Ghidul fondurilor europene: Ce este cererea de finanțare

Cererea de finanțare reprezintă documentul prin intermediul căruia un antreprenor solicită sprijin financiar nerambursabil pentru acoperirea totală sau parțială a cheltuielilor necesare implementării unui proiect de investiții.

Cererea de finanțare reprezintă un scurt rezumat al întregului proiect, preluând informații atât din planul de afaceri, cât și din documentele justificative atașate acestuia în momentul depunerii la finanțator. Cererea de finanțare este primul document anunțat în cadrul ghidului solicitantului, însă în practică el se întocmește la final, când planul de afaceri este finalizat, iar documentele justificative au fost obținute.

La fel ca și planul de afaceri, cererea de finanțare are o structură-cadru impusă prin ghidul solicitantului, diferită de la o linie de finanțare la alta, și orice modificare a acesteia va conduce la respingerea proiectului în urma evaluării. 

În practică sunt întâlnite două tipuri de cereri de finanțare:

Cereri de finanțare simple, organizate sub forma unui rezumat al proiectului

Acesta este cazul proiectelor finanțate prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală sau din surse naționale, precum Start-up Nation, Comerț-Servicii sau Microindustrializare. 

În aceste cazuri, cererea de finanțare se rezumă la prezentarea solicitantului, a responsabilului legal de proiect și a valorii investiției, cu menționarea ajutorului financiar nerambursabil.

Aceste cereri de finanțare sunt disponibile pe site-ul finanțatorului în format word sau PDF:

  • www.afir.info în cazul proiectelor finanțate prin intermediul PNDR;
  • www.imm.gov.ro în cazul proiectelor finanțate prin intermediul programelor naționale.

După completare, cererile de finanțare se vor transmite în format electronic împreună cu planul de afaceri și documentele justificative menționate în ghidul solicitantului.

Cereri de finanțare complexe

Aceste cereri de finanțare sunt întâlnite în cazul proiectelor finanțate prin intermediul instrumentelor structurale și de coeziune europene, precum Programul Operațional Regional sau Programul Operațional Capital Uman.

În aceste cazuri, structura cererii de finanțare este mai complexă, cuprinzând capitole privind planul de activități al proiectului, procedurile de achiziții planificate sau managementul riscurilor.

Aceste cereri de finanțare se completează direct online, prin intermediul platformei MySmis.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This