Ghidul fondurilor nerambursabile: Definiția microîntreprinderilor și a IMM-urilor

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) sunt definite în legislația europeană în funcție de numărul de angajați, cifra de afaceri anuală și valoarea activelor totale. În funcție de aceste trei criterii, întreprinderile se clasifică în microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii. Atunci când pragurile maxime admise sunt depășite, întreprinderile sunt clasificate ca fiind întreprinderi mari. 

Conform legislației europene (Recomandarea 2003/361/CE), întreprinderile sunt definite prin următoarele criterii:

  • angajează mai puţin de 250 de persoane; 
  • au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro;
  • deţin active totale de până la 43 de milioane de euro.

Atunci când aceste praguri sunt depășite, societatea se încadrează în categoria întreprinderilor mari.

Micro-întreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro.

Întreprinderile mici sunt definite ca întreprinderi care au de la 10 până la 49 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane de euro.

Întreprinderile mijlocii au între 50 și 249 de angajați și înregistrează o cifră de afaceri de până la 50 de milioane de euro sau active totale de până la 43 de milioane de euro.

Pentru a determina dacă o întreprindere se încadrează într-una din aceste definiții, dimensiunea întreprinderii nu este singurul factor care trebuie luat în considerare.

Astfel, o întreprindere poate fi foarte mică dacă analizăm propriile date (număr de angajați, cifră de afaceri și active totale), dar poate depăși aceste praguri dacă are acces la resurse suplimentare semnificative (atunci când este deținută total de întreprinderi mari, afiliată sau în parteneriat cu alte întreprinderi).

ntreprinderi autonome partenere legate

Prin urmare, pentru întreprinderile cu o structură mai complexă se impune o analiză de la caz la caz, luând în considerare nu doar datele societății, ci și datele celorlalte întreprinderi partenere sau legate (afiliate).

Analiza datelor și încadrarea întreprinderilor în funcție de legăturile dintre ele sunt efectuate în cadrul acestui articol.

 

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This