Consultanță

Fonduri europene Digitalizare IMM

Accesează fonduri europene digitalizare IMM. Valoarea ajutorului financiar nerambursabil va fi cuprinsă între 20.000 de euro și 100.000 de euro.

Sprijin financiar pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii.

Microîntreprinderi

Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

Fonduri europene Digitalizare IMM

Cine poate accesa fondurile nerambursabile pentru digitalizare?

fonduri europene digitalizare imm

Fondurile nerambursabile pentru digitalizare pot fi accesate de către:

 • microîntreprinderile cu un număr cuprins între 0 și 9 angajați;
 • întreprinderile mici cu un număr cuprins între 10 și 49 de angajați;
 • întreprinderile mijlocii cu un număr de 50-249 de angajați.

Bugetul total disponibil este de 347.500.000 euro ceea ce va permite finanțarea unui număr de cel puțin 3.475 de firme calculat pentru ajutorul financiar maxim de 100.000 de euro. 

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 9, Investiția 3: Instrument de grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care  să sprijinite imm-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.

Fonduri europene Digitalizare IMM 2022

Solicitanți eligibili

Pentru primirea unei finanțări în cadrul acestui program de finanțare, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele reguli de eligibilitate:

i

✅Solicitantul este o microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie;
✅Codul CAEN al proiectului este autorizat pe firmă înainte de 31.12.2021;
✅ Codul CAEN nu este din categoria celor interzise de la finanțare;
✅Solicitantul a fost înființat cel târziu la data de 31.12.2021;
✅Solicitantul a avut activitate continuă, fără întreruperi sau suspendări, în anul 2022;
✅Solicitantul a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal 2021;
✅Solicitantul dispune de resurse financiare proprii sau atrase pentru implementarea proiectului;
✅Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate;
✅Solicitantul nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare;
✅Solicitantul își asumă cel puțin 6 dintre criteriile de intensitate digitală.

Fonduri europene Digitalizare IMM

Listă cheltuieli eligibile

Următoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile în cadrul acestui program de finanțare:

i

✅ Achiziția de echipamente hardware TIC;
✅ Realizarea de rețele LAN / WiFi;
✅ Achiziția de aplicații/licențe software;
✅ Configurarea și implementarea bazelor de date;
✅ Migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane sau logistică;
✅Cheltuieli pentru implementarea ERP, CRM, Inteligență Artificială, Soluții e-commerce, etc;
✅Achiziția unui web site de prezentare a companiei;

i

✅ Servicii de trecere a arhivelor din analog/hârtie în digital;
✅ Achiziția de servicii de tip Cloud Computing;
✅ Achiziția de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele;
✅ Instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
✅ Consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului;
✅ Analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul;
✅ Auditare tehnică (IT și DNSH).

Solicită

Consultanță Fonduri europene digitalizare IMM

R

Verificăm eligibilitatea solicitantului

l

Întocmim documentația completă

i

Depunem proiectul de investiții

Asigurăm implementarea proiectului

Transparență

Fonduri europene Digitalizare IMM

Întregul proces este transparent. Solicită o ofertă personalizată pentru serviciile necesare accesării de fonduri europene Digitalizare IMM 2022.

Solicită

Consultanță Fonduri europene Digitalizare IMM 2022

Despre Academia de Finanțare

De ce să alegi Academia de Finanțare pentru a accesa fonduri europene cabinete medicale în 2022.

Consultanta Start Up Nation 2022 - Academia de Finantare

Academia de Finanțare este o platformă dedicată accesării fondurilor nerambursabile europene și naționale.

Serviciile oferite de noi sunt:

 • organizarea de cursuri de formare profesională pentru accesare fonduri europene;
 • programe de pregătire a viitorilor consultanți în accesarea fondurilor nerambursabile;
 • follow up continuu și gratuit pentru membrii comunității;
 • servicii de consultanță Start Up Nation 2022.

Echipa de consultanță din cadrul Academiei de Finanțare are o experiență de peste 16 ani în pregătirea și implementarea unor proiecte finanțate prin intermediul:

 • SAPARD 2006;
 • Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – prezent;
 • Programul Operațional Regional;
 • Programul Operațional de Competitivitate;
 • Programul Comerț Servicii;
 • Programul Microindustrializare;
 • Programul Start Up Nation edițiile 1 și 2;
 • Granturi pentru firmele afectate de Covid;
 • Granturi pentru Horeca;
 • Fonduri europene cabinete medicale.

Acum poți solicita 

Consultanță Digitalizare IMM 

Programează o discuție și solicită informații pentru a accesa Fonduri europene Digitalizare IMM.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest