă de cel puțin șase luni de la finalizarea proiectului;
 • să depună un raport de progres privind cheltuielile efectuate în termen de 180 de zile de la data la care au încasat ajutorul financiar nerambursabil;
 • să păstreze documentația aferentă acestei scheme de finanțare pentru cel puțin zece ani și să o prezinte autorităților cu atribuții de control ori de câte ori le este solicitată.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This