Fonduri NERAMBURSABILE Europene și naționale pentru IMM-URI 

Mai multe fonduri europene pentru IMM-uri vor fi disponibile în anul 2022, însă și programele naționale de finanțare vor reprezenta o alternativă interesantă pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii. Programele pregătite de autorități pentru lansare în cursul anului 2022 vizează atât afacerile debutante, cât și firmele cu istoric din toate domeniile de activitate, respectiv agricultură, producția de bunuri industriale și bunuri de larg consum, servicii IT, digitalizare, industrii creative, artă și industria cinematografică.

Programele de finanțare ce vor fi lansate în cursul anului 2022 oferă granturi financiare nerambursabile ce vor putea acoperi până la 100% din valoarea eligibilă a investiției, iar granturile pornesc de la câteva mii de euro și pot depăși, în unele cazuri, pragul de un milion de euro.

Cele mai importante programe de finanțare pregătite de autorități în cursul anului 2022 sunt următoarele:

Fonduri nerambursabile pentru IMM-uri: Start Up Nation 2022

Start Up Nation 2022 este cel mai important program de finanțare lansat de către autorități în ultimii ani. Deși au fost derulate doar două ediții până în prezent, în cadrul programului Start Up Nation au fost încheiate peste 18.000 de contracte de finanțare cu antreprenori debutanți.

În cursul anului 2022, programul Start Up Nation va acorda în continuare un ajutor financiar nerambursabil de până la 200.000 de lei, aproximativ 40.000 de euro.

Ajutorul nerambursabil acoperă 100% din valoarea eligibilă a proiectului, astfel că antreprenorii nu vor contribui financiar decât pentru acoperirea eventualelor cheltuieli neeligibile.

Start Up Nation 2022 va impune solicitanților unele cheltuieli obligatorii pentru digitalizare, iar românii din Diaspora ar putea fi încurajați să revină în țară pentru demararea unor afaceri finanțate cu fonduri nerambursabile în cadrul acestui program.

Citește mai multe informații despre cum poți accesa programul Start Up Nation 2022.

Fonduri nerambursabile pentru IMM-uri: Comerț Servicii 2022

Programul Comerț Servicii 2022 va fi destinat firmelor cu istoric ce au derulat în trecut unele activități economice din sfera serviciilor sau a comerțului.

Spre deosebire de edițiile precedente, programul Comerț Servicii 2022 va încuraja comerțul online și va cuprinde, de asemenea, unele cheltuieli obligatorii privind voucherele de digitalizare.

În edițiile precedente, firmele au putut solicita până la 250.000 de lei pentru proiectele depuse, însă ediția din 2022 a programului Comerț Servicii va permite plata unor ajutoare financiare nerambursabile de până la 300.000 de lei.

Trebuie menționat faptul că în cadrul acestui program de finanțare ajutorul financiar nerambursabil nu acoperă integral valoarea investiției. Astfel, IMM-urile trebuie să contribuie cu cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, însă primesc un punctaj superior în cazul în care își asumă până la 25% din valoarea investiției eligibile.

Derularea programului de finanțare, principalele cheltuieli eligibile și categoriile de solicitanți care pot obține finanțare nerambursabilă în cadrul programului de Comerț Servicii 2022 sunt detaliate în cadrul acestui articol.

Fonduri nerambursabile pentru IMM-uri: Microindustrializare 2022

IMM-urile cu activitate în sfera producției de bunuri industriale sau de larg consum pot solicita, în cursul acestui an, fonduri nerambursabile de până la 500.000 de lei prin intermediul programului Microindustrializare 2022.

Schema de finanțare vizează sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii cu istoric și activitate demarată pentru extinderea și modernizarea capacităților de producție. Fondurile nerambursabile pot fi utilizate, în principal, pentru achiziția de utilaje și echipamente, mijloace de transport marfă, echipamente IT și soluții software.

În cursul anului 2022, programul de Microindustrializare ar putea impune unele cheltuieli obligatorii precum voucherele de digitalizare.

Programul de Microindustrializare 2022 este detaliat în cadrul acestui articol.

Fonduri nerambursabile pentru IMM-uri: Femeia Antreprenor 2022

IMM-urile deținute total sau majoritar de către femei vor putea accesa fonduri nerambursabile prin intermediul programului Femeia Antreprenor 2022.

Schema de finanțare a funcționat și în anii precedenți, fiind acordate subvenții pentru participarea femeilor antreprenor la conferințe și seminarii de antreprenoriat. În schimb, ediția din 2022 a programului Femeia Antreprenor va pune accent pe realizarea unor investiții în cadrul IMM-urilor și acordarea unor granturi nerambursabile de până la 200.000 de lei / proiect.

Fonduri europene pentru IMM-uri: POC 4.1.1 Investiții în activități productive

IMM-urile afectate de pandemia Covid-19 vor putea solicita fonduri europene pentru realizarea unor investiții necesare extinderii sau creării unor noi capacități de producție sau prestări servicii.

Întreprinderile pot solicita un sprijin financiar nerambursabil cuprins între 50.000 de euro și 1.000.000 de euro, fără însă a depăși de cinci ori valoarea cifrei de afaceri pe care firma a întregistrat-o în cursul anului 2019.

Fondurile nerambursabile vor deconta următoarele categorii de cheltuieli eligibile:

 • realizarea unor lucrări de modernizare a spațiilor de lucru (producție sau prestări servicii);
 • achiziția de utilaje, echipamente, dotări, mobilier;
 • achiziția de mijloace de transport electrice sau hibride;
 • decontarea cheltuielilor cu serviciile de consultanță și pregătire a procedurilor de achiziție.

Pentru sporirea șanselor de finanțare, IMM-urile trebuie să-și asume o serie de obligații:

 • investiții în îndeplinirea obiectivelor de mediu;
 • realizarea unui produs sau proces inovativ în cadrul firmei;
 • creșterea productivității muncii, în contextul menținerii sau creșterii locurilor de muncă în cadrul societății.

Citește cum poți accesa programul Investiții în activități productive în cursul anului 2022.

Academia TV

Fonduri europene pentru IMM-uri: Digitalizarea IMM-urilor

În cursul anului 2022, microîntreprinderile și IMM-urile din toate regiunile țării, atât din mediul urban, cât și din zona rurală, vor putea solicita fonduri europene cuprinse între 30.000 de euro și 100.000 de euro.

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil acoperă până la 90% din valoarea eligibilă a investiției, astfel că firmele vor contribui financiar pentru acoperirea integrală a cheltuielilor eligibile, dar și pentru finanțarea integrală a costurilor neeligibile ale proiectului.

Banii pot fi utilizați pentru digitalizarea activităților desfășurate prin realizarea unor cheluieli precum:

 • achiziția de echipamente IT;
 • achiziția de soluții software;
 • realizarea de site-uri de prezentare;
 • instruirea personalului care utilizează sau care asigură mentenanța soluțiilor software.

Schemă de finanțare: IMM Invest România 2022

Programul IMM Invest România sprijină întreprinderile mici și mijlocii pentru realizarea de investiții. Concret, programul de finanțare acordă garanții de stat pentru obținerea de către IMM-uri a unor credite de investiții sau credite pentru capital de lucru.

Garanțiile de stat vor acoperi până la 80% din valoarea finanțării, mai puțin valoarea dobânzilor și comisioanelor percepute de către bănci.

Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat este de 10.000.000 lei. Defalcat, un IMM poate beneficia de garanții de stat pentru credite cu o valoare maximă de:

 • 5.000.000 lei pentru linii de credit sau credite pentru finanțarea capitalului de lucru;
 • 10.000.000 de lei în cazul creditelor de investiții.

În cazul unei microîntreprinderi, garanțiile de stat acordate prin intermediul programului IMM Invest România 2022 vor reprezenta până la 90% din valoarea finanțării, mai puțin dobânzile și comisioanele bancare.

Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

Întreprinderile mici și mijlocii care realizează producții cinematografice pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru acoperirea unor cheltuieli precum:

 • achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film și producției de film în România;
 • onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării proiectului.

Sunt eligibile întreprinderile care dețin calitatea de producător, coproducător sau prestator de servicii de producție și care produc filme sau seriale destinate distribuției pe suport video, pe internet sau pe orice alt suport, total sau parțial pe teritoriul României.

Ajutorul financiar nerambursabil este de până la 45% din valoarea cheltuielilor eligibile, însă acesta poate spori în următoarele situații:

 • cu 10% dacă producția promovează o zonă geografică, un oraş sau România, destinațiile și obiectivele turistice românești;
 • cu 5% pentru co-producții care implică producători din mai multe state.

Schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională

Această linie de finanțare sprijină investițiile care conduc la crearea a cel puțin 100 de noi locuri de muncă în economie. Sunt eligibile întreprinderile noi sau cu istoric, indiferent de mărimea lor: microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii, dar și întreprinderile mari.

Scopul acestei finanțări este acela de a contribui la reducerea decalajelor economice existente între regiunile țării și redresarea economiei românești.

Ajutorul financiar maxim ce poate fi plătit în cadrul acestui program de finanțare este diferențiat în funcție de zona în care se realizează investiția, respectiv:

 • până la 37,5 milioane euro în cazul proiectelor implementate în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;
 • până la 26,25 milioane euro pentru Regiunile Vest şi Ilfov;
 • până la 7,5 milioane euro pentru investițiile realizate în regiunea Bucureşti.

Stimularea investițiilor cu impact major în economie

Schema de Ajutor de Stat este reglementată prin intermediul Hotărârii de Guvern nr. 807/2014 și vizează stimularea investițiilor cu impact major în economie.

În cadrul acestei scheme de finanțare pot aplica inclusiv societățile care au înregistrat pierdere în cursul anilor 2019 și 2020, indiferent de mărimea lor: microîntreprinderi, IMM-uri sau întreprinderi mari din domenii precum producție, servicii, hoteluri, etc.

Principalele cheltuieli eligibile vizează:

 • construirea de hale;
 • construirea de hoteluri;
 • construirea de clinici medicale;
 • achiziția de echipamente și software.

Ajutorul financiar nerambursabil este de peste 1.000.000 de euro, însă acoperă doar până la 50% din valoarea eligibilă a investiției. 

Fonduri europene pentru IMM-uri: Bani pentru agricultură

Întreprinderile mici și mijlocii, dar și microîntreprinderile, indiferent de forma juridică de organizare, pot solicita fonduri europene nerambursabile pentru realizarea unor investiții în agricultură prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

În cadrul PNDR, fermierii și întreprinderile pot accesa mai multe programe de finanțare, în funcție de domeniul în care investiția se va realiza, astfel:

Submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole

Fermierii și IMM-urile care-și propun investiții în domeniul producției primare a produselor agricole pot accesa fonduri nerambursabile de până la 1.500.000 de euro. Intensitatea sprijinului nerambursabil poate ajunge până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, diferența reprezentând contribuția proprie a beneficiarului.

Prin intermediul submăsurii 4.1, fermierii și IMM-urile pot realiza investiții pentru:

 • cultivarea cerealelor în câmp sau spații protejate (sere și solarii);
 • cultivarea ciupercilor;
 • creșterea animalelor pentru carne și lapte.

De asemenea, proiectele de investiții pot cuprinde activități de procesare alimentară pentru produsele obținute în ferma proprie.

Submăsura 4.1.A Investiții în exploatații pomicole

Fermierii, microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii pot realiza investiții în livezi de pomi și arbuști fructiferi.

Ajutorul financiar maxim poate ajunge la 1.500.000 de euro în cazul formelor asociative care propun, prin implementarea proiectului, crearea unui lanț alimentar integral (producție, procesare și vânzare).

Submăsura 4.2 Investiții în procesarea produselor agricole

IMM-urile și întreprinderile mari pot înființa sau moderniza unități de procesare alimentară. În cadrul acestei submăsuri a Programului Național de Dezvoltare Rurală, ajutorul financiar nerambursabil poate ajunge la 1.500.000 de euro, reprezentând 50% din valoarea eligibilă a investiției propuse pentru finanțare.

Sunt eligibile proiectele care propun investiții pentru unități de procesare a laptelui, cărnii, legumelor, cerealelor.

Submăsura 4.2.A Investiții în procesarea produselor pomicole

Unitățile de procesare a fructelor sunt eligibile, în cadrul submăsurii 4.2.A pentru investiții de până la 50% din valoarea eligibilă, dar fără a depăși 1.500.000 de euro.

Solicitanții eligibili sunt fermierii cu statut minim de persoană fizică autorizată (PFA), precum și societățile comerciale sau formele asociative.

Alte programe de finanțare pentru agricultură ce vor fi lansate în anul 2022 sunt prezentate în acest articol.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This