Idei de afaceri: Cum să obții fonduri europene pentru o fabrică de fructe și legume uscate

O idee de afaceri care permite fructificarea fructelor sau legumelor rămase nevândute în anii cu o recoltă bogată o reprezintă deshidratarea acestora. Tehnica de uscare a fructelor sau legumelor se practică din cele mai vechi timpuri, asigurând păstrarea nealterată a acestora pentru perioade mari de timp și mai ales pe durata anotimpului rece.

O investiție în uscarea fructelor și legumelor este posibilă și recomandată a se realiza prin intermediul fondurilor nerambursabile europene sau naționale, fiind posibilă, în unele cazuri, recuperarea sumelor de bani într-un procent de până la 100%.

Ideea de afaceri prezentată în cadrul prezentului articol a fost finanțată prin intermediul Start-up Nation 2017 și Start-up Nation 2018-2019 și poate primi fonduri europene nerambursabile și în perioada următoare.

Deshidratarea presupune uscarea fructelor sau a legumelor, procedeu ce poate fi realizat cu ajutorul căldurii naturale a soarelui sau cu ajutorul unor tuneluri de aer cald. Cu alte cuvinte, fructele și legumele sunt uscate, iar apa care se regăsea în interiorul lor la momentul inițial este evaporată. În urma acestui procedeu este păstrată doar pulpa fructului sau a legumei respective, în timp ce substanțele nutritive din interior rămân într-o stare concentrată.

Prin urmare, consumul fructelor și al legumelor uscate / deshidratate reprezintă un aport esențial de energie și fibre și ar trebui consumate cu moderație în perioadele de timp în care ele nu se găsesc în stare proaspătă.

Finanțarea unui proiect ce urmărește crearea unei linii de uscare a fructelor și legumelor este posibilă prin intermediul fondurilor europene sau naționale.

Chiar prin intermediul acestui program de finanțare am obținut, la jumătatea anului 2017, un sprijin financiar pentru realizarea unei linii de deshidratare a fructelor în județul Sălaj.

Materia primă (fructele proaspete) provin dintr-o mică livadă de pomi și arbuști fructiferi pe care beneficiarul investiției o deținea anterior. Având în vedere că producția proprie nu îi va fi suficientă, antreprenorul a luat în calcul, încă de la începutul dezvoltării proiectului, aprovizionarea cu fructe proaspete de pe plan local, de la ceilalți proprietari de livezi.

Pregătirea proiectului pentru uscarea fructelor

 

Finanțarea nerambursabilă poate fi utilizată pentru achiziția echipamentelor tehnologice necesare în cadrul procesului de uscare / deshidratare a fructelor și legumelor. Totuși, fiind un procedeu relativ simplu de aplicat, vor rămâne sume importante de bani pe care antreprenorul le poate utiliza pentru a-și plăti salariații, chiria spațiului sau pentru a investi într-un program de promovare a afacerii în mediul online. 

Tipurile de cheltuieli eligibile, precum și etapele necesare obținerii unui ajutor financiar nerambursabil, fie european sau național, vor fi detaliate în acest articol, în ceea ce urmează.

Drumul către o finanțare nerambursabilă, indiferent că este urmărit un program european sau național, va trece prin următoarele etape:

 • înregistrarea juridică a afacerii;
 • alegerea codului CAEN adecvat activității desfășurate;
 • identificarea liniei de finanțare potrivită;
 • stabilirea investiției necesare;
 • pregătirea documentației necesare;
 • depunerea proiectului și solicitarea sprijinului financiar.

Aspecte juridice privind finanțarea afacerii

Înainte de toate, va trebui să-ți înregistrezi afacerea la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), iar dintre multiplele forme disponibile, pentru o fabrică de uscare / deshidratat fructe și legume se recomandă înființarea unei societăți cu răspundere limitată (SRL).

Actele necesare înregistrării firmei sunt disponibile pe site-ul ONRC, procedura putând fi efectuată pe cont propriu sau contra-cost cu ajutorul specialiștilor acestei instituții, a unui avocat sau firme care oferă astfel de servicii. 

Un alt pas extrem de important ce va trebui făcut în această etapă este alegerea codului CAEN pentru activitatea vizată de proiect, respectiv pentru deshidratarea fructelor și legumelor. Activitatea poate fi cea pricipală sau una dintre activitățile secundare înscrise în actul constitutiv al societății.

Codul CAEN potrivit pentru depunerea proiectului și derularea acestei investiții este 1039 – Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

Alegerea programului de finanţare optim

Un proiect pentru înfiinţarea unei fabrici pentru uscarea / deshidratarea fructelor și legumelor poate fi finanțat prin intermediul mai multor programe europene și naționale.

Alegerea liniei optime se face în funcție de mai multe criterii, precum amplasamentul investiției, mărimea fondurilor necesare, istoricul firmei, contribuția proprie necesară pentru completarea ajutorului financiar nerambursabil.

În cele ce urmează este prezentată investiția necesară pentru înființarea unei linii de uscat fructe și legume și aspectele esențiale în procesul de obținere a unei finanțări nerambursabile. Tot ceea ce va fi prezentat mai jos reprezintă recomandări comune tuturor finanțărilor disponibile, iar diferențele și particularitățile vor fi semnalate distinct.

Investiția necesară pentru uscarea / deshidratarea fructelor și legumelor

Înainte de orice altceva, va trebui să stabilești care este amplasamentul viitorului proiect. Fără a oferi informații suficient de precise, nu vei putea obține finanțarea nerambursabilă necesară. Mai mult, proiectul tău va fi respins ca fiind incomplet. De aceea, asigură-te că ai identificat precis în ce loc se va realiza proiectul tău. 

Ține cont, de asemenea, de faptul că o fabrică de uscat fructe și legume nu va putea comercializa produsele obținute fără a obține autorizațiile de funcționare. Ele nu sunt necesare în etapa de pregătire a documentației, dar va trebui să le obții după realizarea investiției, dar înainte de a începe efectiv comercializarea. 

Fondurile europene îți permit să realizezi construcția în care vei amplasa echipamentele necesare, însă acest lucru nu este valabil în cazul finanțărilor naționale.

Prin urmare, nici în cadrul programului Start-up Nation ce a avut prima sesiune la jumătatea anului 2017 nu este posibilă efectuarea de lucrări de construcții. În schimb, în cazul unei astfel de finanțări este permisă închirierea unui spațiu adecvat. În plus, poți folosi o parte din bugetul proiectului pentru a-ți cumpăra un spațiu. 

Indiferent că vei construi, închiria sau cumpăra un spațiu, cheltuiala estimată pentru această activitate trebuie să fie inclusă în cadrul bugetului proiectului.

Cea mai mare parte a bugetului trebuie să fie consumată pentru achiziționarea de echipamente și utilaje tehnologice, iar dintr-o fabrică pentru deshidratarea / uscarea fructelor și legumelor nu trebuie să lipsească următoarele:

 • uscător de fructe sau legume;
 • centrală termică;
 • curățător de fructe sau legume;
 • feliator de fructe sau legume;
 • cântar.

Costul unei linii tehnologice complete și care poate asigura o productivitate ridicată poate fi în jurul a 50.000 de euro, ceea ce depășește limita de buget a programului Start-up Nation.

Scăzând productivitatea la un nivel mediu și alegând echipamente semi-automate, investiția ar putea fi limitată la cel mult 20.000 de euro, lăsându-i investitorului posibilitatea de a include în categoria cheltuielilor eligibile și a unor costuri precum salariile, contribuțiile sociale, utilitățile sau chiria spațiului pentru un an de zile. 

De asemenea, dacă bugetul nu este complet consumat până în acest moment, societatea poate lua în calcul achiziționarea unui mijloc de transport de tipul unei autoutilitare.

Trebuie menționat că această cheltuială este eligibilă doar în cazul programelor naționale, așa cum este și Start-up Nation. În cazul fondurilor europene, achiziționarea unui mijloc de transport este eligibilă doar dacă acesta este specializat pentru a fi utilizat într-o singură activitate, așa cum ar fi cazul, să spunem, al unei cisterne de lapte. Prin urmare, o autoutilitară nu poate fi eligibilă în cazul unor proiecte europene.

Investiția poate conține, de asemenea, realizarea unui site de prezentare a produselor. În cele mai multe situații, ghidul solicitantului prevede o limită maximă a investiției în această linie bugetară. 

După ce lista investițiilor este finalizată, iar valorile sunt însumate, vom obține bugetul proiectului. Această valoare trebuie să se încadreze în limita maximă prevăzută spre finanțare, din care urmează să fie plătit ajutorul financiar nerambursabil. Spre exemplu, programul Start-up Nation prevede un ajutor financiar nerambursabil de 200.000 de lei (aproximativ 40.000 de euro la cursul de schimb valutar actual), reprezentând 100% din valoarea eligibilă a proiectului.

Pregătirea documentației necesare obținerii unei finanțări

Obținerea unei finanțări nerambursabile pentru o investiție într-o fabrică de uscare / deshidratare a fructelor și legumelor presupune parcurgerea a trei etape:

 • scrierea planului de afaceri;
 • întocmirea cererii de finanțare;
 • obținerea documentelor suport.

Planul de afaceri reprezintă documentul a cărui pregătire solicită cel mai mare grad de dificultate. În cadrul acestui document se vor prezenta veniturile și cheltuielile pe care afacerea le va genera, alături de bugetul investiției, așa cum a fost discutat anterior în acest articol.

Veniturile pe care o astfel de afacere le poate genera sunt legate de vânzarea fructelor și legumelor uscate (deshidratate). Având în vedere faptul că oamenii preferă fructele proaspete atunci când acestea sunt disponibile, deshidratarea fructelor și legumelor se va realiza cu scopul de a vinde aceste produse în perioada iernii, în mod special. 

Astfel, clienții vor fi formați din persoane care doresc să consume produse sănătoase, cu un grad minim de procesare industrială, ceea ce asigură păstrarea vitaminelor și a celorlalte substanțe nutritive într-o manieră nealterată.

În același timp, cea mai importantă cheltuială pe care societatea o va suporta va fi legată de aprovizionarea cu materii prime (fructe proaspete) în perioada în care acestea vor fi disponibile, imediat după recoltare, asigurându-se, pe de altă parte, și un preț de achiziție minim. 

Costurile societății legate de procesul de deshidratare (uscare) a fructelor și legumelor sunt generate de:

 • costurile de depozitare a materiei prime în condiții optime de temperatură și umiditate;
 • salariile și contribuțiile sociale;
 • consumul de energie electrică pentru operarea utilajelor achiziționate;
 • transportul fructelor și legumelor de la producătorii agricoli la fabrică și de aici către clienți;
 • amortizarea utilajelor, echipamentelor și a celorlalte active corporale și necorporale achiziționate.

Cheltuielile cu salariile și contribuțiile sociale reprezintă una dintre cele mai importante costuri operaționale ale societății. Deși anumite programe de finanțare permit acoperirea acestor cheltuieli din ajutorul nerambursabil, sprijinul încetează după o anumită perioadă de timp, societatea fiind obligată la păstrarea locurilor de muncă pentru o perioadă suplimentară de până la cinci ani de zile.

Deși acestea sunt cele mai importante costuri generate de procesul de uscare / deshidratare a fructelor și legumelor, firma va înregistra și următoarele costuri suplimentare:

 • materiale consumabile: caserole, etichete, etc;
 • contabilitatea firmei;
 • bugetul de promovare.

Depunerea proiectului pentru finanțare

Depunerea cererii de finanțare, a planului de afaceri și a celorlalte documente se realizează în format electronic, prin intermediul aplicației existente pe site-ul fiecărui finanțator.

În acest an, investiția prezentată în cadrul acestui articol este eligibilă pentru finanțare prin intermediul următoarelor programe de finanțare:

 • Start-up Nation 2022;
 • Microindustrializare 2022;
 • PNDR 6.1 Instalarea tinerilor fermieri;
 • PNDR 6.3 Dezvoltarea fermelor mici;
 • PNDR 4.1.A Investiții în exploatații pomicole.

Fiecare program de finanțare are anumite particularități de care va trebui să ții cont (vechimea firmei, structura investiției, contribuție proprie, amplasamentul investiției). Asigură-te că citești cu atenție ghidul solicitantului înainte de a începe pregătirea proiectului.

Ai întrebări legate de înființarea unei fabrici de uscare / deshidratare a fructelor sau legumelor? Te rog să ne contactezi, iar noi îți vom răspunde în cel mai scurt timp.

Îți dorim mult succes!

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This