granturi capital de lucru 2022 cheltuieli eligibile

Agricultură și industrie alimentară

Granturi capital de lucru 2022 Cheltuieli eligibile

Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM), dar și societățile agricole, cooperativele agricole, grupruile și organizațiile de producători pot accesa, în data de 26 mai 2022, un grant nerambursabil de până la 120.000 de euro, reprezentând cel mult 15% din valoarea cifrei de afaceri înregistrată la data de 31.12.2019.

Banii pot fi utilizați doar pentru efectuarea cheltuielilor menționate în cadrul OUG 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și în procedura de implementare publicată în dezbatere publică în data de 13 mai 2022. 

Iată care sunt cheltuielile eligibile permise:

line icons 53 1

stocuri

Materii prime, materiale, mărfuri, etc

lifesaver 64px 1

Datorii restante și curente

Față de furnizorii societății, inclusiv utilități.

global 64px 1

Chiria, arenda și redevența

Cheltuieli conform contractelor încheiate. 

line icons 76 1

Servicii necesare activității

Cu excepția serviciilor de consultanță.

line icons 53 1

Bunuri

Obiecte de inventar, utilaje, echipamente, tehnologii

lifesaver 64px 1

Datorii la buget

Datorii la bugetul de stat și bugetele locale

Solicită consultanță

Academia de Finanțare oferă servicii de accesare a fondurilor nerambursabile pentru măsura 2 Granturi pentru capital de lucru destinate IMM-urilor din domeniul agricol și industria alimentară. 

Serviciile de consultanță sunt gratuite pentru transmiterea cererii de finanțare.

Află mai multe detalii.

Granturi capital de lucru 2022 Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile menționate anterior trebuie să fie efectuate în baza următoarei documentații minime:

 • contract de vânzare-cumpărare sau contract prestări servicii;
 • factură fiscală emisă de furnizor;
 • ordin de plată;
 • extras de cont.

Documentele justificative vor trebui atașate raportului de progres pe care beneficiarii grantului de capital de lucru trebuie să-l transmită prin intermediul platformei IMM Recover

Cu toate că procedura nu menționează alte documente justificative pentru cheltuielile efectuate, beneficiarii sunt sfătuiți să solicite și să obțină de la furnizori unele documente suplimentare, precum:

 • certificate de calitate sau conformitate;
 • certificate de garanție;
 • procese verbale de predare primire, recepție și punere în funcțiune. 

Granturi capital de lucru 2022 Valoarea ajutorului nerambursabil

IMM-urile și societățile agricole eligibile în cadrul măsurii 2 Granturi capital de lucru 2022 acordate beneficiarilor din domeniul industriei agroalimentare pot obține un grant nerambusabil în valoare maximă de 120.000 de euro, reprezentând până la 15% din valoarea cifrei de afaceri înregistrată la finalul anului 2022.

Iată un exemplu de calcul.

  Îndeplinești condițiile prezentate?

  Dacă firma ta îndeplinește condițiile prezentate în cadrul acestui articol, Academia de Finanțare te poate sprijini în obținerea fondurilor nerambursabile destinate IMM-urilor cu activitate în agricultură, piscicultură și industria alimentară. 

  Contactează-ne pentru o evaluare gratuită a șanselor de finanțare și pentru o ofertă de consultanță.

  Telefon

  0758.902.844

  Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

  Pin It on Pinterest

  Share This