Idei de afaceri: Cum să înființezi o firmă de contabilitate cu fonduri Europene

Lansarea a numeroase programe de finanțare de finanțare cu fonduri naționale sau europene a dus, în mod evident, la înființarea mai multor societăți comerciale, ceea ce reprezintă o oportunitate importantă pentru o firmă de contabilitate, care are în acest fel, un număr ridicat de potențiali clienți pentru serviciile sale. Totodată, firmele de contabilitate pot fi la rândul lor beneficiare de fonduri nerambursabile, astfel că își pot achiziționa echipamentele IT și programele software de care au nevoie pentru desfășurarea activității proprii.

Capitalizarea și buna înzestrare tehnică a unei firme de contabilitate sunt, de asemenea, necesități pentru mediul de afaceri din România, în condițiile în care cererea manifestată pe piață pentru servicii de contabilitate este în continua creștere, iar cerințele impuse de beneficiari privind calitatea asigurată sunt din ce în ce mai exigente. 

În perioada ianuarie – noiembrie 2021, data ultimei statistici publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în România au fost înființate peste 139.000 de întreprinderi cu și fără personalitate juridică, în creștere cu 37% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Acest aspect întărește convingerea că piața serviciilor de contabilitate este într-o dezvoltare puternică, cu nevoi tot mai complexe ce necesită, de asemenea, soluții tot mai diversificate.

Înființarea unei firme de contabilitate și ulterior obținerea unei finanțări nerambusabile din fonduri europene sau naționale va presupune parcurgerea următorilor pași:

 • stabilirea investiției necesare;
 • înființarea firmei de contabilitate;
 • identificarea programului optim de finanțare;
 • pregătirea proiectului;
 • depunerea documentației și solicitarea ajutorului financiar nerambursabil.

Investiția necesară pentru o firmă de contabilitate

Pentru finanțarea unei firme de contabilitate prin intermediul fondurilor nerambursabile, cel mai important pas va fi stabilirea investiției necesare. În funcție de structura investiției și de mărimea fondurilor necesare, se va alege și programul optim de finanțare. 

Prin urmare, investiția necesară unei firme de contabilitate va cuprinde, în mod esențial, achiziționarea unor echipamente IT și programe software specifice acestei activități:

 • calculatoare sau laptopuri pentru o flexibilitate mai mare;
 • alte echipamente utile, precum imprimante, scannere, copiatoare sau multifuncționale care încorporează toate aceste funcții într-un singur aparat;
 • programe software complete pentru contabilitate primară, cu module complete pentru salarizare, imobilizări, gestiune, contracte și facturări, distribuție, producție, etc.;
 • programe software pentru funcționarea echipamentelor IT: soft de operare (spre exemplu Microsoft Windows), soft de editare text (precum Microsoft Office), program antivirus.

Aceasta este investiția principală pe care o poate realiza o firmă de contabilitate prin intermediul oricărui program de finanțare nerambursabilă, indiferent dacă fondurile sunt europene sau naționale. 

Întotdeauna numărul de echipamente IT trebuie corelat cu volumul activității desfășurate, dar și cu numărul de angajați ai societății estimat la momentul finalizării investiției. 

Suplimentar, în funcție de disponibilitatea programului de finanțare de a sprijini și alte tipuri de investiții, dar și de necesitățile firmei de contabilitate, antreprenorul poate include și alte cheltuieli în cadrul planului său de afaceri:

 • salariile și contribuțiile sociale pentru o perioadă de până la 12 luni;
 • utilitățile consumate la locul de implementare al proiectului pentru aceeași perioadă de timp;
 • chiria spațiului în care se desfășoară activitatea.

Cele trei cheltuieli amintite mai sus sunt costuri operaționale, astfel că ele nu sunt decontate în mod obișnuit prin intermediul fondurilor nerambusabile, însă unele programe de finanțare le acceptă:

 • Start-up Nation 2022;
 • Viitor pentru Tinerii NEETs;
 •  PNDR 6.2 Înființarea de activități neagricole în spațiul rural.

De asemenea, multe alte programe de finanțare decontează cheltuielile incluse de către beneficiar în bugetul de promovare al afacerii, însă doar cele care au legătură cu mediul online, precum realizarea unui site de prezentare web;.

Achiziția unor spații este permisă prin intermediul anumitor programe de finanțare din fonduri naționale, însă fără cele cu destinație rezidențială. Prin urmare, vei putea cumpăra pentru firma ta de contabilitate un spațiu cu destinație comercială / de birouri. 

Totuși, având în vedere faptul că un spațiu costă foarte mult, includerea acestei achiziții în buget reduce șansele de finanțare, ca urmare a faptului că sunt încurajate proiectele care își consumă bugetul de investiții prepoderent pentru achiziții de echipamente de producție (în acest caz echipamente IT) și softuri.

Includerea acestor achiziții în cadrul bugetului se va realiza în baza unor oferte financare, pentru a avea siguranța că prețurile stabilite sunt conforme cu realitatea. 

După ce investiția necesară este stabilită, vom discuta despre pașii următori, respectiv aspectele juridice ale afacerii și identificarea programului de finanțare optim. 

Aspectele juridice importante pentru o firmă de contabilitate

Pentru a-și desfășura activitatea, antreprenorul (contabilul) va trebui să își înregistreze societatea la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Dintre toate formele de înregistrare posibile, este recomandat să alegi pentru firma de contabilitate organizarea sub forma unei societăți cu răspundere limitată (SRL). Această formă juridică îți permite să fii eligibil în cadrul mai multor programe de finanțare. Pentru comparație, o persoană fizică autorizată (PFA) nu poate accesa programele naționale de finanțare, dar nici fondurile europene din mediul urban. Cu alte cuvinte, dacă vei înființa un PFA, singurele finanțări nerambursabile pe care le poți lua în calcul sunt:

 • Programul Național de Dezvoltare Rurală, destinat sprijinirii întreprinderilor debutante sau cu istoric non-agricol din mediul rural;
 • programul Femeia Antreprenor 2022 în cazul firmelor deținute majoritar de femei.

Pentru pregătirea documentației solicitate de ONRC pentru înregistrarea societății, va trebui să incluzi în Actul Constitutiv al societății codul CAEN  6920 – Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal.

Conform acestui cod CAEN, firma de contabilitate va putea oferi următoarele tipuri de servicii:

 • servicii de înregistrare a tranzacțiilor comerciale pentru firme;
 • pregătirea sau auditul conturilor financiare;
 • examinarea conturilor și certificarea acurateții lor;
 • servicii de întocmire a documentelor de impozitare pentru persoane fizice și firme;
 • activități de consultanță și reprezentare a clienților în fața organelor fiscale.

Identificarea programului optim de finanțare pentru o firmă de contabilitate

După ce investiția a fost stabilită, iar firma este deja înregistrată, poți trece la etapa următoare, respectiv identificarea programului de finanțare adaptat nevoilor noastre. 

Identificarea unui program de finanțare va ține cont de câteva criterii:

 • forma juridică a solicitantului;
 • amplasamentul proiectului;
 • vechimea firmei solicitante;
 • mărimea fondurilor nerambursabile care se pot solicita;
 • contribuția proprie minimă pe care solicitantul va fi obligat să o aducă pentru cofinanțarea proiectului.

Codul CAEN 6920 destinat desfășurării activităților de contabilitate, așa cum am arătat mai sus, este eligibil în cadrul următoarelor programe de finanțare:

PNDR 6.2. – Înființarea activităților non-agricole în mediul rural

 • ajutorul nerambursabil este acordat în sumă fixă, respectiv 50.000 de euro;
 • nu se solicită contribuție proprie pentru cofinanțarea investiției.

PNDR 6.4. – Înființarea activităților non-agricole în mediul rural

 • ajutorul maxim nerambursabil este de cel mult 200.000 de euro;
 • contribuția proprie pentru cofinanțarea investiției este de 30% din valoarea eligibilă a proiectului.

Programul Start-up Nation 2022

 • ajutorul maxim nerambursabil este de până la 200.000 de lei;
 • nu se solicită contribuție proprie pentru cofinanțarea investiției.

Programul pentru Comerț Servicii 2022

 • Ajutorul maxim nerambursabil este de 300.000 de lei.

Programul Femeia Antreprenor 2022

 • Ajutorul maxim nerambursabil este de 200.000 de lei.

Pregătirea proiectului pentru obținerea unei finanțări nerambursabile

Documentația necesară pentru obținerea unei finanțări nerambursabile diferă în funcție de programul identificat la punctul anterior, putând să sufere modificări mai mult sau mai puțin importante:

 • planul de afaceri;
 • cererea de finanțare;
 • documente suport obligatorii: certificat de înmatriculare, declarații pe proprie răspundere, certificat constatator, oferte pentru achizițiile propuse, etc.

Planul de afaceri și cererea de finanțare sunt documente obligatorii în cadrul oricărui proiect finanțat din fonduri nerambursabile, astfel că eventualele diferențe se vor resimți în ceea ce privește documentele suport solicitate. 

Planul de afaceri reprezintă un document standardizat, cu o structură impusă în ghidul solicitantului. În general, un plan de afaceri are în componența sa următoarele capitole:

 • veniturile estimate de afacerea prezentată;
 • cheltuielile pe care afacerea le va înregistra imediat ce activitatea este demarată;
 • descrierea pieței, a concurenței, a pieței de desfacere și a produselor sau serviciilor comercializate;
 • prognozele economice (flux de numerar, bilanț și cont de profit și pierdere);
 • indicatorii economico-financiari ai investiției;

Segmentele de clienți urmărite de către societate vor fi atât întreprinderile fără personalitate juridică, precum întreprinderile individuale (II), persoanele fizice autorizate (PFA) sau întreprinderile familiale (ÎF), cât și societățile cu personalitate juridică, cele mai frecvente fiind societățile cu răspundere limitată (SRL) și societățile cu răspundere limitată debutante (SRL-D).

Astfel, veniturile pe care societatea le va înregistra vor fi tocmai prețurile practicate pentru serviciile de contabilitate prestate. 

Având în vedere specificul activității, principalele cheltuieli pentru o firmă de contabilitate sunt:

 • cheltuielile cu salariile și contribuțiile sociale;
 • chirile spațiilor folosite în cadrul activității desfășurate;
 • cheltuieli cu papetăria și birotica;
 • abonamentele licențelor de contabilitate utilizate.

Pentru o afacere în domeniul contabil, factorii relevanți, cu impact puternic asupra activității desfășurate vor fi:

 • formarea profesională la standarde ridicate de calitate a personalului angajat;
 • cunoașterea în amănunt a prevederilor legale din sfera legislației fiscale, juridice, a auditului, de aceea o firmă de contabilitate trebuie să dispună de angajați sau colaboratori cu expertiză diversificată și foarte bine pregătiți;
 • informarea continuă din surse certe cu privire la modificările legislative;
 • promovarea continuă și adecvată a serviciilor prestate în rândul categoriilor de clienți țintă.

Depunerea proiectului și solicitarea ajutorului nerambursabil

Depunerea proiectului se poate realiza doar în format electronic, astfel că va trebui să deschizi un cont de utilizator în cadrul platformei online pe care finanțatorul o pune la dispoziție pe site-ul său. 

Ulterior, atunci când sesiunea de depunere a proiectelor va deveni activă, documentele se semnează și se vor depune în format electronic. 

Depunerea documentației în afara termenelor de valabilitate ale sesiunii online nu este posibilă, astfel că planul de afaceri, dar și celelalte documente trebuie să fie pregătite din timp.

De aceea, îți recomandăm să aloci cel puțin 30 de zile pentru pregătirea dosarului și obținerea tuturor documentelor necesare. 

În cazul în care ai întrebări suplimentare legate de obținerea unei finanțări nerambursabile pentru o firmă de contabilitate, te rugăm să să ne contactezi. 

Mult succes!

Pregătirea documentației necesare obținerii unei finanțări

Obținerea unei finanțări nerambursabile pentru o investiție într-o fabrică de uscare / deshidratare a fructelor și legumelor presupune parcurgerea a trei etape:

 • scrierea planului de afaceri;
 • întocmirea cererii de finanțare;
 • obținerea documentelor suport.

Planul de afaceri reprezintă documentul a cărui pregătire solicită cel mai mare grad de dificultate. În cadrul acestui document se vor prezenta veniturile și cheltuielile pe care afacerea le va genera, alături de bugetul investiției, așa cum a fost discutat anterior în acest articol.

Veniturile pe care o astfel de afacere le poate genera sunt legate de vânzarea fructelor și legumelor uscate (deshidratate). Având în vedere faptul că oamenii preferă fructele proaspete atunci când acestea sunt disponibile, deshidratarea fructelor și legumelor se va realiza cu scopul de a vinde aceste produse în perioada iernii, în mod special. 

Astfel, clienții vor fi formați din persoane care doresc să consume produse sănătoase, cu un grad minim de procesare industrială, ceea ce asigură păstrarea vitaminelor și a celorlalte substanțe nutritive într-o manieră nealterată.

În același timp, cea mai importantă cheltuială pe care societatea o va suporta va fi legată de aprovizionarea cu materii prime (fructe proaspete) în perioada în care acestea vor fi disponibile, imediat după recoltare, asigurându-se, pe de altă parte, și un preț de achiziție minim. 

Costurile societății legate de procesul de deshidratare (uscare) a fructelor și legumelor sunt generate de:

 • costurile de depozitare a materiei prime în condiții optime de temperatură și umiditate;
 • salariile și contribuțiile sociale;
 • consumul de energie electrică pentru operarea utilajelor achiziționate;
 • transportul fructelor și legumelor de la producătorii agricoli la fabrică și de aici către clienți;
 • amortizarea utilajelor, echipamentelor și a celorlalte active corporale și necorporale achiziționate.

Cheltuielile cu salariile și contribuțiile sociale reprezintă una dintre cele mai importante costuri operaționale ale societății. Deși anumite programe de finanțare permit acoperirea acestor cheltuieli din ajutorul nerambursabil, sprijinul încetează după o anumită perioadă de timp, societatea fiind obligată la păstrarea locurilor de muncă pentru o perioadă suplimentară de până la cinci ani de zile.

Deși acestea sunt cele mai importante costuri generate de procesul de uscare / deshidratare a fructelor și legumelor, firma va înregistra și următoarele costuri suplimentare:

 • materiale consumabile: caserole, etichete, etc;
 • contabilitatea firmei;
 • bugetul de promovare.

Depunerea proiectului pentru finanțare

Depunerea cererii de finanțare, a planului de afaceri și a celorlalte documente se realizează în format electronic, prin intermediul aplicației existente pe site-ul fiecărui finanțator.

În acest an, investiția prezentată în cadrul acestui articol este eligibilă pentru finanțare prin intermediul următoarelor programe de finanțare:

 • Start-up Nation 2022;
 • Microindustrializare 2022;
 • PNDR 6.1 Instalarea tinerilor fermieri;
 • PNDR 6.3 Dezvoltarea fermelor mici;
 • PNDR 4.1.A Investiții în exploatații pomicole.

Fiecare program de finanțare are anumite particularități de care va trebui să ții cont (vechimea firmei, structura investiției, contribuție proprie, amplasamentul investiției). Asigură-te că citești cu atenție ghidul solicitantului înainte de a începe pregătirea proiectului.

Ai întrebări legate de înființarea unei fabrici de uscare / deshidratare a fructelor sau legumelor? Te rog să ne contactezi, iar noi îți vom răspunde în cel mai scurt timp.

Îți dorim mult succes!

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This