Microindustrializare: Cum s-a derulat programul de finanțare în edițiile precedente

Prin intermediul programului de Microindustrializare, întreprinderile mici și mijlocii cu istoric în domeniul producției de bunuri pot solicita ajutoare financiare nerambursabile de până la 500.000 de lei, conform proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2022. După lansarea în dezbatere publică, proiectul a fost promulgat și ulterior publicat în Monitorul Oficial în data de 28 decembrie 2021. Astfel, sesiunea de depunere a proiectelor din acest an este condiționată de publicarea procedurii de implementare, iar în cadrul acestui seminar vom prezenta principalele criterii prevăzute pentru ultima ediție planificată pentru 2020 și ulterior anulată, ca urmare a apariției pandemiei de Covid-19. 

În cadrul sesiunii din 2020, antreprenorii ar fi putut accesa fonduri nerambursabile naționale de până la 450.000 de lei pentru a-și dezvolta activitățile de producție bunuri. Procedura de implementare a fost lansată în dezbatere publică în luna februarie 2020, însă instalarea stării de urgență la mijlocul lunii martie a dus la anularea sesiunii prevăzute.

Principala condiție de eligibilitate s-a referit la vechimea întreprinderii solicitante de cel puțin doi ani calendaristici la data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor.

Bugetul programul Microindustrializare în 2020

Ultima sesiune planificată pentru programul de Microindustrializare a dispus de un buget de aproximativ 74 de milioane de lei, ceea ce permitea finanțarea unui număr de 145 de beneficiari în cursul anului 2020.

Pentru comparație, bugetul prevăzut în legea bugetului de stat pentru 2022 este de 50 de milioane de lei. 

Valoarea granturilor nerambursabile 

Prin intermediul sesiunii din acest an, Ministerul Economiei și Antreprenoriatului propune alocarea de granturi nerambursabile de până la 500.000 de lei/proiect pentru decontarea parțială a cheltuielilor eligibile prevăzute de antreprenori în proiectele de investiții. 

Pentru comparație, în cadrul ediției din anul 2020, ajutorul nerambursabil acordat ar fi fost 450.000 de lei / proiect, dacă sesiunea nu ar fi fost anulată.

Ajutorul urma să acopere până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, astfel că beneficiarii ar fi trebuit să susțină diferența de 10%, dar și eventualele cheltuieli neeligibile ale proiectului.

Microindustrializare: Solicitanți eligibili

Conform ghidului solicitantului publicat în dezbatere publică în cursul anului 2020 și utelrior anulat, în categoria solicitanților eligibili se regăseau:

 • întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru;
 • microîntreprinderile și IMM-urile din regiunea București-Ilfov.

În plus, solicitanții trebuiau să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

 • aveau cel puţin doi ani calendaristici de la înfiinţare în momentul în care sesiunea pentru depunerea proiectelor va fi activă;
 • asociaţii sau acţionarii care deţineau mai multe societăţi nu puteau aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare era eligibil în cadrul programului și era, de asemenea, autorizat la data depunerii cererii de finanțare;
 • nu aveau datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale.

Microindustrializare: Activități eligibile

Prin intermediul programului de Microindustrializare 2020, antreprenorii ar fi putut obține fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea afacerilor existente din sfera producției de bunuri de larg consum sau a producției de bunuri industriale, ca de exemplu:

 • industria alimentară;
 • producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice și ape minerale și îmbuteliate;
 • fabricarea produselor textile;
 • fabricarea de mobilă;
 • fabricarea echipamentelor electrice;
 • alte activităţi industriale n.c.a.

Microindustrializare: Cheltuieli eligibile și neeligibile

Conform procedurii de implementare, planul de afaceri trebuia să cuprindă cheltuieli eligibile din următoarele categorii:

 • echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT;
 • autoutilitare;
 • active necorporale de natura brevetelor, licențelor, mărcilor, soluțiilor software;
 • achiziția de spaţii de lucru;
 • mobilier, aparatură birotică;
 • realizarea unei pagini web;
 • instalaţii/echipamente în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;
 • consultanţă pentru întocmirea documentaţiei.

În cadrul acestui program de finanțare nu au fost niciodată eligibile cheltuielile din următoarele categorii:

 • TVA;
 • taxe, timbru verde, avize, comisioane;
 • transportul, punerea în funcţiune a produselor;
 • instruirea personalului.

De asemenea, nu a fost acordat ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing sau second-hand.

Beneficiarii are căror planuri de afaceri erau aprobate trebuiau să asigure în favoarea finanțatorului bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de patru ani (anul semnării contractului de finanțare și trei ani de monitorizare).

Microindustrializare: Cum s-a acordat punctajul maxim în edițiile precedente?

Conform grilei de punctaj lansată în dezbatere publică la începutul anului 2020 și apoi anulată, punctajul maxim urma să fie acordat doar proiectelor care îndeplineau următoarele condiții suplimentare:

 • societățile aveau cel puțin 2 angajați la momentul înscrierii cererii de finanțare în platforma online și urmau să creeze alte 2 noi locuri de muncă în urma implementării proiectului, în special pentru persoane care reveneau în România din diaspora;
 • societățile nu aveau alte proiecte implementate prin intermediul fondurilor naționale în ultimii 3 ani;
 • societatea a obținut venituri din activitatea economică pentru se depune cererea de finanțare de peste 30% din cifra de afaceri totală;
 • solicitantul își asumă voluntar o contribuție proprie de 25%, mai mare decât cea minimă impusă de finanțator de doar 10%;
 • mai mult de 60% din valoarea grantului nerambursabil era cheltuit pentru achiziția de mijloace fixe;
 • firma a încheiat ultimul an fiscal cu profit din exploatare.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This