Fonduri europene 2020: Firmele fără angajați vor putea primi microgranturi de 2.000 de euro

Întreprinderile a căror activitate a fost afectată de pandemia Covid-19 vor putea accesa, în perioada următoare, un grant financiar nerambursabil de 2.000 de euro pentru plata cheltuielilor restante sau curente, dar și pentru acoperirea unor cheltuieli de investiții.

În cadrul acestei scheme de finanțare sunt eligibile întreprinderile cu o cifră de afaceri mai mare de 5.000 de euro, dar fără angajați la data ultimului exercițiu financiar încheiat.

Numărul estimat al beneficiarilor care vor încasa acest ajutor financiar nerambursabil este de 50.000.

Beneficiari eligibili

Micrograntul în valoare de 2.000 de euro poate fi accesat de către următoarele categorii de solicitanți eligibili:

 • întreprinderile mici și mijlocii care nu au înregistrat salariați la data de 31 decembrie 2019;
 • persoane fizice autorizate (PFA), organizații non-guvernamentale (ONG) cu activitate economică conform listei codurilor CAEN atașate la finalul acestui articol;
 • PFA-urile și cabinete medicale individuale (CMI) implicate în transportul, diagnosticarea sau tratamentul pacienților diagnosticați cu Covid-19.

Beneficiarii acestei scheme de sprijin (măsura 1) pot accesa și granturile pentru investiții (măsura 3) cu o valoare cuprinsă între 50.000 de euro și 200.000 de euro.

Criterii de eligibilitate

Solicitanții ajutorului financiar nerambursabil de 2.000 de euro trebuie să îndeplinească, simultan, următoarele condiții:

 • au desfășurat activitate economică pe durata a cel puțin un an calendaristic, înaintea depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA sau CMI a căror activitate poate să fi avut loc înainte de 1 februarie 2020;
 • au obținut o cifră de afaceri de cel puțin 5.000 de euro la data ultimului exercițiu financiar, respectiv 31 decembrie 2019. De la această regulă sunt exceptate PFA-urile, ONG-urile și CMI-urile.

Cheltuielile eligibile în cadrul acestui program de finanțare

Ajutorul financiar nerambursabil de 2.000 de euro poate fi folosit pentru acoperirea următoarelor cheltuieli:

 • achiziția de stocuri de materii prime, materiale sau mărfuri necesare desfășurării activității curente;
 • acoperirea datoriilor scadente sau curente, inclusiv cele pentru utilități;
 • plata chiriei, pe baza contractului de închiriere;
 • plata serviciilor și reparațiilor necesare desfășurării activității curente;
 • achiziția de echipamente de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție;
 • achiziția de obiecte de inventar;
 • achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii sau dotări necesare reluării activității;
 • plata datoriilor la bugetul statului.

Destinația fondurilor încasate va fi verificată prin sondaj, pentru un eșantion de 1% din numărul total de beneficiari. În cazul în care se fondurile sunt cheltuite pentru acoperirea unor cheltuieli ce nu se regăsesc în lista de mai sus, beneficiarul va trebui să restituie ajutorul financiar încasat. 

În cadrul acestui program de finanțare, cheltuielile cu consultanța nu sunt eligibile și nu vor fi decontate din ajutorul financiar acordat. 

Selectarea cererilor de finanțare

Cererile de finanțare vor fi selectate în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate detaliate în cadrul acestui articol.

Activități eligibile spre finanțare

Ajutorul financiar nerambursabil în valoare de 2.000 de euro se va achita întreprinderilor care desfășoară activități economice ce se regăsesc în lista codurilor CAEN eligibile. Printre acestea, se regăsesc:

 • activități de tipărire și editare;
 • fabricarea produselor ceramice;
 • fabricarea bijuteriilor;
 • activități de servicii informatice;
 • activități de studierea pieței;
 • activități fotografice;
 • activități de învățământ;
 • activități sportive și recreative.

Verifică lista codurilor CAEN eligibile în acest document.

Documentația necesară obținerii micrograntului de 2.000 de euro

Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă prin intermediul unei scheme de granturi, solicitantul va depune următoarea documentație:

 • cerere de finanțare;
 • act constitutiv;
 • certificat de înmatriculare;
 • certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • situația financiară (bilanț și cont de profit și pierdere) aferentă anului 2019;
 • ultima balanță de verificare întocmită la data depunerii cererii de finanțare;
 • declarația unică în cazul persoanelor fizice autorizate;
 • documentație tehnică, respectiv un plan de afaceri simplificat în cazul investițiilor în activități productive;
 • declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind:
  • nu se află în dificultate la 31.12.2019;
  • nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile solicitate la finanțare;
  • nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost recuperate sau executate;
  • încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM);
  • cofinanțarea;
  • menținerea locurilor de muncă.
 • declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind faptul că:
  • nu este rezident în scopuri fiscale;
  • nu este controlat direct sau indirect de către acționarii din jurisdicție care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor necooperante;
  • nu controlează direct sau indirect filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;
  • nu împarrte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante.

Obligații asumate de către beneficiarii finanțării nerambursabile

Beneficiarii acestor microgranturi de 2.000 de euro trebuie să respecte, după implementarea proiectului, următoarele reguli:

 • să nu-și întrerupă activitatea economică pentru o perioadă de cel puțin șase luni;
 • să depună un raport de progres privind cheltuielile efectuate în termen de 90 de zile de la momentul încasării ajutorului financiar nerambursabil;
 • să păstreze întreaga documentație aferentă schemei de sprijin pentru o perioadă de cel puțin zece ani și să o pună la dispoziția autorității de implementare ori de câte ori le sunt solicitate.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This