Idei de afaceri: Atelier de pantofi la comandă cu fonduri europene

Înființarea unui atelier de pantofi realizați la comandă reprezintă una dintre acele idei de afaceri care devin din ce în ce mai populare, ajutată fiind și de posibilitățile vaste de promovare pe care le oferă internetul.

Vânzarea pantofilor realizați manual sau în serie mică prin intermediul mediului online este mult mai facilă decât cele oferite de rețelele clasice de promovare, prin intermediul magazinelor de pantofi și al distribuitorilor. Cu atât mai mult, un antreprenor creativ poate obține fonduri nerambursabile europene sau naționale pentru a-și transforma ideile și pasiunea într-o afacere profitabilă.

Antreprenorii interesați de afacerile din domeniul producției de încălțăminte pot accesa, în cursul acestui an, precum s-a întâmplat și în anii anteriori, numeroase fonduri nerambursabile europene sau naționale, atât pentru înființarea unor ateliere de pantofi, cât și pentru dezvoltarea celor existente. 

Ajutoarele nerambursabile acoperă achiziția de utilaje și echipamente specifice producției de pantofi, dar și alte investiții necesare sunt considerate eligibile și decontate cu până la 100%. 

Pe măsură ce internetul și rețelele de socializare s-au dezvoltat, producătorii de pantofi au putut să comercializeze în mod direct o parte din ce în ce mai importantă a producției lor. Elementele esențiale ale afacerilor la comandă sunt tocmai apropierea de clientul final și realizarea unor produse de calitate, conform cerințelor și așteptărilor acestuia. 

Iată câteva avantaje pe care producția de pantofi la comandă le are în fața producției industriale de încălțăminte:

 • pantofii pot fi particularizați în funcție de cerințele clientului;
 • pantofii realizați la comandă au un preț mai mare decât cei de serie, astfel că antreprenorul va compensa volumul mai scăzut al vânzărilor cu un adaos comercial mai mare, putându-se concentra pe calitatea oferită;
 • pantofii reprezintă un element definitoriu al ținutei, atât în cazul bărbaților, cât mai ales în cel al femeilor, clienții fiind dispuși să achite un preț mai mare în cazul lor;
 • pantofii realizați la comandă pot fi promovați prin intermediul internetului, afacerea scutind, în acest fel, costurile privind închirierea unui magazin propriu sau al angajaților.

Etapele necesare înființării unui atelier de producție pantofi cu fonduri europene

Prin urmare, înființarea unui atelier de pantofi la comandă presupune discutarea următoarelor aspecte:

 • investiția necesară pentru crearea unui atelier de pantofi;
 • aspectele juridice ale afacerii;
 • întocmirea planului de afaceri;
 • sursele de venituri ale afacerii;
 • principalele cheltuieli ale atelierului de pantofi;
 • realizarea unui atelier de pantofi cu fonduri nerambursabile.

Investiția necesară pentru înființarea unui atelier de pantofi

Înființarea unui atelier de pantofi realizați la comandă necesită achiziția mai multor echipamente pentru fluxul tehnologic. Cele mai importante utilaje pentru dotarea unei fabrici de încălțăminte sunt următoarele:

 • mașini de cusut;
 • mașini de subțiat pielea;
 • presă;
 • mașină de ștanțat;
 • mașină de cambrat;
 • mașină de aplicat tocuri;
 • mașină de ștampilat;
 • mașină de îndoit;
 • mașină de scos calapod;
 • mașini de tras vârf/călcâi;
 • mașină de tăiat surplusuri de căptușeli;
 • utilaje și instalații pentru reducerea poluării și protejarea mediului înconjurător.

Achiziția unei linii noi și complete de producție a pantofilor poate reprezenta câteva zeci de mii de euro pentru o producție mică, dar poate ajunge și al câteva sute de mii de  euro în cazul unei producții de serie diversificate și în număr mare. 

În plus, dotarea unui atelier de pantofi presupune și achiziția altor bunuri:

 • mese de lucru;
 • mobilier comercial;
 • echipamente IT și echipamente birotică (laptop, imprimantă, casă de marcat);
 • soluții software (soft de operare, editare, program de contabilitate primară, program de facturare).

Achiziția unei autoutilitare nu se justifică, având în vedere că un atelier de pantofi nu va avea o producție atât de ridicată, iar livrările se pot face mai facil și mai economic prin intermediul firmelor de curierat.

Totodată, pentru înființarea unui atelier de pantofi la comandă ar fi recomandat să se evidențieze distinct cheltuielile de funcționare pentru primele luni de funcționare și să se identifice o sursă de finanțare pentru acestea, având în vedere faptul că încasările nu vor acoperi, cel mai probabil, cheltuielile generate ed afacere în această etapă incipientă a proiectului.

Cele mai importante cheltuieli de funcționare ale atelierului de pantofi vor fi:

 • materiile prime achiziționate;
 • salariile și contribuțiile sociale;
 • chiria spațiului în care atelierul va funcționa;
 • utilitățile consumate, în special energia electrică.

În cazul în care investiția se va realiza prin intermediul fondurilor nerambursabile, trebuie ținut cont de faptul că unele programe de finanțare decontează și o parte din cheltuielile operaționale pentru o durată de cel mult 12 luni de la semnarea acordului de finanțare. 

Aspectele juridice ale afacerii

Punerea în practică a unei idei de afaceri trebuie să țină cont și de aspectele juridice și intrarea în legalitate a activității economice. Prin urmare, înainte de înființarea unui atelier de pantofi la comandă sau a unei fabrici de încălțăminte, antreprenorul trebuie să aleagă forma juridică optimă pentru înființarea afacerii. 

În acest capitol, trebuie tratate două aspecte importante:

 • înființarea societății comerciale;
 • alegerea codului CAEN potrivit pentru desfășurarea activității;
 • obținerea avizelor și autorizațiilor de funcționare.

Dintre toate formele de înregistrare a activității pe care Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) le permite, înființarea unui atelier de pantofi la comandă poate fi realizată prin intermediul a uneia dintre cele două forme prezentate mai jos:

 • persoană fizică autorizată (PFA);
 • societate cu răspundere limitată (SRL).

Deși PFA-ul are multe avantaje, cele mai importante fiind cele legate de ușurința gestionării contabile a afacerii, un atelier de pantofi la comandă cu perspective de dezvoltare serioase ar trebui să aleagă, încă de la început, funcționarea activității în cadrul unui SRL. În acest fel, societatea va putea să își planifice dezvoltarea viitoare, să își angajeze personal suplimentar, să realizeze investiții în utilaje și echipamente și, nu în ultimul rând, să acceseze fonduri nerambursabile europene sau naționale.

Etapele necesare înființării unui SRL, dar și documentele necesare sunt detaliate pe pagina de internet a ONRC.

Încă de la înființare, antreprenorul trebuie să prevadă în actul constitutiv sau statutul societății a codului CAEN potrivit. Realizarea pantofilor la comandă sau de serie este permisă doar după înregistrarea și autorizarea codului CAEN 1520 – Fabricarea încălțămintei.

Conform acestui cod CAEN, un atelier de pantofi la comandă sau o fabrică de încălțăminte ar putea produce încălțămintei pentru toate scopurile, din orice material, prin orice proces, inclusiv turnare.

La înființarea societății, codul CAEN detaliat mai sus va fi înscris în actul constitutiv, însă va fi autorizat la ONRC înainte ca producția să demareze efectiv. Începerea producției nu va fi posibilă fără obținerea autorizațiilor și avizelor de funcționare din partea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul Teritorial de Muncă. 

Întocmirea planului de afaceri

Planul de afaceri este un document esențial în cazul în care se urmărește obținerea unei finanțări nerambursabile din fonduri europene sau naționale pentru un atelier de pantofi sau fabrică de încălțăminte. 

Indiferent de sursa de finanțare, planul de afaceri ar trebui întocmit de orice antreprenor interesat de lansarea unei idei de afaceri. Planul de afaceri prezintă următoarele aspecte:

 • încasările afacerii;
 • cheltuielile generate de atelierul de pantofi;
 • piața de desfacere, analiza principalilor concurenți;
 • punctele tari și punctele slabe ale afacerii, oportunitățile și amenințările identificate;
 • bugetul afacerii, sursele de finanțare.

Un atelier de pantofi va genera încasări din vânzarea pantofilor realizați la comandă. Având în vedere că produsele se vor realiza la comandă, iar multe aspecte vor fi personalizate, prețul de vânzare va fi mai mare decât în cazul articolelor de încălțăminte realizate în serie mare. 

Prin urmare, în cazul unui atelier de pantofi realizați al comandă, un antreprenor va pune accent pe calitatea oferită, pe satisfacerea nevoilor clienților, și nu pe comercializarea unui număr mare de pantofi. 

În ceea ce privește cheltuielile unui atelier de pantofi sau fabrică de încălțăminte, cele mai importante costuri operaționale sunt cele legate de:

 • achiziția materiei prime necesare;
 • plata salariilor și a contribuțiilor sociale aferente;
 • plata chiriei spațiului de lucru;
 • plata facturilor de utilități, în special de electricitate;
 • plata reclamei și a promovării online.

În final, planul de afaceri trebuie să demonstreze faptul că investiția realizată inițial se va amortiza într-un termen optim din profitul afacerii (diferența dintre încasări și plăți).

Obținerea unei finanțări nerambursabile pentru un atelier de pantofi

Fondurile nerambursabile, atât cele europene, cât și cele naționale, finanțează în mod special activitățile de producție, astfel că înființarea unui atelier de pantofi sau fabrică de încălțăminte este una dintre acele idei de afaceri cu șanse sporite de a fi selectate pentru finanțare.

Toate aceste programe de finanțare decontează achiziția de utilaje și echipamente, fiind investiția principală pentru dotarea unui atelier de pantofi. Cu toate acestea, unele programe de finanțare acceptă decontarea lucrărilor de construcții pentru hala în care activitatea se va desfășura, în timp ce altele decontează chiria necesară desfășurării activității pentru un an de zile. 

Iată care sunt programele naționale care acordă fonduri naționale pentru o fabrică de încălțăminte sau atelier de pantofi la comandă:

 • programul Start-up Nation, în limita a 200 de mii de lei, însă doar firmele start-up (nou-înființate) pot solicita acest sprijin nerambursabil;
 • programul de Microindustrializare, în limita a 500.000 de lei, dedicat în exclusivitate firmelor care au cel puțin un an calendaristic încheiat.

În același timp, un antreprenor interesat de lansarea unei afaceri pentru o fabrică de încălțăminte sau atelier de pantofi poate accesa și fonduri europene:

 • Programul Național de Dezvoltare Rurală:
  • prin intermediul măsurii 6.2 acordă sprijin financiar de 70.000 de euro pentru înființarea unor activități de producție în spațiul rural;
  • prin intermediul măsurii 6.4 acordă fonduri nerambursabile de până la 200.00 de euro, însă finanțează doar 90% din investiția eligibilă, pentru înființarea sau dezvoltarea unor ateliere de pantofi deja existente;
 • Programul Operațional Regional:
  • finanțează afacerile propuse de microîntreprinderi, dar și de întreprinderile mici și mijlocii de la oraș cu istoric, ajutorul ajungând, de această dată, până la un milion de euro. 

Indiferent care este sursa de finanțare, proiectele finanțate din fonduri nerambursabile se depun în format electronic, în cadrul unor sesiuni de primire a cererilor de finanțare, înainte ca termenul limită să fie depășit. 

Evaluarea proiectelor se va realiza pe baza unei grile de punctaj amintită în cadrul ghidului solicitantului, întotdeauna diferită de la un program de finanțare la altul. Departajarea proiectelor, atunci când se depun mai multe proiecte, iar bugetul nu permite finanțarea tuturor, se va realiza în funcție de punctajul obținut de fiecare proiect în parte, în ordinea inversă a punctajelor obținute de acestea. 

În cazul în care mai multe proiecte se vor afla la egalitate de puncte, se vor aplica criterii de departajare succesive (numărul locurilor de muncă nou create, spre exemplu).

Dacă ai întrebări suplimentare despre înființarea unei fabrici de încălțăminte sau atelier de pantofi la comandă, te rugăm să ne contactezi.

Mult succes!

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This