Granturi Agricultură 2022

Academia de Finanțare

Fermierii și IMM-urile din agricultură, piscicultură și industria alimentară pot accesa în 2022 microgranturi de 5.00 de euro, dar și granturi pentru capital de lucru de până la 120.000 de euro. 

Servicii de consultanță gratuite pentru depunerea cererii de finanțare. Plătești doar serviciile de implementare ale proiectului.

R

Verificăm eligibilitatea

Depunem cererea de finanțare

Obținem finanțarea

Monitorizăm plățile

Întocmim raportul de progres

Monitorizăm proiectul

Granturi agricultură 2022

Iată ce trebuie să știi despre microgranturile de 5.000 de euro și granturile pentru capital de lucru de până la 120.000 de euro pentru agricultură, piscicultură și industria alimentară plătite în 2022:

Granturi agricultură 2022 de la 5.000 de euro la 120.000 de euro

Fermierii și IMM-urile din agricultură, piscicultură și industria alimentară pot obține granturi nerambursabile care să compenseze parțial pierderile înregistrate ca urmare a pandemiei de Covid 19 în perioada 2020-2022.

Aceste granturi agricultură 2022 vor fi plătite astfel:

 • microgranturi de 5.000 de euro pentru PFA-uri și IMM-urile fără angajați la data de 2019 și cu cifra de afaceri mai mare de 5.000 de euro;
 • granturi de capital de lucru de până la 120.000 de euro pentru IMM-urile care au înregistrat profit în cel puțin unul din ultimii trei ani fiscali.  

Pandemia de Covid 19 a afectat puternic sectorul agroalimentar, atât prin schimbarea comportamentului consumatorilor, cât și prin închiderea operatorilor economici pentru care firmele agricole erau furnizori.

De asemenea, aceste granturi agricole 2022 vor fi acordate cu scopul de a atenua parțial pierderile înregistrate în perioada pandemiei de Covid 19, dar și pentru a atenua creșterea prețurilor pentru produsele agricole și piscicole. 

Acordarea acestor granturi agricole 2022 are drept scop finanțarea unui număr de aproximativ 20.000 de PFA-uri, II-uri, IF-uri, microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, societăți agricole și cooperative agricole,d ar și menținerea și creșterea numărului de locuri de muncă în aceste domenii de activitate. 

Principalele condiții pentru accesare

Microgranturi 5000 euro pentru agricultură și industria alimentară

Principalele condiții pe care trebuie să le respecți pentru a accesa cu succes microgranturi de 5000 de euro:

people icon

Cine poate accesa?

Microgranturi de 5.000 de euro

Microgranturile de 5.000 de euro se acordă următoarelor categorii de solicitanți eligibili:

 • PFA-uri;
 • Întreprinderi individuale;
 • Întrerinderi Familiale;
 • microîntreprinderi și IMM-uri fără salariați la data de 31.12.2019.

dollar bill icon

Criterii de eligibilitate?

Microgranturi de 5.000 de euro

  Microgranturile se acordă solicitanților care au desfășurat activitate cu cel puțin 3 luni înainte de 31 decembrie 2019.

  Solicitanții trebuie să fi înregistrat o cifră de afaceri / venituri de cel puțin 5.000 de euro la data de 31 decembrie 2019.

  income icon

  Cheltuieli Eligibile

  Microgranturi de 5.000 de euro

  Fondurile nerambursabile pot fi utilizate pentru plata următoarelor cheltuieli:

  check circle iconstocuri de materii prime, materiale, mărfuri;

  check circle icondatorii curente și restante, inclusiv utilități;

  check circle iconcheltuieli cu chiria și arenda;

  check circle iconservicii necesare în activitate;

  check circle iconobiecte de inventar și mijloace fixe (utilaje, echipamente, instalații);

  check circle icondatorii la bugetul de stat sau la bugetele locale.

  Solicită

  Consultanță Granturi agricultură 2022

  Principalele condiții pentru accesare

  Granturi pentru capital de lucru de 5.000 euro – 120.000 euro pentru agricultură și industria alimentară

  Principalele condiții pe care trebuie să le respecți, conform procedurii de implementare publicată de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, pentru a accesa cu succes granturile pentru capital de lucru de la 5000 de euro până la 120000 de euro:

  people icon

  Cine poate accesa?

  Granturi pentru capital de lucru

  Granturile pentru capital de lucru de la 5000 de euro la 120000 de euro se acordă următoarelor categorii de solicitanți eligibili:

  • microîntreprinderi și IMM-uri fără salariați la data de 31.12.2019;
  • societăți agricole;
  • cooperative agricole;
  • grupuri de producători;
  • organizații de producători.

  dollar bill icon

  Criterii de eligibilitate?

  Granturi pentru capital de lucru

   Granturile pentru capital de lucru se acordă solicitanților care îndeplinesc următoarele condiții:

   • au înregistrat profit operațional în unul din ultimii trei ani fiscali;
   • mențin sau suplimentează numărul de salariați existenți la data cererii de finanțare;
   • dispun de cofinanțare de 15% din valoarea grantului.

   money bag icon

   Valoarea grantului

   Granturi pentru capital de lucru

   Granturile de capital de lucru se acordă astfel:

   • în sumă de 5.000 de euro pentru solicitanții cu cifră de afaceri cuprinsă între 5.000 de euro și 33.350 de euro la data de 31.12.2019;
   • în valoarea de 15% din valoarea cifrei de afaceri la data de 31.12.2019, dar nu mai mult de 120.000 de euro.

   Solicitanții trebuie să contribuie din fonduri proprii cu 15% din valoarea grantului nerambursabil încasat.

   income icon

   Cheltuieli Eligibile

   Granturi pentru capital de lucru

   Fondurile nerambursabile pot fi utilizate pentru plata următoarelor cheltuieli:

   check circle iconstocuri de materii prime, materiale, mărfuri;

   check circle icondatorii curente și restante, inclusiv utilități;

   check circle iconcheltuieli cu chiria și arenda;

   check circle iconservicii necesare în activitate;

   check circle iconobiecte de inventar și mijloace fixe (utilaje, echipamente, instalații);

   check circle icondatorii la bugetul de stat sau la bugetele locale.

   Solicită

   Consultanță Granturi agricultură 2022

   Domenii de activitate eligibile pentru finanțare

   Granturi agricultură 2022

   Solicitanții trebuie să desfășoare activitate economică în următoarele domenii:

   Agricultură

   0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase

   0112 Cultivarea orezului

   0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor

   0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile

   0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

   0121 Cultivarea strugurilor

   0124Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase

   0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi

   0126 Cultivarea fructelor oleaginoase

   0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

   0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic

   0129 Cultivarea altor plante permanente

   0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire

   0141 Creşterea bovinelor de lapte

   0142 Creşterea altor bovine

   0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline

   0145 Creşterea ovinelor şi a caprinelor

   0146 Creşterea porcinelor

   0147 Creşterea păsărilor

   0149 Creşterea altor animale

   0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

   0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală

   0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

   0163 Activităţi după recoltare

   0164 Pregătirea seminţelor

   Industria alimentară

   1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii

   1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre

   1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

   1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi a moluştelor

   1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor

   1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume

   1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

   1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

   1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare

   1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

   1052 Fabricarea îngheţatei

   1061 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon

   1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon

   1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

   1072  Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie

   1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului şi a altor produse făinoase similare

   1081 Fabricarea zahărului

   1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

   1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei

   1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor

   1085 Fabricarea de mâncăruri preparate

   1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice

   1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

   1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

   1106 Fabricarea malţului

   1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate.

   Pescuit

   0311 Pescuitul maritim

   0312 Pescuitul în ape dulci

   0321 Acvacultura maritimă

   0322 Acvacultura în ape dulci

   Alte activități economice

   1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton

   Solicită

   Consultanță Start Up Nation 2022

   Află mai mult

   Granturi agricultură 2022

   Citește mai mult despre accesarea granturilor pentru agricultură în 2022 de până la 120.000 de euro pentru PFA-uri, IMM-uri, societăți și cooperative agricole:

   Transparență

   consultanță Granturi agricultură 2022

   Întregul proces este transparent. Solicită o ofertă personalizată pentru a accesa granturi agricultură 2022.

   Important! Proiectele vor fi depuse în funcție de ordinea semnării contractelor de consultanță.

   Solicită

   Consultanță Granturi agricultură 2022

   Despre Academia de Finanțare

   De ce să alegi Academia de Finanțare pentru Consultanță Start Up Nation 2022.

   Consultanta Start Up Nation 2022 - Academia de Finantare

   Academia de Finanțare este o platformă dedicată accesării fondurilor nerambursabile europene și naționale.

   Serviciile oferite de noi sunt:

   • organizarea de cursuri de formare profesională pentru accesare fonduri europene;
   • programe de pregătire a viitorilor consultanți în accesarea fondurilor nerambursabile;
   • follow up continuu și gratuit pentru membrii comunității;
   • servicii de consultanță Start Up Nation 2022.

   Echipa de consultanță din cadrul Academiei de Finanțare are o experiență de peste 16 ani în pregătirea și implementarea unor proiecte finanțate prin intermediul:

   • SAPARD 2006;
   • Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – prezent;
   • Programul Operațional Regional;
   • Programul Operațional de Competitivitate;
   • Programul Comerț Servicii;
   • Programul Microindustrializare;
   • Programul Start Up Nation edițiile 1 și 2;
   • Granturi pentru firmele afectate de Covid;
   • Granturi pentru Horeca.

   Acum poți solicita 

   Consultanță Granturi agricultură 2022

   Programează o discuție și solicită informații pentru Consultanță Granturi Agricultură 2022.

   Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

   Pin It on Pinterest