Ghidul fondurilor europene: Ce este studiul de fezabilitate

Studiul de fezabilitate reprezintă un document ce prezintă posibilitatea proiectului de a îndeplini într-un mod eficient toate cerințele tehnice necesare și de a asigura rentabilitatea investiției. 

Structura cadru a studiului de fezabilitate este reglementată prin intermediul Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

În cazul fondurilor europene, studiul de fezabilitate se utilizează în cazul proiectelor ce prevăd lucrări de construcții și montaj. Atunci când proiectul prevede doar achiziția unor bunuri sau servicii, studiul de fezabilitate nu este necesar, fiind utilizat planul de afaceri.

Academia TV

Conform HG 907/2016, Studiul de Fezabilitate trebuie să propună minimum două scenarii sau opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând într-un mod justificat și documentat, scenariul sau opțiunea tehnico-economică optimă pentru realizarea obiectivului de investiții.

Structura cadru a studiului de fezabilitate conține două secțiuni, ambele având mai multe capitole și subcapitole. Pe scurt, structura studiului de fezabilitate este următoarea:

Piese scrise ale studiului de fezabilitate:

 • informații generale privind obiectivul de investiții;
 • situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții;
 • prezentarea a minimum două scenarii tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții;
 • analiza fiecărui scenariu tehnico-economic propus;
 • scenariul tehnico-economic optim, recomandat;
 • urbanism, acorduri și avize conforme;
 • implementarea investiției;
 • concluzii și recomandări.

Piese desenate ale studiului de fezabilitate:

 • plan de amplasare în zonă;
 • plan de situație;
 • planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice.

Studiul de fezabilitate cuprinde devizul general al investiției și devizele pe obiect, acestea fiind reglementate, de asemenea, prin intermediul HG 907/2016.

PNRR Energie

PNRR Energie

PNRR Energie Componenta 6Componenta 6 din cadrul PNRR Energie dispune de un buget total de 1.620.000.000 euro în scopul de a  promova producția de...

PNRR Valul renovării

PNRR Valul renovării

PNRR Valul renovării Componenta 5Prin intermediul componentei 5 PNRR Valul Renovării se va urmări îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare...

PNRR Transport sustenabil

PNRR Transport sustenabil

PNRR Transport sustenabil Componenta 4Componenta 4 din cadrul PNRR Transport sustenabil dispune de un buget total de 7.620.000.000 euro în scopul de...

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This