Idei de afaceri: Cum poți înființa un cabinet veterinar cu fonduri europene

Înființarea propriului cabinet veterinar este visul oricărui student care apucă drumul medicinei veterinare, iar această dorință se poate transforma în realitate cu ajutorul fondurilor nerambursabile europene sau naționale.

Numărul cabinetelor veterinare este încă scăzut față de solicitările existente pe piață, iar proprietarii de animale sunt din ce în ce mai exigenți cu privire la calitatea serviciilor veterinare. Prin intermediul unui proiect finanțat cu fonduri nerambursabile se pot achiziționa dotări și echipamente specifice, iar în unele cazuri ele se decontează în procent de 100%.

În prezent, cererea pentru servicii veterinare de calitate este mai mare decât oferta, iar acest lucru se datorează, în primul rând, prețului ridicat al echipamentelor medicale și dotărilor specifice unui cabinet de medicină veterinară. Tocmai de aceea, intenția de a pregăti și depune un proiect prin care antreprenorul să obțină fondurile necesare realizării investiției este sprijinită prin intermediul fondurilor nerambursabile europene sau naționale.

În multe situații, investiția necesară este acoperită în procent de 100%, însă sunt și situații, așa cum vom vedea din cadrul acestui articol, și programe de finanțare care solicită o contribuție proprie din partea antreprenorului. 

Având în vedere complexitatea acestui domeniu de activitate, cei mai mulți medici veterinari își încep cariera prin stagii de practică în cadrul altor cabinete veterinare, sub supravegherea unor medici cu experiență. De altfel, aceasta este și calea recomandată pe care antreprenorii ar trebui să o urmeze, indiferent de domeniul în care își propun să dezvolte afaceri noi: noțiunile teoretice dobândite în timpul anilor de studiu trebuie să fie puse în practică sub supravegherea unui specialist. Mai mult, prin efectuarea unui stagiu de practică, tinerii medici veterinari pot lua contact nu doar cu actul medical, ci și cu administrarea unei afaceri. 

După ce experiența practică este însușită sau completată, medicul veterinar trebuie să se preocupe de aspectele administrative ale afacerii: pentru înființarea unui cabinet veterinar, medicul are nevoie de un spațiu adecvat, dotarea cu mobilier și echipamente medicale specifice, însă nici aspectele birocratice nu pot fi neglijate: activitatea necesită autorizare, iar domeniul este strict reglementat. 

Abia atunci când aceste condiții sunt îndeplinite, viitorul antreprenor trebuie să ia în calcul pregătirea și depunerea unui proiect în vederea înființării unui cabinet veterinar cu ajutorul fondurilor nerambursabile.

Pași necesari pentru a înființa un cabinet veterinar cu fonduri europene

Din parcurgerea acestui articol vei putea afla care sunt etapele pe care un medic veterinar trebuie să le parcurgă pentru a obține finanțarea nerambursabilă pentru înființarea unui cabinet veterinar. Pentru asta, vom discuta următoarele aspecte:

 • aspectele juridice care reglementează funcționarea unui cabinet veterinar;
 • stabilirea investiției necesare;
 • înființarea unei societăți comerciale;
 • identificarea programului de finanțare optim pentru un cabinet veterinar;
 • pregătirea proiectului în vederea obținerii finanțării nerambursabile;
 • depunerea și solicitarea sprijinului financiar.

Aspectele juridice ale înființării unui cabinet veterinar

Conform Hotărârii Colegiului Medicilor Veterinari din România nr. 3/2009 privind condițiile minime pentru dotarea și funcționarea cabinetelor medicale veterinare, un cabinet medical veterinar va desfășura activități veterinare doar dacă este înregistrat în Registrul Unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică.

Fiind o activitate medicală, înființarea și funcționarea unui cabinet veterinar este supusă unor reglementări legislative stricte, cu scopul de a garanta proprietarilor de animale siguranța actului medical și tratarea animalelor în cele mai sigure condiții de igienă.

Pentru acest lucru, medicul veterinar va trebui să țină cont de următoarele aspecte:

 • funționarea cabinetului veterinar este autorizată de către Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVR);
 • spațiul în care va funcționa viitorul cabinet veterinar trebuie să dispună de suficiente încăperi pentru a garanta îndeplinirea condițiilor minime legale cerute;
 • dotările cabinetului veterinar trebuie să fie în număr suficient și adecvate serviciilor veterinare oferite;
 • medicul veterinar dispune de toate avizele, autorizațiile și documentele necesare autorizării cabinetului veterinar.

Pentru a putea autoriza funcționarea unui cabinet veterinar, antreprenorul va trebui să solicite de la CMVR autorizarea activității, iar în acest sens va completa și depune un raport de autoevaluare pentru un cabinet veterinar / clinică veterinară sau spital veterinar, după caz.

Raportul de autoevaluare pentru un cabinet medical veterinar vizează următoarele aspecte:

 • asigurarea unui spațiu adecvat ca suprafață și compartimentare tuturor activităților veterinare propuse spre desfășurare;
 • existența dotărilor și echipamentelor medicale veterinare, atât ca număr, cât și ca diversificare a serviciilor veterinare asigurate;
 •  lista activităților veterinare asigurate în cadrul cabinetului veterinar.

Mai mult, tot prin intermediul acestui raport de autoevaluare, medicul veterinar prezintă documentele privind funcționarea optimă a activității și asigurarea cu personal de specialitate:

 • atestatul de liberă practică pentru toți medicii veterinari care își vor desfășura activitatea în cadrul acestui cabinet veterinar;
 • registru de consultații și tratamente în format electronic sau pe suport de hârtie;
 • documentele aferente activităților sanitar veterinare concesionate (pentru cei care dețin astfel de contracte);
 • note de intrare-recepție pentru produsele medicinale veterinare.

Stabilirea investiției necesare funcționării unui cabinet veterinar 

Unul dintre cele mai importante aspecte ale înființării unui cabinet veterinar, cu fonduri proprii sau prin intermediul fondurilor nerambursabile. este cel referitor la stabilirea cu precizie a investiției necesare. 

Asigurarea unui spațiu adecvat este verificată de către Colegiul Medicilor Veterinari din România la data solicitării autorizației de funcționare, iar pentru acest lucru antreprenorul trebuie să asigure un loc de implementare al proiectului adecvat ca suprafață și compartimentare activităților medicale veterinare propuse. Spre exemplu, dacă cabinetul veterinar își propune internarea animalelor pentru anumite perioade de timp, va fi necesară o încăpere specială, distinctă de celelalte spații ale cabinetului. 

Din punctul de vedere al obținerii unei finanțări nerambursabile nu are importanță dacă spațiul în care va fincționa acest cabinet veterinar este în proprietate sau chirie, concesiune, etc. Proiectul va rămâne eligibil, iar finanțarea poate fi obținută indiferent de acest aspect. 

Cu toate acestea, unele programe de finanțare permit achiziția unui spațiu pentru desfășurarea activății. Dacă acest lucru nu este dorit sau nu este posibil, aceleași programe de finanțare conferă antreprenorului dreptul de a deconta cheltuielile de chirie pentru o perioadă de cel mult 12 luni de la data obținerii finanțării (această perioadă este numită perioadă de implementare).

După ce aspectele privind spațiul au fost stabilite, investiția trebuie să cuprindă dotările minime necesare pe care un cabinet veterinar le va avea. 

 • cel puțin un frigider cu compartiment de congelare separat;
 • cel puțin o geantă izotermă dotată cu termometru – pentru transportul vaccinurilor și un termos pentru eventualitatea transportului unor cantități mici de vaccin;
 • cel puțin o geantă izotermă dotată cu termometru – pentru transportul de probe biologice;
 • termometru;
 • stetoscop; 
 • sterilizator umed sau uscat;
 • seringi tuberculinare;
 • bisturiu;
 • foarfecă curbă și foarfecă dreaptă;
 • mobilier pentru medicamente;
 • dulap cu cheie pentru produsele anestezice;
 • recipienți adecvaț pentru probe biologice;
 • microscop.

Dotările minime solicitate sunt stabilite în funcție de activitățile veterinare efectuate și de speciile de animalele tratate și vor fi menționate în raportul de autoevaluare, conform Hotărârii Colegiului Medicilor Veterinari din România nr. 3/2009.

Dincolo de lista echipamentelor și dotărilor specifice, un cabinet veterinar necesită și investiții specifice pentru:

 • echipamente IT și soluții software;
 • realizarea unui site web și includerea unui buget special destinat promovării activității în mediul online;
 • mașină de transport (ambulanță veterinară).

Înființarea unei societăți comerciale

Pentru a putea solicita un sprijin financiar nerambursabil pentru înființarea unui cabinet veterinar, antreprenorul trebuie să ia în calcul înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată (SRL). Aceasta este forma juridică ce asigură eligibilitatea solicitantului în cadrul celor mai multe programe de finanțare. 

De asemenea, medicul veterinar trebuie să includă codul CAEN 7500 – Activități veterinare în cadrul actului constitutiv sau statutul societății. Trebuie menționat faptul că acest cod CAEN trebuie să fie doar înregistrat la momentul înființării societății comerciale, urmând ca autorizarea sa să se producă doar după achiziția echipamentelor veterinare, înainte de demararea efectivă a activității de cabinet veterinar.

Documentele necesare și etapele cerute pentru înființarea unui cabinet veterinar sub forma unui SRL sunt detaliate de către Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Alegerea programului de finanțare optim

An de an sunt lansate mai multe programe de finanțare a planurilor de afaceri din domenii de activitate foarte diverse. În timp ce unele programe de finanțare sprijină activitățile de producție, altele conferă șanse mai mari activităților de servicii. Totodată, nu doar activitatea desfășurată determină care este programul de finanțare optim.

Decizia de a pregăti documentația pentru un anumit program de finanțare trebuie să fie luată în funcție de următoarele criterii:

 • locul de implementare al proiectului (mediul rural sau spațiul urban);
 • valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil acordat;
 • valoarea contribuției proprii pe care antreprenorul trebuie să o asigure pentru cofinanțarea proiectului;
 • vechimea firmei solicitante (firmă start-up sau firmă cu istoric).

Acestea sunt doar principalele criterii care stabilesc eligibilitatea unei investiții în cadrul multiplelor programe de finanțare care se lansează în decursul unui an. De aceea, alegerea programului de finanțare optim pentru înființarea unui cabinet veterinar trebuie să țină cont de toate acestea.

În 2022, trebuie să urmărești următoarele programe de finanțare prin intermediul cărora poți obține finanțare pentru un cabinet veterinar:

Programul Național de Dezvoltare Rurală – submăsura 6.2 destinată înființării activităților non-agricole în spațiul rural:

 • proiectul trebuie să se implementeze doar în mediul rural;
 • valoarea maximă a ajutorului acordat este de 50.000 de euro;
 • nu se solicită contribuție proprie.

Programul Național de Dezvoltare Rurală – submăsura 6.4 destinată dezvoltării activităților non-agricole în spațiul rural:

 • proiectul trebuie să se implementeze doar în mediul rural;
 • valoarea maximă a ajutorului acordat este de 200.000 de euro;
 • se solicită o contribuție proprie de 30% din valoarea eligibilă a proiectului.

Programul Start-up Nation 2022:

 • proiectul se poate implementa în mediul rural sau în mediul urban;
 • valoarea maximă a ajutorului acordat este de 200.000 de lei;
 • nu se solicită contribuție proprie.

Programul Comerț și Servicii 2022:

 • proiectul se poate implementa în mediul rural sau în mediul urban;
 • valoarea maximă a ajutorului acordat este de 300.000 de lei;
 • ajutorul financiar nerambursabil nu acoperă integral valoarea investiției, astfel că antreprenorul va contribui din surse proprii pentru completarea fondurilor necesare.

Prin urmare, în cazul în care urmărești obținerea unei finanțări nerambursabile, va trebui să alegi programul de finanțare adecvat nevoilor tale și să pregătești documentația ținând cont de specificul acestuia.

Pregătirea documentației necesare finanțării cabinetului veterinar

Fiecare program de finanțare va avea cerințe diferite privind documentația necesară, însă aceasta poate fi rezumată la următoarele:

 • un plan de afaceri;
 • o cerere de finanțare;
 • documente suport cerute prin ghidul solicitantului.

Planul de afaceri reprezintă cel mai important document cerut în etapa de pregătire a documentației, iar structura acestuia este stabilită prin ghidul solicitantului. El necesită prezentarea unor informații privind:

 • veniturile pe care cabinetul veterinar le va obține;
 • cheltuielile operaționale pe care afacerea va trebui să le acopere;
 • analiza pieței de desfacere, a potențialilor clienți, dar și a principalilor competitori;
 • analiza economico-financiară și prognoza pentru un orizont de timp de până la cinci ani de zile.

Veniturile pe care un cabinet veterinar le poate înregistra sunt direct legate de serviciile pe care acesta le oferă: cu cât serviciile sunt mai diversificate, cu atât posibilitatea de a obține venituri mai mari este mai certă.

În ceea ce privește cheltuielile operaționale, putem aprecia faptul că un cabinet veterinar va înregistra costuri cu privire la:

 • salariile și contribuțiile sociale pentru personalul angajat;
 • chiria spațiului în care activitatea cabinetului veterinar se va desfășura;
 • materiale, medicamente, consumabile necesare în cadrul desfășurării activităților veterinare desfășurate;
 • amortizarea echipamentelor achiziționate.

În cazul unor programe de finanțare anumite costuri operaționale sunt decontate pentru o perioadă de cel mult 12 luni de la obținerea finanțării. Aceste costuri decontate sunt cele privind salariile și contribuțiile sociale, utilitățile și chiria spațiului.

Documentele suport cerute împreună cu planul de afaceri sunt diverse, stabilite în funcție de specificul fiecărui program de finanțare, însă cele mai comune sunt următoarele:

 • oferte financiare și tehnice pentru echipamentele necesare cabinetului veterinar;
 • CUI-ul societății;
 • documentul privind spațiul în care funcționează acest cabinet veterinar (act de proprietate, chirie, concesiune, comodat, etc);
 • declarații pe proprie răspundere a responsabilului legal al societății.

Depunerea proiectului și solicitarea ajutorului nerambursabil

Documentația completă amintită la punctul anterior se semnează, astfel încât depunerea documentației să fie realizată în format electronic, în perioada în care sesiunea de primire a cererilor de finanțare este activă.

Fiecare program de finanțare dintre cele amintite mai sus dispune de o aplicație online proprie, iar depunerea documentației este posibilă doar după ce beneficiarul își deschide un cont de utilizator în cadrul acesteia. 

În cazul în care ai întrebări privind etapele necesare obținerii unei finanțări nerambursabile pentru un cabinet veterinar, te rugăm să ne contactezi.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This