Ghidul fondurilor europene: Resursele implicate în realizarea proiectului

Unul dintre capitolele esențiale ale oricărui plan de afaceri îl constituie detalierea resurselor aflate la dispoziția proiectului. Acestea asigură implementarea cu succes a activităților planificate, fără depășirea bugetului alocat și a termenelor prevăzute. 

Resursele planificate pentru implementarea activităților unui proiect sunt detaliate în cadrul planului de afaceri depus spre evaluare. Ele trebuie să fie corelate cu alte secțiuni ale planului de afaceri, precum bugetul investiției sau diagrama Gantt.

Iată care sunt cele cinci categorii de resurse aflate la dispoziția unui proiect:

Resursele umane 

Resursele umane implicate în implementarea proiectului se referă, pe de o parte, la managementul societății, respectiv persoanele cu atribuții de conducere a afacerii. Din rândul acestora se va desemna și angajatul cheie al societății, pentru care se vor prezenta calificările, specializările pe care le deține. 

Pe de altă parte, resursele umane vizează și personalul cu atribuții de execuție existente la momentul pregătirii proiectului, dar și noile locuri de muncă create după semnarea contractului de finanțare. Acestea trebuie să fie corelate cu specificul proiectului și să acopere necesarul de forță de muncă.

Resursele financiare

Resursele financiare se referă la toate sursele de bani pe care beneficiarul le poate atrage pentru implementarea proiectului. În această categorie vom regăsi, înainte de toate, ajutorul financiar nerambursabil încasat de către beneficiar după semnarea contractului de finanțare. 

De asemenea, în această secțiune a planului de afaceri trebuie să amintim:

  • creditele bancare contractate de societate în vederea susținerii investiției;
  • resursele financiare proprii aduse de beneficiar sub forma unor aporturi personale;
  • resursele financiare interne ale societății (capital social, disponibilul perioadei anterioare sau încasările din activitatea operațională).

Resursele materiale

Resursele materiale se referă la terenurile, clădirile, echipamentele și utilajele, dar și alte bunuri pe care societatea le pune la dispoziția proiectului.

Ele se pot afla în dotarea societății la demararea investiției sau pot fi procurate după semnarea contractului de finanțare prin implementarea proiectului. În această categorie se vor regăsi exact bunurile pentru care solicităm ajutor financiar nerambursabil. 

Resursele informaționale

Resursele informaționale se referă la cunoștințele, procedurile, bunele practici pe care societatea trebuie să le dețină în vederea implementării proiectului în bune condiții. În această categorie vom include toate regulile și condițiile ce decurg din legislația națională, ghidul solicitantului sau contractul de finanțare. 

Timpul

Timpul este, de asemenea, o resursă extrem de importantă aflată la dispoziția unui beneficiar de fonduri nerambursabile. El reprezintă perioada maximă de timp în care activitățile proiectului trebuie să se încadreze și este reglementat de contractul de finanțare încheiat de beneficiar cu finanțatorul.

Fiecare activitate are o dată de start, o perioadă de implementare și o dată de finalizare. Trebuie ținut cont, de asemenea, de faptul că unele activități sunt dependente de altele (de exemplu, nu putem realiza lucrările de construcții dacă nu am obținut, în prealabil, autorizația de construire), în timp ce altele sunt independente de desfășurarea celorlalte (publicitatea proiectului se va realiza pe toată durata proiectului, indiferent dacă celelalte activități înregistrează sau nu întârzieri).

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This