fbpx

Idei de afaceri: Cum să înființezi o tipografie cu fonduri nerambursabile

În ultimii ani, digitalizarea și-a pus amprenta asupra industriei serviciilor tipografice din România, pe măsură ce noi tehnologii au fost dezvoltate la nivel mondial. Astfel, printul nu mai înseamnă doar “negru și alb”, iar companiile din domeniu sunt mult mai receptive și mai deschise la cerințele și sugestiile clienților. Totodată, investiția inițială într-o tipografie a devenit tot mai accesibilă, astfel că în anul 2022 se pot obține diverse finanțări nerambursabile din fonduri naționale sau europene pentru dezvoltarea serviciilor tipografice. 

Consultanță Start Up Nation 2022

Academia de Finanțare

Vrei să începi o afacere similară și să primești până la 200.000 de lei nerambursabili? Completează formularul pentru o analiză gratuită a proiectului tău.

În următorii ani, piața serviciilor tipografice se va dezvolta puternic, din necesitatea firească de a răspunde unei cereri din ce în ce mai mare a clienților. Prin urmare, tipografiile existente vor avea nevoie de  investiții suplimentare pentru extinderea gamei de servicii și produse oferite, dar și pentru înlocuirea utilajelor și echipamentelor ajunse la finalul perioadei de utilizare. În același timp, antreprenorii care vor dori să intre pe această piață a serviciilor tipografice trebuie să facă investiții consistente la rândul lor. 

Piața serviciilor tipografice nu mai înseamnă de mulți ani doar tipografie. Dezvoltarea puternică a afacerilor, a relațiilor comerciale dintre diverși antreprenori, a mediilor de promovare, incluzând aici și mediul online, au făcut ca piața serviciilor tipografice să însemne, în același timp, și o unealtă de promovare prin intermediul cărora își fac cunoscută prezența pe piață. Astfel, clienții solicită materiale de promovare, precum cărți de vizită, foi cu antet, mape de prezentare, sisteme roll-up, flyere sau broșuri.

Pași necesari pentru a înființa o tipografie cu fonduri europene

 

Obținerea unei finanțări nerambursabile pentru o tipografie este un proces ce presupune parcurgerea mai multor etape:

 • stabilirea investiției inițiale necesare;
 • alegerea programului optim de finanțare;
 • înființarea societății comerciale la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC);
 • pregătirea proiectului pentru obținerea finanțării nerambursabile;
 • depunerea proiectului și solicitarea sprijinului financiar.

Investiția necesară pentru a înființa o tipografie

Pentru a înființa o tipografie cu fonduri nerambursabile europene sau naționale va trebui să estimezi costurile necesare investiției inițiale. Pentru a face acest lucru, ghidul solicitantului impune solicitantului de finanțare prezentarea unor oferte financiare și tehnice pentru echipamentele, utilajele, programele software, serviciile necesare în cadrul proiectului.

Prețurile astfel prezentate vor fi incluse în cadrul planului de afaceri și vor deveni cheltuieli maxime în care beneficiarul trebuie să se încadreze atunci când va ajunge în etapa de implementare efectivă a proiectului. Sprijinul financiar nerambursabil se oprește la valoarea estimată inițial, iar orice depășire de buget poate fi aprobată doar dacă beneficiarul suportă integral diferența de valoare. 

Pentru a funcționa, o tipografie necesită, în primul rând, un spațiu optim pentru desfășurarea activității. Prin urmare, prima investiție pe care antreprenorul trebuie să o realizeze este cea în asigurarea spațiului de producție.

Pentru a fi eligibilă, această cheltuială pentru asigurarea spațiului de producție, indiferent dacă este vorba de construcție, închiriere sau achiziție, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • costul implicat trebuie să fie estimat la valoarea de piață;
 • trebuie prezentate documente justificative. În etapa de întocmire a planului de afaceri se vor prezenta oferte sau devize;
 • suprafața spațiului de producție trebuie să fie corelată cu volumul activității ce rezultă după realizarea investiției. Nu se vor accepta cheltuieli supradimensionate.

După ce a fost aleasă valoarea investiției necesare în cazul spațiului în care se va desfășura activitatea, orice tipografie va avea nevoie de utilaje și echipamente specifice. La fel ca și în cazul discutat anterior, valoarea investiției va fi estimată prin prezentarea unor oferte financiare și tehnice, iar fluxul tehnologic necesar pentru o tipografie este format din cel puțin următoarele utilaje și echipamente:

 • mașini de tipărit plane;
 • ghilotină;
 • mașină de adunat și capsat;
 • mașină de fălțuit;
 • mașină de ștanțat;
 • mașină de broșat;
 • colator; 
 • alte mașini de finisat;
 • mașină de pliat și lipit;
 • mașină de serigrafiat;

În cazul în care urmărești asigurarea unor servicii tipografice pentru un volum mic de activitate, poți lua în considerare și alte echipamente:

 • multifuncționale;
 • imprimante A4 și A3 monocrom și color;
 • imprimante foto;
 • imprimante pentru carduri;
 • scannere; 
 • plottere; 
 • laminator;
 • aparat de îndosariat cu spiră metalică și din plastic;
 • trimmer;
 • sistem inteligent de etichetare;
 • perforatoare de mare capacitate.

În cazul în care îți dorești să oferi servicii de nișă, lista echipamentelor necesare pentru o tipografie se poate extinde și cu următoarele utilaje:

 • imprimantă pentru material textil;
 • imprimantă UV pentru medii dure.

Prin intermediul fondurilor nerambursabile europene sau naționale poți achiziționa și active corporale și necorporale necesare în cadrul activităților de birou, așa cum ar fi:

 • mobilier de birou;
 • laptopuri; 
 • imprimante de mici dimensiuni;
 • Soluții software pentru echipamentele IT achiziționate (sisteme de operare, editare text, antivirus, softuri de contabilitate, de gestiune, etc).

În funcție de specificul activității, poți include în bugetul proiectului soluții tehnice pentru manipulat produsele din depozit, precum ar fi un electrostivuitor sau liză electrică.

În unele situații, anumite cheltuieli operaționale pot fi decontate pentru o perioadă de până la 12 luni de la semnarea acordului de finanțare:

 • salarii și contribuții sociale plătite pentru angajații cu normă întreagă pe care societatea îi va angaja după aprobarea proiectului;
 • chirii pentru spațiul de lucru (dacă este cazul);
 • utilitățile consumate la locul de implementare al proiectului.

Alegerea programului optim de finanțare pentru o tipografie

În fiecare an, iar în 2022 nu va fi o excepție, se lansează zeci de sesiuni pentru finanțarea diverselor proiecte înaintate de către firme private și autorități publice pentru implementarea unor idei de afaceri sau proiecte sociale, de infrastructură sau culturale. 

Astfel, referindu-ne doar la programele de finanțare destinate mediului privat și ideilor de afaceri ale acestora, putem restrânge lista măsurilor la doar câteva. Dintre acestea, nu toate finanțează tipografiile, astfel că primul pas pe care trebuie să îl facă orice antreprenor interesat de obținerea unei finanțări nerambursabile este acela de a alege programul optim pentru o tipografie. 

Sortarea programelor de finanțare și alegerea măsurii optime este un proces ce depinde de mai multe criterii:

 • codul CAEN al investiției;
 • locul în care se va realiza proiectul (mediul urban sau mediul rural);
 • vechimea firmei solicitante de sprijin financiar nerambursabil (start-up sau firmă cu istoric);
 • valoarea ajutorului nerambursabil necesar;
 • valoarea propriei contribuții financiare pe care finanțatorul o cere de la antreprenori.

Primul pas îl constituie identificarea codului CAEN potrivit pentru o tipografie, iar conform clasificării activităților economice din economie, cel mai potrivit este 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.

Înființarea unei societăți comerciale

Sprijinul financiar nerambursabil nu poate fi solicitat în nume propriu, ca persoană fizică. Tocmai de aceea, este necesar ca după ce ai stabilit investiția necesară, ai ales codul CAEN pentru o tipografie și ai identificat programul optim de finanțare, să înregistrezi o societate.

Înființarea societății este un proces obligatoriu înainte de depunerea cererii de finanțare, iar ONRC permite alegerea dintre mai multe forme juridice:

 • persoană fizică autorizată (PFA), întreprindere individuală (II) sau întreprindere familială (IF);
 • societate cu răspundere limitată (SRL) sau societate debutantă (SRL-D);
 • societate pe acțiuni (SA);
 • diverse alte forme juridice.

Totuși, alegerea formei juridice se poate face între un SRL și un SA, însă, din motive ce țin de considerente practice, forma recomandată este cea a unui SRL.

Documentele necesare și pașii pe care un antreprenor trebuie să îi facă sunt detaliați pe site-ul ONRC

Având în vedere eliminarea mai multor taxe percepute de ONRC începând cu data de 1 februarie 2017, înființarea unui SRL este mai ieftină ca niciodată. Nici timpul de așteptare nu este foarte mare, astfel că, dacă toate documentele depuse sunt în regulă, societatea este înființată în doar trei zile.  

Pregătirea proiectului necesar pentru a finanța o tipografie

Documentația solicitată pentru o tipografie este aceeași ca în cazul altor idei de afaceri. Cu alte cuvinte, documentația necesară obținerii fondurilor nerambursabile este clar definită în cadrul fiecărui ghid al solicitantului. Astfel, deși sunt diferențe de la un program de finanțare la altul, un proiect este întotdeauna format din următoarele documente:

 • plan de afaceri;
 • cerere de finanțare;
 • documente suport.

Planul de afaceri este principalul document cerut pentru obținerea unei finanțări nerambursabile, atât din fonduri naționale, cât și europene. Structura cadru a unui plan de afaceri este următoarea:

 • prezentarea veniturilor pe care o tipografie (în acest caz) le poate genera;
 • cheltuielile pe care societatea va trebui să le acopere în perioada de exploatare a obiectivului de investiții;
 • prezentarea pieței de desfacere pentru produsele societății, a principalilor concurenți, dar și o analiză a clienților și furnizorilor;
 • prezentarea și analiza indicatorilor economico-financiari ai investiției.

Potrivit codului CAEN amintit anterior, o tipografie va putea desfășura următoarele activități economice, înregistrând venituri din vânzări:

 • tipărirea revistelor și a altor publicații periodice;
 • tipărirea de cărți și broșuri, afișe, cataloage publicitare, prospecte și alte tipărituri publicitare;
 • tipărirea de carduri, albume, agende, calendare și alte imprimate comerciale;
 • tipărirea de produse de papetărie personalizate și alte imprimate;
 • tipărirea direct pe suport textil, pe material plastic, pe sticlă, metal, lemn și ceramică;
 • tipărirea de etichete și plăcuțe metalice prin litografiere, gravare, tipărire flexograficaă și alte metode.

Principalele cheltuieli pe care o tipografie trebuie să le susțină, după ce investiția este realizată și dată în folosință, sunt următoarele:

 • cheltuieli cu materii prime și materialele consumabile necesare în procesul de producție;
 • salariile și contribuțiile sociale pentru angajații tipografiei;
 • amortizarea echipamentelor achiziționate, dar și alte cheltuieli legate de întreținerea, asigurarea și repararea utilajelor din fluxul tehnologic;
 • chiria spațiului de producție;
 • utilitățile consumate la locul de implementare, mai ales energia electrică.

Unele cheltuieli dintre ecle prezentate mai sus (cele privind salariile, contribuțiile sociale, chiria și utilitățile) sunt eligibile în cadrul programului Start-up Nation 2018 pentru o perioadă de 12 luni de la semnarea acordului de finanțare. 

În cadrul documentelor suport importante putem aminti:

 • certificatul de înmatriculare al societății;
 • certificatul constatator emis de ONRC;
 • oferte financiare și tehnice pentru utilajele și echipamentele necesare pentru ca o tipografie să funcționeze optim;
 • declarații pe proprie răspundere a responsabilului legal de proiect;
 • contractul de închiriere, concesiune, comodat sau proprietate pe care societatea îl are încheiat pentru spațiul de producție.

Depunerea proiectului și solicitarea ajutorului financiar nerambursabil

Întotdeauna, indiferent de programul de finanțare urmărit, documentația ce compune proiectul de investiții se depune în format electronic, prin intermediul unei aplicații online pe care finanțatorul o va asigura solicitanților de sprijin financiar nerambursabil. Aplicația online este funcțională doar în perioada în care sesiunea de primire a proiectelor este activă, astfel că nu se poate transmite solicitarea de finanțare în afara termenelor stabilite de către finanțator. 

Pentru a pregăti documentația solicitată de către finanțator, actele obținute de către antreprenor în legătură cu proiectul de investiții se vor lista, semna și ștampila (după caz), se vor scana. Doar cupă ce acest lucru este realizat, documentele se vor putea transmite în format electronic. 

După ce sesiunea de depunere a proiectelor este încheiată, cererile de finanțare sunt verificate de către finanțator:

 • proiectele care nu conțin toate actele solicitate sunt respinse ca fiind neconforme;
 • proiectele care au greșeli în ceea ce privește codul CAEN ales, forma juridică de organizare a societății, locul propus pentru implementare, etc se vor respinge ca fiind neeligibile.

Doar proiectele declarate conforme și eligibile vor fi verificate în continuare, urmând să primească un punctaj, în funcție de grila de evaluare tehnică și financiară pe care finanțatorul o publică în cadrul ghidului solicitantului.

În funcție de bugetul disponibil, doar proiectele cu un punctaj cât mai mare vor fi selectate pentru a semna acordurile de finanțare. 

Doar după ce contractul de finanțare a fost semnat, beneficiarul poate trece la implementarea planului de afaceri propus și acceptat. Abia din aecst moment se vor putea face cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor propuse în planul de afaceri, precum și a celorlalte obiecte de investiții din cadrul bugetului aprobat. 

În cazul în care ai întrebări suplimentare legate de finanțarea din fonduri nerambursabile pentru o tipografie, te rugăm să ne contactezi. 

Succes.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Consultanță fonduri europene pnrr

Urmărește-ne pe Social Media:

Marian Dumitrache

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Cum Să Întocmești Rapid Bugetul Unui Proiect Finanțat din Fonduri Nerambursabile

CURS ONLINE GRATUIT

9 Lecții Video care te vor ajuta să întocmești mai Ușor Bugetul unui Proiect ca să Accesezi Fonduri Nerambursabile cu Succes.

Curs online Gratuit Accesare fonduri Europene

You have Successfully Subscribed!

Informații Utile Fonduri Europene Nerambursabile

 

 

Înscrie-te La Newsletter Și Fii La Curent Cu Noutățile din domeniul Fondurlor Europene și Naționale Nerambursabile.

 

Felicitări pentru înscriere la newsletter.

Pin It on Pinterest

Share This