fbpx

Studiul de fezabilitate reprezintă un document ce prezintă posibilitatea proiectului de a îndeplini într-un mod eficient toate cerințele tehnice necesare și de a asigura rentabilitatea investiției. 

Structura cadru a studiului de fezabilitate este reglementată prin intermediul Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

În cazul fondurilor europene, studiul de fezabilitate se utilizează în cazul proiectelor ce prevăd lucrări de construcții și montaj. Atunci când proiectul prevede doar achiziția unor bunuri sau servicii, studiul de fezabilitate nu este necesar, fiind utilizat planul de afaceri.

Conform HG 907/2016, Studiul de Fezabilitate trebuie să propună minimum două scenarii sau opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând într-un mod justificat și documentat, scenariul sau opțiunea tehnico-economică optimă pentru realizarea obiectivului de investiții.

Structura cadru a studiului de fezabilitate conține două secțiuni, ambele având mai multe capitole și subcapitole. Pe scurt, structura studiului de fezabilitate este următoarea:

Piese scrise ale studiului de fezabilitate:

 • informații generale privind obiectivul de investiții;
 • situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții;
 • prezentarea a minimum două scenarii tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții;
 • analiza fiecărui scenariu tehnico-economic propus;
 • scenariul tehnico-economic optim, recomandat;
 • urbanism, acorduri și avize conforme;
 • implementarea investiției;
 • concluzii și recomandări.

Piese desenate ale studiului de fezabilitate:

 • plan de amplasare în zonă;
 • plan de situație;
 • planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice.

Studiul de fezabilitate cuprinde devizul general al investiției și devizele pe obiect, acestea fiind reglementate, de asemenea, prin intermediul HG 907/2016.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.