Granturi pentru capital de lucru 2022 agricultură și industria alimentară

Procedura de implementare

Granturi pentru capital de lucru 2022

Procedura de implementare pentru măsura 2 Granturi pentru capital de lucru 2022 a fost publicată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, pentru o perioadă de zece zile. Depunerea proiectelor va debuta, conform anunțului ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, în data de 26 mai 2022.  

Prin intermediul măsurii 2 Granturi pentru capital de lucru 2022, IMM-urile cu activitate în agricultură, piscicultură și industria alimentară pot obține granturi nerambursabile de până la 120.000 de euro, reprezentând cel mult 15% din valoarea cifrei de afaceri înregistrată la finalul anului 2019. 

Iată în ce constă măsura 2 Granturi pentru capital de lucru 2022 pentru agricultură și industria alimentară:

line icons 53 1

Buget total disponibil

250 milioane de euro din fonduri europene și cofinanțare din bugetul de stat

lifesaver 64px 1

Grant nerambursabil

15% din valoarea cifrei de afaceri de la 31.12.2019, dar nu mai mult de 120.000 de euro

global 64px 1

Număr estimat de beneficiari

10.000 de firme, microîntreprinderi, IMM-uri și societăți / cooperative agricole

line icons 76 1

Data pentru depunerea proiectelor

Cererile de finanțare vor putea fi depuse începând cu data de 26 mai 2022.

Solicită consultanță

Academia de Finanțare oferă servicii de accesare a fondurilor nerambursabile pentru măsura 2 Granturi pentru capital de lucru destinate IMM-urilor din domeniul agricol și industria alimentară. 

Serviciile de consultanță sunt gratuite pentru transmiterea cererii de finanțare.

Află mai multe detalii.

Granturi pentru capital de lucru 2022: Solicitanți eligibili

Măsura 2 Granturi pentru capital de lucru 2022 destinate firmelor din domeniul agroalimentar poate fi accesată de următoarele categorii de solicitanți eligibili, conform procedurii de implementare:

 • microîntreprinderi și IMM-uri;
 • societăți agricole, cooperative agricole;
 • grupuri de producători și organizații de producători.

Solicitanții trebuie să-și desfășoare activitatea în următoarelele domenii: agricultură, piscicultură si acvacultură, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia.

La data depunerii cererii de finanțare, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • au înregistrat profit operațional în unul din ultimele trei exerciții financiare;
 • dovedesc faptul că dispun de cofinanțare în procent de 15% din valoarea grantului;
 • au un cod CAEN eligibil, autorizat la data de 31 decembrie 2019;
 • nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019;
 • nu sunt în faliment, insolvență, lichidare;
 • nu vor solicita ajutor de stat în cadrul măsurii 1 microgranturi de 5.000 de euro.

Granturi pentru capital de lucru 2022: Valoarea ajutorului nerambursabil

Prin intermediul măsurii 2 Granturi pentru Capital de lucru 2022, IMM-urile din sectoarele agroalimentare pot solicita un grant nerambursabil cuprins între 5.000 de euro și 120.000 de euro, astfel:

 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;
 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro.

De asemenea, solicitanții trebuie să-și asume, în cadrul acestei măsuri de finanțare, o contribuție proprie egală cu 15% din valoarea grantului nerambursabil.

Iată un exemplu de calcul pentru valoarea grantului nerambursabil și a contribuției proprii:

 • un solicitant a înregistrat la data de 31.12.2019 o cifră de afaceri de 100.000 de euro (echivalent în lei);
 • grantul nerambursabil va fi calculat ca 15% din valoarea cifrei de afaceri, respectiv 15.000 de euro;
 • pentru a încasa acest grant nerambursabil, solicitantul trebuie să contribuie cu 15% din valoarea de 15.000 de euro, ceea ce reprezintă o cofinanțare de 2.250 de euro;
 • În urma semnării contractului de finanțare, beneficiarul va trebui să justifice cheltuieli în valoare totală de 17.250 de euro (valoarea grantului nerambursabil și a contribuției proprii).

  Granturi pentru capital de lucru 2022: Cheltuieli eligibile

  În urma aprobării cererii de finanțare și a semnării contractului de finanțare, beneficiarii trebuie să utilizeze grantul încasat pentru acoperirea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

  •  stocurile de materii prime, materiale, mărfuri;
  • datorii curente și restante față de furnizori, inclusiv pentru utilități;
  • chiria și/sau arenda sau redevența aferente terenurilor agricole;
  • achiziția de servicii necesare activității curente;
  • achiziția de obiecte de inventar;
  • achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii;
  • plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

  Toate cheltuielile efectuate de beneficiar trebui să fie în legătură cu activitatea economică finanțată (codul CAEN eligibil).

  granturi pentru capital de lucru 2022 agricultură și industria alimentară

  granturi pentru capital de lucru 2022 agricultură și industria alimentară

  Granturi pentru capital de lucru 2022: Obligații asumate

  Beneficiarii care încasează granturi nerambursabile prin intermediul măsurii 2 Granturi pentru capital de lucru 2022 acordate entităților din domeniul agroalimentar trebuie să-și asume următoarele obligații:

  • să utilizeze fondurile doar pentru plata cheltuielilor eligibile;
  • să întocmească și să transmită un raport de progres cu în termen de 180 de zile de la data încasării grantului nerambursabil;
  • să transmită, împreună cu raportul de progres, toate documentele justificative aferente (contracte, facturi, ordine de plată, extrase de cont);
  • să mențină sau să sporească numărul de locuri de muncă existente la data depunerii cererii de finanțare;
  • să mențină activitatea economică pentru o perioadă de cel puțin 6 luni de la data încasării grantului nerambursabil.

  Sumele rămase neutilizate se vor restitui în termen de 30 zile de la data expirării contractului de acordare a ajutorului de stat.

  Îndeplinești condițiile prezentate?

  Dacă firma ta îndeplinește condițiile prezentate în cadrul acestui articol, Academia de Finanțare te poate sprijini în obținerea fondurilor nerambursabile destinate IMM-urilor cu activitate în agricultură, piscicultură și industria alimentară. 

  Contactează-ne pentru o evaluare gratuită a șanselor de finanțare și pentru o ofertă de consultanță.

  Telefon

  0758.902.844

  Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

  Pin It on Pinterest

  Share This