Idei de afaceri: Cum să înființezi o fabrică de sucuri naturale din fructe cu fonduri europene

În România, consumul de sucuri naturale obținute din fructe sau legume a cunoscut, pe durata anilor precedenți, o creștere semnificativă ca urmare a orientării consumatorilor către produse sănătoase. Tocmai de aceea, investiția într-o fabrică de sucuri naturale poate conduce la o recuperare rapidă a investiției inițiale, cu atât mai mult cu cât accesarea fondurilor nerambursabile europene sau naționale poate susține o mare parte a acestor costuri.

În ultimii ani, românii sunt din ce în ce mai preocupați de asigurarea unui stil de viață sănătos, fiind atenți la calitatea produselor alimentare consumate. Dieta sănătoasă asigură o doză mare de energie și vitalitate și o stare excelentă de sănătate, aceștia fiind principalii factori care au determinat preferința consumatorilor pentru sucurile naturale din fructe sau legume. 

Conform unul studiu efectuat la nivel mondial în anul 2015 comandat de Tetra Pak (o companie care oferă, printre altele, și soluții de ambalare pentru produsele alimentare), oamenii intervievați au indicat următoarele motive pentru consumul de sucuri naturale:

 • sunt preocupați de starea generală de sănătate;
 • le place gustul;
 • încearcă să consume produse naturale;
 • sucurile naturale au un conținut bogat de fibre.

Prin urmare, antreprenorii interesați de înființarea unei fabrici de sucuri naturale pot găsi o piață în continuă dezvoltare, pregătită să cumpere produse naturale la un preț mai mare decât al celor procesate, cu un conținut ridicat de aditivi alimentari, sucuri concentrate sau conservanți.

Fonduri europene fabrică de sucuri naturale: Pașii necesari

 

În perioada următoare, lansarea a numeroase programe de finanțare din fonduri nerambursabile, va oferi acestor antreprenori posibilitatea de a accesa un ajutor financiar nerambursabil ce acoperă, în unele situații, în întregime valoarea investiției, dar și o parte a cheltuielilor operaționale .

Pentru a primi finanțare, proiectul trebuie să parcurgă următoarele etape necesare:

 • stabilirea investiției necesare într-o fabrică de sucuri naturale;
 • înființarea societății comerciale;
 • pregătirea planului de afaceri și a celorlalte documente necesare;
 • depunerea proiectului.

Fonduri europene fabrică de sucuri naturale: Investiția necesară

Demararea oricărei afaceri și implicit și a unei fabrici de sucuri naturale presupune o pregătire serioasă a investiției necesare, indiferent de sursa de finanțare pe care antreprenorul o are în vedere. Cu atât mai mult, atunci când urmărești realizarea unui proiect prin intermediul fondurilor nerambursabile, stabilirea investiției necesare trebuie tratată cu maximă atenție: valorile estimate în această etapă vor reprezenta sumele maxime pe care finanțatorul va fi de acord să le deconteze.

Prin urmare, nu este recomandat ca în etapa de pregătire a proiectului să se negocieze prețurile oferite de către furnizorii existenți pe piață, dar nici să fie alese cele mai ieftine soluții tehnice disponibile.

Înființarea unei fabrici de sucuri naturale din fructe necesită procurarea cel puțin a următoarelor echipamente:

 • sisteme de spălare a fructelor;
 • mașini de mărunțit și tocat fructe;
 • utilaje pentru scos sâmburi;
 • prese pentru fructe;
 • pasteurizatoare;
 • instalații de îmbuteliere în bag in box sau sticlă / pet;
 • sisteme de transport.

Utilajele pentru procesarea fructelor și obținerea sucului natural sunt organizate în linii de producție mai simple sau mai complexe, în funcție de capacitatea de producție estimată. Orice linie tehnologică pentru obținerea sucului natural din fructe presupune următoarele procese tehnologice: spălarea, tocarea, eliminarea sâmburilor, presarea, filtrarea, pasteurizarea și îmbutelierea sucului. Conectarea acestor utilaje în fluxul tehnologic se face cu utilaje sau sisteme de transport a fructelor sau sucului, așa cum ar fi benzi și șnecuri transportoare, dar și pompe.

Mai sus au fost descrise doar principalele utilaje și echipamente specifice fluxului tehnologic necesar obținerii sucului natural din fructe. În schimb, în cadrul activităților desfășurate poate rezulta necesitatea achiziționării unor echipamente diferite, precum:

 • motostivuitor sau liză electrică sau manuală pentru manevrarea lădițelor de fructe sau a lădițelor cu sticle, pet-uri sau bag in box;
 • laptop, imprimante, softuri destinate gestiunii sau evidenței contabile primare;
 • Instalații de ventilare sau asigurare a unei temperaturi optime în spațiul de producție;
 • autoutilitară pentru transportul produselor finite către clienții persoane juridice (magazine comerciale).

Pentru utilajele și echipamentele prezentate mai sus, dar și pentru echipamentele IT și softurile necesare vor fi utile oferte financiare pentru justificarea prețului estimat pentru realizarea investiției.

În plus, în funcție de programul de finanțare ales pentru realizarea investiției, antreprenorul are posibilitatea de a-și deconta și alte cheltuieli:

 • salariile și contribuțiile sociale pentru noile locuri de muncă ce vor fi create;
 • utilitățile consumate (în cazul unei fabrici de sucuri naturale este vorba, în principal, de apă și energie electrică);
 • cheltuielile cu chiria aferentă spațiului de producție.

Banii vor fi acordați pentru decontarea cheltuielilor efectuate în prealabil de către beneficiari din fonduri proprii sau din creditele bancare.

Înființarea societății comerciale

Accesarea fondurilor nerambursabile oferite prin intermediul fondurilor europene sau naționale necesită înființarea în prealabil a unei societăți comerciale noi, iar forma juridică recomandată este cea a unei societăți comerciale cu răspundere limitată  (SRL). Prin urmare, deși există posibilitatea înființării unei societăți debutante (SRL-D), aceasa și-a pierdut avantajele fiscale de care se bucura în trecut, astfel că nu este recomandată această soluție.

Înființarea unei societăți comerciale se va face prin parcurgerea următorilor pași:

 • alegerea codului CAEN aferent activității de producție a sucului de fructe;
 • întocmirea actului constitutiv sau a statutului societății;
 • depunerea documentelor la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Pentru obținerea sucului din fructe, antreprenorii au posibilitatea de a lua în calcul două coduri CAEN. Trebuie menționat însă că pregătirea planului de afaceri se va face doar pentru unul dintre ele, nefiind posibilă solicitarea unui ajutor financiar nerambursabil pentru mai multe activități prin intermediul aceluiași proiect. Prin urmare, va trebui să alegi unul dintre următoarele coduri CAEN:

Actul constitutiv reprezintă principalul document pe care antreprenorii trebuie să îl întocmească pentru înființarea unei societăți comerciale, iar acesta trebuie să cuprindă informații privind:

 • denumirea societății;
 • activitatea principală, dar și activitățile secundare, dacă este cazul;
 • asociații societății și administratorul acesteia;
 • sediul social și eventualele puncte de lucru.

Documentele necesare înființării unei societăți comerciale sunt detaliate în cadrul site-ului ONRC.

Fonduri europene fabrică de sucuri naturale: Planul de afaceri

Proiectul necesar obținerii unei finanțări nerambursabile cuprinde, în principal, trei seturi de documente:

 • planul de afaceri;
 • cererea de finanțare;
 • documente suport.

Planul de afaceri este cel mai complex document necesar pbținerii unei finanțări nerambursabile.

Pentru o afacere privind producția de sucuri naturale, planul de afaceri trebuie să cuprindă estimări privind capacitatea de producție realizată, iar aceasta trebuie corelată cu capacitatea de vânzare a firmei, pentru a fi evitate stocurile de suc.

Prețul de vânzare amintit în cadrul planului de afaceri trebuie să fie corelat cu cel al unor produse similare, astfel că se impune realizarea unei analize a principalilor concurenți sau potențiali.

În ceea ce privește cheltuielile suportate de către societate, trebuie să amintim:

 • cheltuielile cu materiile prime (fructele), acestea reprezentând cea mai mare parte a costului de producție;
 • cheltuielile cu salariile și contribuțiile sociale;
 • cheltuielile cu utilitățile consumate și în special cu energia electrică sau apa rece;
 • cheltuielile cu chiria, dacă spațiul nu este deținut în proprietate;
 • cheltuielile cu terții, aici fiind incluse serviciile de contabilitate, întreținere, reparații, reclamă, publicitate, transport efectuat de terți, etc;
 • amortizarea investiției inițiale.

În categoria documentelor suport solicitate la depunerea proiectului trebuie să amintim:

 • certificatul de înmatriculare al societății (CUI-ul firmei);
 • copia cărții de identitate al reprezentantului legal al societății;
 • oferte financiare și tehnice pentru utilajele și echipamentele utilizate;
 • declarații pe proprie răspundere ale reprezentantului legal.

Fonduri europene fabrică de sucuri naturale: Cum are loc depunerea proiectului

Proiectul pentru înființarea unei fabrici de producție a sucului de fructe trebuie pregătit și depus în format electronic. Acele documente ce vor fi pregătite fizic (declarațiile pe proprie răspundere și CUI-ul societății, spre exemplu) vor fi scanate în vederea depunerii proiectului în format electronic.

Depunerea proiectului se poate realiza doar în cadrul unei sesiuni active a programului de finanțare, iar Start-up Nation 2018 este esimat să debuteze după luna aprilie a acestui an.

După încheierea sesiunii de depunere a proiectelor, cererile de finațare vor intra în etapa de evaluare, fiecare proiect urmând a fi evaluat în funcție de criteriile amintite în cadrul ghidului solicitantului.

Selecția proiectelor depuse se va realiza în funcție de punctajul obținut de fiecare proiect, în ordinea inversă a acestora. Doar proiectele selectate pentru finanțare vor semna acordurile de finanțare, putând trece apoi la implementarea planurilor de afaceri.

În cazul în care ai nevoie de informații suplimentare, te rugăm să ne contactezi.

Mult succes!

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This